Vervroegde vrijlating voortaan voorwaardelijk

Icoon MisdaadDe vervroegde invrijheidstelling van gevangenen zal voortaan alleen nog onder voorwaarden plaatsvinden. Naar aanleiding van een wetsvoorstel van justitieminister Donner heeft het kabinet dit vandaag besloten. Gedetineerden komen nu nog vervroegd vrij nadat ze tweederde van de straf hebben uitgezeten. Alleen wegens zwaarwegende redenen kan hier vanaf worden geweken.

Ook was het tot dusver niet mogelijk om een vervroegde vrijlating later terug te draaien. In de nieuwe wet wordt vastgelegd dat er minimaal een proeftijd van een jaar gaat gelden, waarbij de betrokkene onder toezicht van justitie blijft. De algemene eis daarbij is dat een gedetineerde zich niet schuldig mag maken aan een strafbaar feit. Ook kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd, zoals een verbod om op een bepaalde locatie te komen of alcohol en drugs te gebruiken, een meldingsplicht of de verplichting om een cursus te volgen of mee te werken aan hulpverlening. Het opleggen van elektronisch toezicht behoort ook tot de mogelijkheden.

Degenen die zich niet aan de afspraken houden, moeten alsnog de rest van hun straf uitzitten of krijgen met andere voorwaarden te maken. Tevens geldt de vervroegde vrijlating enkel nog voor straffen die langer dan een jaar duren, terwijl het nu nog gaat om straffen van minimaal zes maanden.