De mongolen van de dierenwereld

Waar hebben duiven hun onomstreden positieve reputatie toch aan te danken? Zijn het hun opvallende verdiensten voor de maatschappij? En welke mogen dat dan wel zijn? Brengen vredesduiven soms vrede? Natuurlijk niet, nog nooit heeft een duif een oorlog voorkomen of laten ophouden. Postduiven hebben zonder scrupules chantagebrieven, dreigbrieven en zelfs oorlogsverklaringen op hun bestemming bezorgd. Het maakt ze helemaal niets uit, als ze hun voer maar krijgen.

Mais godbetert, daar zijn ze gek op. Dan moet ik meteen denken aan moddervette Amerikanen waar je popcorn in kan blijven stoppen, emmers vol. Niet alleen beschikken duiven over geen enkele noemenswaardige positieve eigenschap, ze zijn ook nog eens dom, oliedom. Ze zijn de mongolen onder de dieren. Een beetje letterlijk maar vooral een beetje zoals je soms gewone mensen mongolen noemt. Mensen die nooit iets snappen en daarom overal wat achter zoeken, maar die het niet in de gaten hebben als ze echt bedrogen worden. Mensen die geen kans voorbij laten gaan om een fout te maken maar er als het misgaat altijd anderen de schuld van geven. Die dus ook op verkeerde politieke partijen stemmen, dat soort mongolen bedoel ik. Zo zijn duiven ook. Het zal een van de redenen zijn voor hun onverdiende populariteit, via een stukje herkenning.

Alleen al dat stupide loopje van ze al, ik kan het niet aanzien. Die onnozele kop die bij elke stap heen en weer gaat. Alsof andere dieren dat nodig hebben. Kippen ja, die doen het ook. Ook niet de slimsten. Als duiven opvliegen als ze gevaar vermoeden vliegen ze altijd de verkeerde kant op, het gevaar tegemoet. Ik heb op de fiets al heel wat noodstops moeten maken om zo'n mormel het leven te redden. Ze hebben werkelijk geen idee waar ze mee bezig zijn. In duivenogen zie je alleen maar onpeilbare leegte. Ze kijken altijd met een uitdrukking van 'wat kwam ik hier ook alweer doen?' of 'wat overkomt me nu weer?'. Het is ook geen wonder, zo'n klein koppetje op zo'n groot dik lijf, de microhersens die daar in passen hebben hun handen vol aan het regelen van het proces waarbij mais in grote hoeveelheden duivenpoep wordt omgezet. Zodat ze ons op het hoofd kunnen schijten. Veel capaciteit om ook eens een keer na te denken blijft er dus niet over. Maar als ze er even gelegenheid voor hebben verspillen ze hun tijd aan iets heel anders. Koeren! Geluidsoverlast veroorzaken kan je beter zeggen. Zelfs vliegen kunnen ze niet zonder een hoop herrie te maken. Vooral als ze uit een boom opvliegen klinkt het alsof er hele takken bij afbreken. Het bouwen van een ordentelijk nest is ze natuurlijk ook al niet toevertrouwd. Altijd op onmogelijke plaatsen, als een duivennest al niet tijdens de bouw uit de boom valt wegens bouwkundige gebreken, is het een krot waar elke andere vogel zich voor zou schamen.

De overeenkomst met echte mongolen is dat er 1 kunstje is waarin hij excelleert als geen ander. Onder mensen heb je kunstenaar-mongolen, mongolen met een fotografisch geheugen en mongolen die in 2 seconden de vierkantswortel uit een getal van 69 cijfers produceren. Idiot savant heet dat dan. Het enige kunstje van de duif is dat hij altijd terug kan vliegen naar waar hij vandaan kwam. Een totaal nutteloze eigenschap, behalve voor duivenmelkers die er een levenslange hobby aan overhouden.

Maar de vraag is, hoe komen we van die duiven af? Het zou al schelen als die duivenmevrouwtjes nu eens ophielden voer achter hun kont aan te dragen. Dan zouden ze misschien eindelijk doen wat de dinosaurus en de mammoet al lang hebben gedaan. Uitsterven!