Moslima's vluchten voor uithuwelijking

Icoon Binnenlands nieuws Steeds vaker zoeken radeloze en wanhopige moslima's hun heil in opvanghuizen in de randstad. Dit, omdat ze vrezen door hun ouders op vakantie te worden uitgehuwelijkt. Met name rond de zomervakanties zitten de tehuizen vaak overvol. Sinds kort is er een project om de moslimmeisjes te steun en hulp te bieden.

Het project, gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is uniek voor ons land. Doel van het project is het weglopen zo veel mogelijk voorkomen door te stellen dat uithuwelijken volgens de islam verboden is. Uniek is ook dat islamitische organisaties met dit initiatief zijn gestart.

Exacte cijfers ontbreken, maar steeds meer in ons land opgegroeide jonge moslima's vrezen dat ze tijdens de jaarlijkse vakantie naar bijvoorbeeld Marokko of Turkije tot een huwelijk worden gedwongen. Volgens de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) in Rotterdam is de situatie 'uiterst zorgwekkend'.

"Het uithuwelijken is des te triester, juist omdat het verschijnsel volgens de islam verboden is. Nog veel te vaak nemen de meisjes het klakkeloos aan als hun ouders zeggen dat het volgens het geloof zo moet. Hun gebrek aan kennis over de godsdienst speelt hen daarbij parten", aldus Marianne Vorthoren, projectleidster bij de SPIOR.