Balkenende boos over 'gemakzucht pers'

De nieuwe looks van Jan Peter Balkenende Premier Balkenende ergert zich aan de 'gemakzucht' waarop de pers omgaat met zijn uitspraken op een CDA-bijeenkomst in Limburg afgelopen zaterdag. De premier noemde zichzelf toen gekscherend 'saai' en 'stijfburgerlijk', maar deze ironie schijnt de kranten te zijn ontgaan.

"Ik stel vast dat geen van de kranten aanwezig was in Limburg. Men schrijft klakkeloos een ANP-bericht over zonder te constateren dat in datzelfde ANP-bericht staat dat mijn opmerkingen over burgerlijkheid gekscherend bedoeld waren", aldus Balkenende op de CDA-website. "Bij allerlei deskundigen worden vervolgens reacties gevraagd, maar van enige wederhoor bij het CDA is domweg geen sprake."

Balkenende verwees met zijn opmerkingen over saai en burgerlijk naar een interview met de Belgische vicepremier Freya Van den Bossche in Vrij Nederland. Zij bestempelde verschillende leden van het Nederlandse kabinet, onder wie Balkenende zelf en de ministers Donner en Zalm, als stijf en burgerlijk. Balkenende wijst erop dat minister Donner destijds 'ontspannen en met humor' reageerde op de uitspraken.

Dit was ook zijn eigen bedoeling geweest. Balkenende: "Die ontspannenheid wordt tot mijn teleurstelling echter meteen gebruikt om er een feitelijk oordeel van te maken, terwijl iedere journalist kan nagaan dat het nooit zo gezegd kan zijn. Wat mij betreft is de campagne dan ook begonnen. Ik stel dit bewust aan de kaak. Bij een strijdend en trots CDA hoort ook dat we ons niet alles laten aanleunen."

De Britse kranten schreven vandaag nog dat ze het benijdenswaardig vinden dat Balkenende heeft toegegeven dat hij 'misschien een beetje saai' is.