Mensen hebben geen respect meer voor autoriteit

Vroeger, toen alles beter was, was de wijkagent nog een man waar je respect voor had. Als hij ingreep, dan waren de rapen gaar. Hij stond voor autoriteit en gezag. Toen waren er ook nog mensen met respect voor de regering, die zich dag in dag uit uitsloofde om de beste keuzes te maken.

Tegenwoordig is dat anders. Als een wijkagent, ook slechts een mens, een fout maakt, wordt dat breed uitgemeten in de media. Als een lid van de Tweede Kamer een onbedoelde uitglijder maakt, wordt hij publiekelijk uitgejoeld. De leden van de regering zijn nu graaiers en zakkenvullers. 1500 likes voor de pagina “Kabinet OpRutte” op Facebook. Een ander voorbeeld is minister Asscher, die een boekje opendoet over de doodsbedreiging en beledigingen aan zijn adres.

Kijk, dat je het met politici niet eens bent, dat snap ik. Ik ben het met een groot deel van de politici absoluut oneens over heel veel zaken. Dat kan je uiten op veel verschillende manieren: via sociale media, klassieke media, websites, demonstraties, noem maar op. Dat is echter een compleet verschil met belediging en bedreiging. De “zakkenvullers in Den Haag” werken vaak van vroeg tot laat voor het land. Eenieder met zijn eigen keuzes, opvattingen en ideologieën en als die afwijken van jouw mening, betekent dat niet dat ze moeten “OpRutte”.

Onder de kabinetten Rutte moesten er moeilijke keuzes gemaakt worden. De welvaartsstaat zoals hij er nu is, was niet houdbaar onder de kredietcrisis en andere oorzaken. Er moest ergens op bezuinigd worden en de regering moest daarover keuzes maken. Sommige keuzes vielen bij veel mensen niet in goede aarde, onder andere de bezuinigingen op de zorg is een groot hekelpunt. Veel mensen besluiten dan dat politici alleen maar geld willen hebben en blijken het dan leuk te vinden om woordspelingen als “aSScher” en “OpRutte” te maken en de regering overal, zelfs van hun verhongerde hamster, de schuld van te geven. Een steen door een ruit gooien blijkt ineens een goede optie. Ondertussen nog even reageren met 'Jammer dat de opa van Asscher de opa van Plasterk niet heeft ingedeeld voor het transport!', en zo gaat het liedje nog wel even door.

De neergaande tendens is al jaren zichtbaar. Hulpdiensten die gemolesteerd worden, bedreigingen, ingegooide ruiten en nog veel meer. Op sociale media durven mensen hun mond open te trekken en daar allerlei vuiligheid uit te laten komen. Het is natuurlijk ook wel makkelijk: op de sociale media is iedereen beter en sneller te bereiken en is er niemand die je tegenhoudt bij bedreigingen. In het geval van een normale manier van meningsuiting is dat alleen maar goed, maar bedreiging valt daar niet onder.

Schelden, tieren en bedreigen, het getuigt van geen enkel niveau. Houd daar toch eens mee op en ga op een redelijke manier met autoriteit om. Er zijn genoeg manier om het debat aan te gaan, grijp die aan of steun iemand die jou vertegenwoordigt.