'Maatschappelijk 'contract' met moslims sluiten'

Minister Ben Bot van Buitenlandse Zaken heeft gisteren gezegd dat de moslims in Europa en Nederland een 'maatschappelijk contract' zouden moeten sluiten met de landen waarin ze wonen. De CDA-bewindsman sprak tijdens een bijeenkomst met Turkse en Marokkaanse imams in Nederland. Een maatschappelijk contract is eerder al bepleit door de Groot-Mufti van Bosnië-Herzegovina, de hoogste moslimgeestelijke ten westen van de Bosporus.

Volgens Bot moet het contract tweeledig zijn: De moslimmigranten leren de taal van hun nieuwe land, participeren in de samenleving en investeren in een toekomst in hun nieuwe land. Aan de andere kant betekent het dat moslims net als christenen, joden, hindoes, boeddhisten en anderen ''vrij hun religie kunnen beleven en als volwaardig burger kunnen participeren in de samenleving.''

Bot zei tegen de imams verder dat moslims moeten begrijpen dat Europa en ook Nederland, geen huis van de islam (Dar al-Islam) is, maar ook geen huis van oorlog (Dar al-Harb). Nederland moet het huis van het maatschappelijk contract zijn (Dar al-Sulh).

Positief
Dat het in het verleden mis is gegaan op het gebied van integratie en immigratie, komt volgens de minister omdat zowel migranten als de Nederlandse overheid er te veel van uitgingen dat migranten hier waren voor een tijdelijk verblijf.

Bot sprak verder zijn waardering uit voor het werk van de de aanwezige imams. De opleidingen voor islamitische theologie aan universiteiten en een hogeschool in Nederland zijn volgens hem ''een teken van acceptatie van de islam in ons land.'' Over de toekomst is de CDA'er positief gestemd, zeker als meer moslims/allochtonen een voorbeeldfunctie gaan vervullen. Hij sprak zelfs zijn vertrouwen uit in de multiculturele samenleving. ''Die zal de komende twintig tot vijftig jaar de meest creatieve blijken de zijn, de samenleving die het best weet in te spelen op globalisering'', aldus onze minister van Buitenlandse Zaken.