#Nexit kost ons veel geld

In tientallen onderzoeken is het bewezen: #Nexit kost veel geld. Het verlaten van de Eurozone, Schengen en de EU is financieel niet erg aantrekkelijk voor ons als land. Gisteren kwam de CPB nog met een berekening waaruit blijkt dat wij miljarden kwijt zijn als we Schengen verlaten.

De wereld draait door geld, maar wanneer gaan regeringsleiders eens merken dat het niet om geld alleen draait? De Nederlandse soevereiniteit, cultuur, normen en waarden; het zijn allemaal belangrijke zaken waar geen rekening mee wordt gehouden als er weer de zoveelste berekening wordt gemaakt. Waar is de Nederlandse trots gebleven?

Het CPB noemt een paar kostenposten die goed te voorkomen zijn. Met een degelijk ICT-systeem zijn de wachtrijen snel te verhelpen en grenstoerisme valt voor de Nederlandse pompstations (en belastingdienst) alleen maar goed uit. En waar een wil is, is een weg, nietwaar? Er valt echt wel om die kosten heen te werken, terwijl we toch uit de Schengen stappen.

Door de EU zijn wij helaas een hoop soevereiniteit kwijtgeraakt. De kernwaarde van de democratie, de soevereiniteit van de burger, wordt hierdoor aangetast. De belangrijkste besluiten in de EU worden genomen door de ondemocratische ECB, de Europese Commissie en het Hof van Justitie. Hoewel verlaten van de EU ons vast wat geld zou kosten is dat toch slechts een klein offer voor de democratie? De macht van de wel gekozen lidstaten is steeds meer verkleind over de jaren heen en die macht zou weer terug moeten komen. Wel samenwerking, geen superstaat.

Zogenaamde richtlijnen van de EU moeten doorgevoerd worden door de lidstaten, of ze dat nu willen of niet. Zo is bijvoorbeeld de nieuwe tabakswet ontstaan. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor bijvoorbeeld de e-sigaret, waarvan ineens groottes van apparaten en inhoud veranderd moesten worden. Onze eigen Tweede Kamer heeft niet meer de bevoegdheid om die wetten tegen te houden en het proces is dus niet zo democratisch als het ooit was.

Schengen zelf levert ons veel problemen op. De grenslanden hebben geen zin om een invasie tegen te gaan en wij kunnen er niets aan doen, zolang wij en die grenslanden in Schengen blijven. Het CPB heeft niet berekend hoeveel ons dat uiteindelijk kost, maar volgens de Duitse econonoom Hans-Werners Sinn kost het Duitsland €450.000 per vluchteling. Gezien wij net als Duitsland een verzorgingsstaat zijn, betekent dat wij alleen vorig jaar al 26 miljard euro kwijt zijn aan Schengen. Voor Schengen geldt dus dat wij helemaal niet zoveel geld kwijt zijn als we eruit stappen.

Heren politici, kunt u eens aan iets anders dan geld denken als u aan de EU denkt? Dat zou heel prettig zijn. Ja, we zullen vast wat handel en banen verliezen als we uit de EU stappen, maar daar zijn genoeg oplossingen voor te bedenken en geen daarvan is een supranationale staat.