Wim Duisenberg komt op voor zijn vrouw

nyrem had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Wim Duisenberg heeft een brief aan minister van Buitenlandse Zaken De Hoop Scheffer geschreven waarin hij zegt dat er geen sprake van is dat zijn vrouw Gretta begrip toont voor Palestijnse zelfmoordacties. Volgens de ECB-president, die zich vierkant achter zijn vrouw opstelt, zal Gretta ook in een gesprek met Arafat vandaag de zelfmoordaanslagen veroordelen.

Duisenberg reageert hiermee op de uitlatingen van de minister van Buitenlandse Zaken dat Gretta Duisenberg misbruik maakt van haar diplomatieke paspoort.

-
De complete brief is door de NOS on-line gezet.