Mogelijk motie van wantrouwen Verdonk

Icoon Politiek Minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie weigert tegemoet te komen aan de wens van de nieuwe Tweede Kamer om voorlopig geen uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten. De linkse partijen in de Kamer overwegen nu een motie van wantrouwen tegen haar in te dienen. Het zou de derde keer zijn dat dat gebeurt.

De partijen die voor het uitzettingsverbod stemden, vinden dat Verdonk het voorstel gewoon moet uitvoeren. "U heeft gewoon gehoor te geven aan wat de Kamer wil", zei GroenLinks-leider Femke Halsema. Verdonk zegt dat ze de wil van de Kamer rustig kan negeren en dat kan ze formeel ook. De Kamer wil volgens haar met het voorstel immers nieuwe regels maken en dat hoort niet bij een demissionair kabinet. Een demissionair kabinet moet namelijk "terughoudend zijn in het maken van nieuw beleid".

Bovendien stemden maar 75 Kamerleden voor de maatregel en 74 tegen. De regering hoeft zich dus niets aan te trekken van de motie. Het enige 'wapen' dat de Kamer dan in handen heeft is het indienen van een motie van wantrouwen tegen Verdonk. Linkse partijen overwegen dat, omdat Verdonk zich niet laat temmen. De vraag is echter of dat wel nut heeft, omdat de kans groot is dat haar opvolger ook niet overstag zal gaan.

De rechtse partijen hebben felle kritiek geuit op de motie van PvdA-leider Wouter Bos. Zo stelt CDA-Kamerlid Wim van de Camp dat het niet meer gaat om '26.000 gezichten', maar om tussen de 31.600 en 38.000 mensen. Dat komt door geboorten en nareizende familieleden. Een zwak punt van Bos is dat hij geen idee heeft hoeveel asielzoekers onder zijn motie vallen. Van de Camp noemde Bos "inhumaan", omdat hij valse verwachtingen zou wekken en niet eerlijk zou zijn tegen reeds uitgezette asielzoekers. Bos noemde het generaal pardon een 'breekpunt' voor zijn partij. Balkenende had in de campagne beloofd dat "als het CDA de grootste wordt, er geen generaal pardon komt".

Het CDA is allerminst blij met deze crisis. Dat is immers de partij die het huidige kabinet steunt, maar ook deel zal uitmaken van een toekomstige regering met linkse partijen. Het CDA denkt na over een compromis. Dat is echter onbespreekbaar voor de VVD. Het is dan niet onmogelijk dat alle VVD-ministers af zullen treden.