RFID-chip mogelijk verplicht voor bezoekers VS

Scootmobiel en street011 hadden ons via de nieuws-submit te melden:

Waar onze vee- en huisdierenstapel de laatste jaren massaal is voorzien van een gele flap aan het oor of een onderhuidse identiteitschip, gaan in de Verenigde Staten stemmen op om in het kader van de niet aflatende strijd tegen het internationale terrorisme een soortgelijke vorm van identificatie toe te passen op mensen die het land willen binnen komen. Zij zouden dan een zogeheten RFID-chip (RFID: Radio Frequency Identification Design) moeten krijgen.

Allereerst wordt er een proefproject van een jaar opgestart, dat slechts op een aantal plaatsen in de VS zal worden uitgevoerd. Hoe de RFID-tags precies bevestigd gaan worden is nog niet duidelijk, maar een reeds toe te passen mogelijkheid is het aanbrengen van de chip in het visum of paspoort van de bezoeker. Deze zal dan wel te allen tijde door de persoon in kwestie moeten kunnen worden getoond. Toch is deze vorm van identificeren niet onomstreden daar men nog steeds in staat zal zijn om mensen onopgemerkt te 'scannen'.

Een andere, meer omstreden manier van RFID-tagging is de manier van aanbrengen onder de huid door middel van een injectie, zoals bijvoorbeeld ook al gebeurt met betaalchips. Door de minuscule afmetingen van de chip, te vergelijken met een rijstkorreltje, zullen dragers van een dergelijke chip er fysiek geen hinder van ondervinden, aldus Applied Digital Solutions, een ontwikkelaar van dergelijke systemen. In Nederland is het bij een discotheek in Rotterdam al mogelijk om met zo'n onderhuidse chip je consumpties te betalen.

Voorstanders wijzen op de voordelen van deze vorm van identificatie. Met een scanner kunnen opsporingsambtenaren heel snel informatie over de identiteit, aankomst- en vertrekdata van een persoon vaststellen. Dit zou bijvoorbeeld de wachttijd bij controlepunten, zoals het inchecken op vliegvelden, enorm versnellen. Mensenrechtenorganisaties hebben al furieus op de voorgenomen 'Big Brother'-plannen gereageerd.