Wilders buigt niet voor Van Aartsen

VVD-Kamerlid Geert Wilders zegt niet te zullen buigen voor de wens van VVD-fractieleider Jozias van Aartsen dat hij zijn pleidooi voor een rechtsere koers van de liberale volkspartij staakt en zijn excuus maakt voor zijn, ook in VVD-kringen omstreden, 'tien-puntenplan'. Daarmee lijkt Wilders zich langzamerhand buiten de fractie te stellen.

Wilders liet vandaag weten nooit te zullen instemmen dat Turkije lid wordt van de Europese Unie. Volgens Van Aartsen is dat standpunt onhoudbaar. Wilders is te kennen gegeven dat hij over dat omstreden onderwerp geen minderheidsstandpunt mag innemen.

Wilders: ''Ik zal op dit punt niet bewegen. Ik heb vandaag tevergeefs geprobeerd het onderwerp tijdens de fractievergadering aan de orde te stellen. Fractievoorzitter Van Aartsen noch de fractie wil nu een discussie. Dat is voor mij onbevredigend, waardoor ik nu blijf bungelen''. Hij sprak echter de hoop uit dat het toch nog goed komt tussen hem en de VVD. Een overstap naar de LPF acht hij vrijwel uitgesloten.

Wilders kwam de laatste tijd veelvuldig in het nieuws. Buiten zijn 'tien-puntenplan' was dat vooral met snoeiharde kritiek op de radicale islam - hij is onder meer voor een hoofddoekverbod zoals in Frankrijk en het uitzetten van imams - en met ongekende kritiek op de VVD die hij een ingeslapen partij van bejaarde grijsaards noemde.