Die column van Kuifkrullen kan niet

De column – of het beeldverhaal -  van mijn collega Kuifkrullen  houdt mij nogal bezig. En eigenlijk ben ik er heel kwaad om. Zó kwaad, dat ik er een column aan wil wijden.

Maar eerst wil ik starten met de positieve dingen die mij zijn opgevallen om vervolgens verder te gaan naar waar ik me nou zo aan stoor.

Laat ik vooropstellen, dat ik mijn collega Kuifkrullen een warm hart toedraag. Een bevlogen columnist, bovenal een  creatieve columnist. En in real life een heel prettig persoon. Ook iemand die goed over dingen nadenkt, een serieuze jongen. Als ik iets positiefs wil zeggen over zijn laatste column, dan is het wel dat het in elk geval vanuit een originele invalshoek gemaakt is. Dat is kenmerkend aan zijn werk.

Maar dit keer is het, wat mij betreft, juist door die vormgeving misgegaan. Hoe creatief ook, en waarschijnlijk met de allerbeste bedoelingen, heeft Kuifkrullen de plank helemaal misgeslagen. Zelf zegt hij in een reactie onder zijn column: ‘En het was makkelijker geweest om hem even in zeshonderd woorden af te fakkelen, gaat een hoop tijd zitten in dat photoshoppen en zoeken in de bijbel.’  Ik las dat en dacht: ‘Jongen, had dat maar wel gedaan’.

Ik ben een christen. Al mijn hele leven lang. Sinds zes jaar ga ik niet meer naar de kerk, maar de reden heeft voor mij niks met God te maken. Ik geloof in God en ik geloof de bijbel van kaft tot kaft. Voor mij is het een Heilig Boek. Als voetbalsupporters in een stadion schreeuwen: “Je moeder is een hoer”, dan roepen ze dat niet omdat ze de moeder van de scheidsrechter, die op dat moment de gele kaart aan hun club uitdeelt, kennen en dat ze weten dat zij zich laat betalen voor seks, nee, dit soort teksten  wordt geroepen om iemand te pakken met iets dat hem dierbaar is. Het doet pijn, als iemand jou uitscheldt, het doet veel meer zeer als men iets ergs over je moeder roept, of over een andere dierbare.

Dát gevoel wekt de column van Kuifkrullen bij mij op. Hij komt aan iets dat voor mij heilig is, namelijk de bijbel die door hem uit zijn verband gerukt wordt.  Wat ik op Jehova getuigen tegen heb, is dat ze Bijbelteksten uit de  context halen om daar mensen mee om hun oren te slaan. Kuifkrullen doet precies hetzelfde om Kees van der Staaij op deze manier neer te willen zetten.

Ik heb het interview ook gezien. Ook ik was diep verontwaardigd, net zoals heel veel andere christenen, trouwens. Niet bepaald een goede reclame voor het geloof. Door dit soort uitlatingen moet men wel denken dat alle christenen geschift zijn. Maar volgens mij bedoelde Kees van der Staaij eigenlijk iets anders te zeggen. Hij had de Amerikaanse klok wel ergens horen luiden, maar wist niet waar de klepel hing. Hij noemde het een feit, dat er relatief maar heel weinig zwangerschappen ontstaan na een verkrachting omdat er een bepaald mechanisme in werking treedt, waardoor de vrouw niet zwanger wordt. Van der Staaij bedrijft politiek en is niet medisch onderlegd, dus had hij deze opmerking helemaal niet mogen maken.

Maar voor hem was dit eigenlijk maar een zijdelingse opmerking, want op dit punt in het interview  ging het namelijk over  bescherming van het ongeboren leven. En als je de bijbel leest, dan is het heel duidelijk: God beschikt over leven en dood.

Honderd jaar geleden was dat minder moeilijk dan nu. Christenen komen hierdoor anno 2012 voor heel moeilijke dilemma’s te staan. Hoe moeilijk is het, om woorden van duizenden jaren oud te vertalen naar deze tijd? De mens mag niet ingrijpen in het leven. Wat doe je als iemand in coma ligt en eigenlijk hersendood is? Vroeger ging je gewoon dood. De medische kennis van nu was er nog helemaal niet. Vanuit mijn omgeving weet ik, dat er niet heel zwart-wit over gedacht wordt. Er zijn veel discussies binnen kerken over dit soort onderwerpen, juist omdat het zo moeilijk is om met de bijbel de vertaalslag naar 2012 te maken.

Kees van der Staaij had zijn onhandige woorden kunnen rechtzetten in het programma van Knevel en Van de Brink waar hij was uitgenodigd nadat hij de hele media over zich heen had gekregen, maar helaas heeft hij niet zijn kans gepakt en zijn opmerking bijgeschaafd. Gemiste kans.

En dit wil ik ook meegeven aan Kuifkrullen. Hij wilde Kees van der  Staaij in zijn hemd zetten door zijn  beeldverhaal, maar hij heeft daarmee heel veel christenen – ook mij – beledigd. Van alle christenen zullen er maar weinig de woorden van Van der Staaij ondersteunen, maar alle christenen worden in feite gestraft doordat hun bijbel wordt misbruikt voor dit doel. Een bijbel is niet bedoeld om uit te fotograferen, te photoshoppen om een onbeduidend mannetje dat misschien rare dingen roept voor gek te zetten. Een bijbel, daar ga je eerbiedig mee om. En daar mag iedereen anders over denken. Ik schrijf alleen maar op hoe het voor mij voelt.

Had Kuifkrullen dit niet mogen doen? Ja hoor. Het is niet strafbaar, we leven in een land met vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst. Ben ik het met hem eens? Nee, absoluut niet. De titel van mijn betoog is ook niet: Die column van Kuifkrullen mág niet. Nee, voor mij kan het niet. Dat is wat anders. Maar ik mag gelukkig wel mijn mening geven.

Dat is een feit.