Bankier vertelt - deel 2

De eerste (proef)column van mijn hand schreef ik maandagmiddag 24 augustus terwijl het buiten regende, de beursen hun dieptepunt van het jaar toucheerden en deed ik de belofte om over (een) haalbaarheidsanalyse te schrijven. Ik ben een man van mijn woord; zie mijn usericon.

Wat is dat dan, een haalbaarheidsanalyse? Laat ik deze introduceren met een verhaal, een wens en een stelling.

WENS:

Guus wil graag elk jaar 25.000 uit dit spaargeld halen om leuke reizen van te maken. Daarnaast wil hij de belasting betalen over dit vermogen uit dit vermogen, ongeveer 10.000 per jaar. Hij wil dat deze twee onttrekkingen elk jaar groeien met de inflatie; wij noemen dit: met behoud koopkracht. En tot slot moet er een miljoen overblijven aan het eind van de rit; dat is dan voor de begrafenis en zijn nabestaanden.

STELLING:

Guus moet beleggen om deze doelstelling te halen.

Dus nu komt de vraag: is de wens van meneer haalbaar?

Op basis van deze gegevens kun je een rekenkundige oplossing toepassen. Elk jaar groeit het vermogen met een bepaald percentage (spaarrente), elk jaar gaat er een bepaald bedrag uit (35.000) en de resultante is een toename of afname van het vermogen. Echter, hiermee slaan we een paar zaken over!

Wat wij doen is de hierboven aangekondigde haalbaarheidsanalyse. Daarvoor gebruiken we een stukje software, OPAL genaamd. Dat komt uit de wereld van de pensioen-berekeningen, keiharde koude cijfers dus. Op basis van 1.000 economische scenario’s wordt doorgerekend wat er met een vermogen zou kunnen gebeuren. Want de realiteit is niet elk jaar plus 5%, maar soms plus 15% en soms min 15%.

En hoe ziet dat er dan uit? Zie alhier: de vlag en de waterval:

Vlag spaarrekening (Foto: iamredleader)

Spaarrekening waterval (Foto: iamredleader)

De vlag geeft in een oogopslag de kans dat je de 2 doelstellingen gaat halen. De inkomensdoelstelling (onttrekking van elk jaar) en de vermogensdoelstelling (heb ik aan het eind van de rit mijn doel behaald?).

De waterval geeft de ontwikkeling van het vermogen weer, gegeven deze 1.000 scenario´s. Het kan zo zijn dat de rente nog lang laag blijft, in dat geval is het geld wellicht helemaal op tegen 2034. Maar zelfs als het meevalt is de kans ongeveer 50% dat in 2039 het geld echt op is.

Zoals je kan zien is al het geld op een spaarrekening zetten misschien geen goed idee. Zowel de vermogens-doelstelling als de inkomensdoelstelling zijn niet haalbaar. Op dit punt begint het echte advies-traject, waarbij ik alternatieven zoals beleggen bespreek. Door te beleggen nemen we meer risico, maar is er een hogere kans dat we de doelstelling gaan halen.

De volgende stap in dit traject is deze resultaten met de klant te bespreken. Wat is zijn gevoel hierbij? Is beleggen een optie? Of is de haalbaarheid van de doelstelling acceptabel? Ter illustratie hieronder de watervallen van een neutraal risicoprofiel en een offensief risicoprofiel.

Neutraal waterval (Foto: iamredleader)

Offensief waterval (Foto: iamredleader)

In een latere column zal ik meer over risicoprofielen vertellen.

Volgende week iets luchtiger: niet iedereen benadert de bankzaken even rationeel