Hoog tijd voor een anti-pestbeleid

Een dodelijke steekpartij. Een steekpartij waarvan later bleek dat de dader, die een klasgenootje neerstak, zelf jarenlang slachtoffer was van eindeloos gepest en getreiter.

De schoolleiding van het Corbulo College ontving een brief van de ouders. Daarin stond dat de ouders vonden dat de school uitstekend had gehandeld. Er was immers een informatiebijeenkomst georganiseerd en er werd rouwhulp aangeboden, bij het verwerken van dit 'incident'.

Heeft de schoolleiding het zo uitstekend gedaan? Nee. Dit stelletje incompetente faalhazen moet het veld ruimen. Het minste wat de schoolleiding had moeten doen, is hun anti-pestbeleid eens onder de loep nemen. Misschien wel om erachter te komen dat ze helemaal nog geen anti-pestbeleid hebben. Een anti-pestbeleid zou een van de speerpunten van iedere school moeten zijn. En dan heb ik het niet over een papieren vodje ergens onderin een stoffige archiefkast.

Zo moeilijk is het helemaal niet. Wie een dagje rondloopt op school, links en rechts wat navraag doet, die krijgt al snel een nauwkeurig beeld van wie er wordt gepest en wie de daders zijn. Het argument dat je niets wist van pestpraktijken op jouw school gaat niet op. Dan heb je er jarenlang gewoon geen zak om gegeven. Laat staan erop gelet of actie ondernomen. Pesten komt overal voor. Scholen hebben de plicht om actief op zoek te gaan naar pestpraktijken in eigen gelederen.

Ook ligt er een verantwoordelijkheid voor ouders. Iedere ouder is natuurlijk geneigd om te denken dat hun eigen engeltjes nooit pesten. Meestal is dat ook zo. Maar enkele ouders hebben het goed mis. Het actief opsporen van pestpraktijken is noodzakelijk, temeer omdat de schaamte bij veel slachtoffers groot is. Hoe vreemd het ook klinkt. Ik kan het weten. Ook ik ben een keer ten prooi gevallen aan een stel treiterhufters op de werkvloer.

De ouderraad van het Corbulo College benadrukt dat dit op elke school had kunnen gebeuren. 'Het is natuurlijk verleidelijk om te denken dat dit op de middelbare school van jouw kind niet kan voorkomen maar dat is geen reële gedachte.' De naïeve illusie dat dit ergens anders niet kan gebeuren heb ik niet. Overal waar mensen tot wanhoop worden gedreven met pesterijen, creëer je een tikkende tijdbom.

Als het Corbulo College een actief anti-pestbeleid had gevoerd, dan waren die pestkoppen aangesproken op hun gedrag. Als dat niet tot verbetering had geleid, dan waren er serieuzere consequenties voor ze geweest. En dan waren er nu niet twee jonge levens verwoest.