Wilders: Verschrikkelijk regeerakkoord

Icoon PolitiekVan alle politici en organisaties heeft Geert Wilders tot nog toe veruit het negatiefst gereageerd op het conceptregeerakkoord van CDA, PvdA en ChristenUnie. Dat is volgens de fractieleider van de PVV ''verschrikkelijk''. Het generaal pardon dat de partijen willen overeenkomen ''brengt het land aan de rand van de afgrond''.

Er wordt ''niets gedaan om de islamitische invasie te stoppen''. Het besluit een referendum over een nieuwe Europese grondwet afhankelijk te maken van een advies van de Raad van State is een schande. Wilders zei dat dinsdag in een eerste reactie op het regeerakkoord. Het stuk is volgens hem een overwinning van de PvdA. ''Het CDA heeft op bijna alle punten verloren.''

Wilders: ''Er komt een Bosbelasting voor rijkere AOW'ers. Er is per saldo nauwelijks sprake van lastenverlichting, want die wordt weer helemaal teniet gedaan door lastenverzwaringen.'' Wat Wilders betreft kan het nieuwe kabinet, dat nog moet aantreden, maar het beste meteen weer opstappen.

Werkgevers
De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland steunen de plannen voor versterking van de economie in het regeerakoord. Maar zij missen een agenda voor een versterking die meerdere kabinetsperiodes beslaat.

Het akkoord biedt uitzicht op stabiliteit in de maatschappelijke en politieke verhoudingen in Nederland, aldus de twee koepelorganisaties. In het akkoord wordt te weing uitgetrokken om het 'wurgende verkeersinfarct' aan te pakken, vinden de werkgevers. Zij wijzen er ook op dat sommige bedrijven meer energiebelasting gaan betalen. Dat raakt vooral het midden- en kleinbedrijf. De werkgevers willen daarvoor compensatie.

De ondernemers zijn blij met de investeringen in het onderwijs. Belangrijk is wel dat het extra geld wordt besteed aan knelpunten. De overheid geeft het goede voorbeeld met het voornemen de ontslagvergoeding voor ambtenaren te beperken tot maximaal een jaarsalaris.

Vakbond
FNV-voorzitter Agnes Jongerius zegt dat het regeerakkoord er op hoofdlijnen goed uitziet, maar dat er wel venijnige punten inzitten. ''Toen het vorige kabinet viel, hebben we gezegd dat nu het roer om moet. En het roer gaat om'', aldus Jongerius. Het nieuwe kabinet investeert in participatie van mensen. Dat is positief. Jongerius is ook blij met de investeringen in het onderwijs en de kinderopvang.

Ook doet het kabinet iets aan het inkomen aan de onderkant van het loongebouw. ''Dat vind ik belangrijk'', aldus Jongerius. Jammer is wel dat de aanpak van topinkomens beperkt blijft tot de (semi)-publieke sector. ''Maar het is wel het eerste kabinet dat echt maatregelen neemt.'' Venijnig noemt zij dat de ontslagvergoeding voor ambtenaren aan een maximum wordt gebonden. Ook een 'venijnigheidje' is dat extra verzorging in verpleeghuizen afhankelijk is van de vraag of de manager erin slaagt te bezuinigen.

De vakcentrale blijft kritisch over de AOW-plannen. Een hoogleraar die tot zijn 25e heeft gestudeerd en na zijn 65e nog wel wil doorwerken, wordt daarvoor in de kabinetsplannen beloond. Iemand die op zijn 17e in het leger is begonnen en er voor zijn 65e mee op (moet) houden, heeft nadeel. ''Of een 65-plusser moet meebetalen aan de AOW moet niet afhangen van de vraag of hij tussen zijn 63e en 65e heeft gewerkt maar van zijn inkomen'', vindt Jongerius.