Steden: kraken niet zomaar verbieden

Sybilla DekkerDe vier grote steden vinden dat kraken vooralsnog niet verboden moet worden. Dat schrijven ze in een brief aan minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeleid. De Tweede Kamer had de minister begin dit jaar verzocht om het kraken terug te dringen. Uiterlijk eind mei zou ze een voorstel formuleren.

De grote steden vinden dat kraken weliswaar overlast veroorzaakt, maar zien toch niets in het verbieden van kraken, zolang er geen verdere maatregelen genomen worden. Kraken voorkomt immers dat gebouwen lang leegstaan. Op dit moment is het toegestaan om een gebouw te kraken dat langer dan een jaar leegstaat. Volgens de grote steden dwingt dat de eigenaars om de panden nuttig te gebruiken en dat vinden ze een goede zaak, doordat er veel vraag is naar panden. Al met al zijn de voordelen van kraken dus groter dan de nadelen. Bovendien zou een verbod de balans tussen vraag en leegstand, die er nu is, verstoren, vrezen ze.

Een mogelijkheid die door de grote steden aangedragen wordt, is om kraken te verbieden, maar tegelijkertijd de huurbescherming voor commerciŽle ruimte af te zwakken. Nu is het voor een eigenaar niet aantrekkelijk om een ruimte korte tijd onder de prijs te verhuren, omdat het daarna heel moeilijk is om de huurder er weer uit te krijgen. Daardoor kan het aantrekkelijk zijn om ruimte langer leeg te laten staan, in de hoop een betere prijs te krijgen. Wanneer verhuur voor een korte periode gemakkelijker gemaakt zou worden, zullen veel minder panden leegstaan, denken de gemeentes.

Een andere mogelijkheid is eventueel om huurwoningen die verkocht moeten worden tijdelijk te verhuren. Nu is dat alleen toegestaan als een woning nog nooit bewoond geweest is.


Met dank aan Sybesma voor de submit.