Nieuwe aanpak armoede in Amsterdam-ZO

BinnenlandsStadsdeel Amsterdam-Zuidoost wil de armoede in het stadsdeel bestrijden door mensen met een huurachterstand te helpen met hun financiën. Het stadsdeel hoopt dat het aantal gedwongen huisuitzettingen daardoor daalt. Donderdag ondertekende Amsterdam-Zuidoost met woningbouwvereniging Rochdale en de stichting Maatschappelijke Dienstverlening (MaDi) het Convenant Preventie Huisuitzetting.

Veel huishoudens met een minimuminkomen hebben problemen met het betalen van de huur en energie- en ziektekosten. De schulden lopen meestal rap op en de woningbouwvereniging loopt inkomsten mis. Veelal resulteert dit in een gedwongen huisuitzetting. In het convenant spreken de partijen af dat het dossier van de wanbetaler direct naar de MaDi gaat. Zuidoost telt ruim 9000 huishoudens die van een minimuminkomen moeten rondkomen.

Hulp
Deze aanpak is nieuw in Amsterdam. De woningbouwvereniging bespaart zo de kosten van de incasso en de uithuiszetting. Dit is een besparing van 2 miljoen euro voor de kosten voor de uitzettingen. De huurder krijgt hulp om de financiën goed te regelen en heeft de dreiging van een gedwongen uitzetting niet boven het hoofd hangen.

''Als we nu niets doen, komen we de kinderen die op dit moment in een armoedesituatie leven, later weer tegen als schoolverlater, tienermoeder of jeugdcrimineel. We moeten de cirkel doorbreken en nu ingrijpen'', aldus Jude Kehla-Wirnkar van het dagelijks bestuur van het stadsdeel, initiatiefnemer van het plan.

Woensdag werd bekend dat steeds meer Amsterdamse huishoudens langer in armoede leven en dat het aantal huishoudens met schulden steeg. In de stadsdelen Bos en Lommer, Geuzenveld-Slotermeer en Zuidoost leeft 25% van de huishoudens van een minumuminkomen.