In Nederland vermoordt de dokter je

Een goede vriend van mij is vorig jaar december vermoord door twee artsen. Vermoord? Ja, want ze hebben het uitvoerig met hem besproken hoe ze het zouden gaan doen. Er was dus een ‘vooropgezet plan’. Het feit dat hij ongeneselijke kanker had en ondragelijk leed wordt als totaal onbelangrijk geacht door de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP).

De SGP bij monde van de heer van der Staaij bezigt deze enigszins onethische stelling naar dokters. Maar hij heeft het niet gezegd! Nee! De krant the Wall Street Journal heeft deze kop verzonnen. Lafaard.
Mijnheer van der Staaij, kijk eens naar het achtste gebod van uw geliefde Here: ‘Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen’.

Is de Nederlandse dokter nu een moordenaar of niet wanneer hij een leven beëindigt bij uitzichtloos en ondragelijk lijden? Sterker nog, op nadrukkelijk verzoek van de zieke waarbij de procesgang naar de verlossende injecties ook al ondragelijk maar vooral ‘nodeloos’ lijden is. De hele medische staf van de ongeneselijk zieke moet tien keer met de billen bloot, net zoals de zieke zelf met zijn brakke lichaam. En dat alles in zijn of haar wetenschap dat er ‘helder’ geformuleerd moet worden dus de morfinepomp even wat minder gezet. Vele malen onder allerlei omstandigheden moest hij, mijn vriend, weer bevestigen dat hij er een einde aan wilde, aan ZIJN leven.

God zei dank zijn er ‘mensen’ in de samenleving die deze zware taak op zich willen nemen en een medemens uit zijn lijden willen verlossen. En van der Staaij van de SGP noemt deze helden moordenaars. Waarom? Omdat van der Staaij zijn rotsvaste geloof heeft dat het leven, al het leven, door God zelf gegeven is. Geen mens mag beslissen over leven en dood laat staan het beëindigen van menselijk leven. Lijden doen we allemaal, kijk naar Jezus Christus die voor ons allemaal geleden heeft aan het kruis.

Doctrines en hun eeuwenoude altijd dodelijke dogma’s.

Neem van mij aan dat op God zich bezighoudt met al het leven op aarde en daarbuiten. De mens probeert vanaf het begin van haar bestaan deze god te verengen en heeft zodoende een hel bedacht. God en de hel zijn een machtsmiddel van individuen om grote groepen mensen onder controle te krijgen en te houden. Want macht is in de context onderdrukking en het vergaren van rijkdommen. God, of zijn Heilige Geest zou een boekje geïnspireerd hebben, God zei dank, als hulpmiddel om zo de mens met zijn ‘verschrikkelijke eigen wil’ onder controle te krijgen. De Bijbel is niets meer en niets minder. Het is de Bijbel van en voor overheersers.

En dan de moderne enigszins geciviliseerde overheersers, de SGP, zij vertegenwoordigt een groep gelovigen die tegen levensbeëindiging zijn in welke vorm dan ook en dit is hun goed recht in een democratie. Maar, zoals gebruikelijk binnen deze geloofsgemeenschappen pretenderen zij uit naam van God de Almachtige te spreken omdat ze een bijbel hebben.

Mijn vriend was blij het leven te mogen verlaten, ik zag het in zijn gezicht tijdens zijn laatste adem. En ik was trots op hem vanwege zijn kracht, hij bedankte ‘zijn moordenaars’ en sloot zijn ogen voorgoed. R.I.P. M.