'Verzwijgen afkomst dader werkt averechts'

LiamP en Ome.Fleer hadden ons via de nieuws-submit te melden:

Hubert FerminaDe krampachtigheid waarmee de afkomst van een dader soms wordt verzwegen werkt averechts. Dat vindt Hubert Fermina, directeur van het Landelijk bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR). Fermina pleit voor meer openheid over de achtergrond van verdachten van spraakmakende misdrijven. "In het buitenland wordt met naam en toenaam over verdachten geschreven", zegt hij in een interview met het Algemeen Dagblad.

Het Openbaar Ministerie zwijgt op grond van de Wet Persoonsbescherming over de afkomst van verdachten. "We verstrekken alleen informatie over leeftijd, geslacht en woonplaats. Etniciteit mag geen rol spelen", zegt de Amsterdamse persofficier van justitie Robert Meulenbroek. Volgens Fermina leidt die stilzwijgendheid tot onbewezen speculaties op internet. De racismebestrijder denkt niet dat dit leidt tot stigmatisering. "Scheve beeldvorming heb je toch. Vooroordelen kweek je door zaken te verzwijgen. Maar ik hoop dan wel dat bij alle positieve dingen ook de afkomst wordt vermeld."

De 56-jarige Fermina is geboren op de Antillen. In het interview stelt hij dat Nederland te lang te makkelijk is geweest. "Tegen de donderstenen zijn we te slap geweest. Dat leidde tot angsten en vooroordelen. Racisme kun je alleen bestrijden met openheid, door kritisch te zijn tegen welke groep dan ook. We moeten af van de dooddoeners. Iemand racist noemen, lost niets op." Het woord 'allochtoon' mag wat hem betreft per direct verdwijnen. "Ik woon hier 35 jaar en voel me Nederlander. Ik wens geen allochtoon te worden genoemd. Het begrip is bedacht om beleid te ontwikkelen, maar nu is het een scheldwoord geworden."

'Etniciteit erkennen om problemen aan te pakken'
De politieke partijen reageren verdeeld op de woorden van Fermina. "Het gaat om het strafbare feit dat gepleegd is, afkomst mag geen rol spelen", stelt Laetitia Griffith (VVD). Het Kamerlid stelt dat achtergrond van verdachten volstrekt irrelevant is. CDA en PvdA hebben minder bezwaar tegen het vermelden van etnische afkomst. "Het is goed om niet al te krampachtig te zijn. Zo is er in Rotterdam een groep gewelddadige Antilliaanse jongeren. Dat moet je erkennen om problemen aan te pakken. Hoewel dan het gevaar bestaat dat je stigmatiseert en een hele groep in de verdachtenhoek zet", aldus PvdA-woordvoerder Aleid Wolfsen.