'Aftrek belasting voor vrijwilligerswerk'

Icoon FinancieelBurgers zouden niet alleen giften aan goede doelen voor de belasting mogen aftrekken, maar ook in aanmerking moeten komen voor aftrek als ze zich als vrijwilliger onbetaald inzetten voor de publieke zaak.

Dat is een van de 41 aanbevelingen die de Nationale Conventie, een door ex-minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing) ingestelde onafhankelijke denktank, doet in haar concept-eindrapport.

De meeste aanbevelingen hebben betrekking op staatsrechtelijke vernieuwing, zoals een rechtstreeks gekozen minister-president en de invoering van volksraadplegingen, maar de conventie wil zich niet beperken tot 'specifieke structuurkenmerken' van de Nederlandse politiek.