Senaat trotseert Bush over stamcelonderzoek

Icoon MedischDe Amerikaanse senaat heeft woensdag met een ruime meerderheid een wet aangenomen waarmee stamcelonderzoek wordt gefinancierd. De Amerikaanse president Bush heeft eerder dergelijke regelgeving met zijn veto geblokkeerd.

Hij stelt menselijk leven te beschermen en dat leven begint bij de bevruchting. Het is zijns inziens uitgesloten dat geld van de Amerikaanse belastingbetaler wordt gebruikt om embryo's te vernietigen bij experimenten. Bush liet onmiddellijk weten dat hij ook dit voorstel met een veto zal treffen.

Zeventien leden van Bush' Republikeinse partij, 44 Democraten en twee onafhankelijke senatoren vormden de meerderheid die het stamcelonderzoek in de VS nieuw leven in moest blazen, 34 senatoren stemden tegen.

Bush stemde in 2001 weliswaar in met de financiering van onderzoek naar menselijke embryo's, maar legde daar strenge beperkingen aan op. De indieners van het voorstel hoopten die nu weg te kunnen nemen, nadat de Republikeinen begin dit jaar hun meerdeheid in beide Kamers van het Amerikaanse parlement waren kwijtgeraakt. Maar de volksvertegenwoordigers halen niet de tweederde meerderheid die nodig is om het veto van de president terzijde te schuiven.

Er wordt stamcelonderzoek gedaan in de Verenigde Staten maar dat is met materiaal dat voorhanden was voor Bush in 2001 president werd en de regering zich tegen stamcelonderzoek keerde. Onderzoekers hebben geklaagd dat er vrijwel geen mogelijkheden meer over zijn het onderzoek voort te zetten, zonder wijziging van de regels van de huidige regering.