Albayrak beslist niet over haar Turkse vriend

PvdA-staatssecretaris Nebahat Albayrak van Vreemdelingenbeleid wil binnenkort trouwen met haar Turkse verloofde, die woonachtig is in Engeland. Haar verloofde heeft daarom een machtiging tot voorlopig verblijf aangevraagd.

Hoewel Albayrak politiek verantwoordelijk is voor de toelating van vreemdelingen in Nederland, zal zij niet zelf beslissen over deze aanvraag, zo schrijft vandaag NRC Handelsblad. Om schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, loopt de aanvraag via CDA-minister Ernst Hirsch Ballin. Albayrak gaf zelf in een constituerend beraad van het kabinet aan dat ze niet zelf over de aanvraag wilde beslissen. Daarop bracht premier Jan Peter Balkenende de aanvraag onder bij Hirsch Ballin.

In de wandelgangen van politiek Den Haag was reeds discussie ontstaan over de toelating van Albayraks verloofde. Ook gonsden er geruchten dat Albayrak meer familieleden naar Nederland zou willen laten komen. Daarvan is echter geen sprake.

Het komt overigens wel eens meer voor dat bewindslieden – die mogelijk met belangenverstrengeling te maken krijgen – afstand doen van een deel van hun portefeuille.


Met dank aan Re_plaY voor de submit.