Bed, bad en bloot

Het ging de afgelopen weken niet om mensen, maar om gezichtsverlies en stemmen in de discussie over uitgeprocedeerde asielzoekers. De VVD'ers moesten zich streng blijven profileren, want de man met het blonde kapsel hijgt op dat gebied in hun dikke nekken. De PvdA wilde niet nog meer mensen uit hun achterban kwijtraken en hielden dus hun poot stijf over de opvang. En zo kregen ze samen een softenonkindje.

Je schaamt je toch als weldenkende Nederlander de ogen uit je kop dat je zo'n regering hebt? Het gaat om ongeveer achthonderd mensen. Die vergaderingen de afgelopen tijd hebben meer geld gekost dan aan jaar basale opvang voor die mensen. Zelfs de Verenigde Naties spraken er schande van. Nederland heeft het Internationaal Strafhof en het Vredepaleis, maar schendt zelf de mensenrechten. Ik wil die rechten nog wel even met jullie doornemen.

Mensenrechten zijn rechten die de mens toekomen, waar ook ter wereld. Ze moeten de mensen beschermen tegen de macht van de staat en moeten er voor zorgen dat iedereen kan leven in waardigheid. Dat geldt voor de mensen die het een goed plan vinden om alle bootvluchtelingen te verzuipen, maar ook voor de mensen die op die boten zitten.

Nu begrijp ik best dat Nederland te klein is om de vluchtelingen uit heel Afrika en het Midden-Oosten op te vangen, maar daar ging het ook niet om. Het ging om een relatief zeer kleine groep die al uitgeprocedeerd is. De cijfers van het CBS geven aan dat er de laatste jaren steeds meer uitgeprocedeerde asielzoekers teruggaan naar het land van herkomst. Het gaat dan veelal om mensen uit China en India. Ieder jaar worden ongeveer 10.000 asielaanvragen afgewezen. Een groot deel daarvan gaat terug, dan is er een gedeelte dat wel terug wil, maar niet kan en uiteindelijk is er een gedeelte dat niet terug wil. Bij die laatste groep zijn nogal wat mensen uit landen die door Nederland wel als veilig worden beschouwd, maar waar de mensen waar het om gaat niet naar terug durven.

Je ziet de afgelopen tijd wel een enorme toename aan asielzoekers in Europa. Die komen veelal uit Syrië en andere oorlogsgebieden. Maar daar gaat het niet over bij de discussie over bed, bad en brood. Bij die discussie gaat het over een aantal dingen, maar uiteindelijk gaat het gewoon om mensen.

Er zijn zat Nederlanders die zwerfkatjes in huis halen of uit andere landen adopteren. Die katten hebben het dan heel wat beter dan de uitgeprocedeerde asielzoekers, dus ik zou zeggen, adopteer eens een zwerfmens. Maar ja, dat zijn mensen en die geven geen kopjes en spelen niet leuk met plantjes. Oké, je hebt er meer ruimte voor nodig en die is er niet altijd, maar een gemeente of het rijk heeft wel de mogelijkheden en het geld voor opvang.

Ik weet zeker dat er heel veel Nederlanders zijn die deze mensen zelfs geen bed, bad en brood gunnen, maar waar praten we eigenlijk over? We doen net alsof het luxe is. Het zijn nog niet eens de eerste levensbehoeften van de mens.

Abraham Maslow onderscheidt vijf fasen in zijn piramide van Maslow: de eerste basisbehoeften, de bestaanszekerheid, de sociale behoefte, de erkenning en de zelfontplooiing.

De eerste basisbehoeften bestaan uit: zuurstof, eten, drinken, onderdak en kleding. Uitgeprocedeerde asielzoekers krijgen nu bed, bad en brood als ze meewerken aan hun terugkeer naar het land van herkomst. Als je niet meewerkt dan krijg je zelfs dat niet als het aan de VVD ligt.

Deze mensen, met de nadruk op mensen, worden dus nog niet eens in de eerste basisbehoeften voorzien, want ze krijgen geen kleding. In sommige interpretaties van de piramide van Maslow hoort geld ook tot de basisbehoeften van de mens, want zonder geld kun je geen kleding kopen. Dat krijgen deze mensen ook niet en dus moeten ze naakt door het leven gaan als hun kleding tot op de draad versleten is. In feite hebben ze dan geluk, want dan worden ze opgepakt en in de gevangenis krijg je niet alleen bed, bad en brood, maar ook kleding.

Ik ben zo langzamerhand die hele kliek in Den Haag zat. Hoe kun je de meest kwetsbare groep mensen betrekken in een politiek spelletje? Ik zou graag die voorturende grijns van de smoel van Rutte slaan, maar daar ben ik te veel pacifist voor. Of Samsom eens flink door elkaar schudden zodat hij weer wakker wordt en beseft waar zijn partij ook alweer voor stond als het om mensen gaat.

Een argument om mensen de straat op te schoppen is volgens de VVD en de PVV dat het anders een aanzuigende werking zou hebben. Een echte Hagenees zou zeggen: gelul van un dronken aâhrdbè. In alle landen om ons heen wordt een basale opvang gegeven, dus waarom zou iemand uit een tentenkamp in Syrië, tussen de rondvliegende kogels en granaten per se naar Nederland willen? Drop, kaas en pindakaas hebben meer aanzuigende werking op buitenlanders.

Gelukkig hebben we een aantal verstandige mensen in Nederland. Dat zijn de burgemeesters. Of ze nu van de VVD of van de PvdA zijn, van D66 of het CDA, ze zeggen gewoon tegen Den Haag: 'Lul maar lekker, wij gaan gewoon door met waar we mee bezig waren.'