Marokkanen, 't zijn net Nederlanders!


Hoe maak je van een paar oplosbare problemen één groot onoplosbaar probleem? Door de oplosbare problemen op een grote hoop te gooien. Op een aantal plaatsen in Nederland hebben ze het bekende probleem met groepen Marokkaanse jongens. Zeg maar de Kutmarokkanen onder de Marokkanen. Tuig of schorem zouden we vroeger gezegd hebben toen de raddraaiers nog gewoon blank waren. Dat het aantal probleemgevallen onder Marokkaanse jongens groter is dan onder andere jongeren wil niet zeggen dat er andere oplossingen nodig zijn. De oorzaak is namelijk dezelfde: slechte opvoeding. Marokkaanse jongens die wel een goede opvoeding genoten hebben, geven geen problemen. Het andere bekende probleem is het integreren in de Nederlandse samenleving wat ook sommige Marokkanen moeilijk door de strot wil. Andere godsdienst, andere gewoonten en gebruiken. De problemen zijn te overzien; ze hebben met elkaar te maken en ze zijn op te lossen, maar niet door ze met elkaar te verwarren. Integratie gaat per definitie nooit snel, overlast en criminaliteit aanpakken moet snel. Lik-op-stuk aanpak gevolgd door doeltreffende begeleiding. En die lik-op-stuk aanpak, die is er nooit voldoende geweest. Kutmarokkanen werden wel regelmatig aangehouden maar zelden vastgehouden. En ze vonden het eigenlijk wel stoer.

 

Als een probleem op straatniveau onvoldoende wordt aangepakt gaat de straat morren. De straat wordt gevoelig voor een heel ander type oplossing. Een radicale oplossing die gepropageerd wordt door een nieuwe politieke groepering die er belang bij heeft van de problemen een nationaal drama te maken. Daar leven ze namelijk van. Radicale oplossingen klinken gewoonlijk effectiever dan ze zijn. Constateren dat het percentage Kutmarokkanen onder de Nederlandse Marokkanen groter is dan het percentage lelieblank autochtoon tuig onder ons, lelieblanke autochtonen, vervolgens vaststellen dat de meeste ontsporende Marokkanen net als de meeste gewone Marokkanen van huis uit Islamiet zijn, brengt de oplossing niet naderbij. Integendeel, door dat verband te leggen worden van alle Marokkanen potentiële criminelen gemaakt. En zo drijf je dus goedfunctionerende Marokkanen die in de meerderheid zijn en slechtfunctionerende Marokkanen in elkaars armen. Niet alleen goedfunctionerende Marokkanen trouwens maar ook Turken en andere overwegend Islamitische bevolkingsgroepen worden automatisch in de verdachtenbank gezet. Het verband leggen impliceert feitelijk dat de oplossing ermee begint dat Islamieten zich moeten bekeren tot Christen. Met zo'n oplossing heb je geen probleem meer nodig.

 

De omweg via de Islam helpt om de radicale zogenaamde oplossing een politiek correct gezicht te geven. Op straat wordt het onderscheid tussen ontsporende Marokkanen en normale Marokkanen inmiddels zonder religieuze omwegen weggegeneraliseerd. Tegenwoordig gaat het op straat gewoon over DE Marokkanen als het eigenlijk over bepaalde Marokkanen zou moeten gaan. DE, dus alle Marokkanen worden verantwoordelijk gesteld voor wat een stel ontspoorde zoontjes uitvreet. Alsof een voetballer van Ajax geschorst wordt vanwege de doodschop die een voetballer van Roda JC uitdeelt aan een voetballer van PSV. Omdat ze allemaal voetballers zijn. En wat zegt de trainer van PSV als een PSV-speler de gele kaart krijgt voor de doodschop waar hij wel degelijk verantwoordelijk voor is? De scheidsrechter is gek! Het is altijd een ander die het gedaan heeft. Wat jezelf en je eigen groep vrijpleiten betreft is er geen verschil tussen Marokkaanse Nederlanders en lelieblanke Nederlanders. Dat stukje integratie is alvast klaar.

 

Of gaan we de Islamieten niet bekeren tot het Christendom maar gooien we ze gewoon het land uit als we de kans krijgen? Ook iets dat je op straat te horen krijgt. Alweer een nauw verband tussen wat je op straat hoort en het gedachtegoed van een bepaalde politieke richting. Daar vinden ze dat problemen met in Nederland wonende, in Nederland opgegroeide, Nederlands sprekende Nederlanders met Marokkaanse grootouders geen Nederlandse maar Marokkaanse problemen zijn. Hoe zouden ze daar in Marokko over denken? Dat wij onze lichtgetinte probleemnederlanders naar Marokko willen exporteren. Als ik de koning van Marokko was, dan trok ik meteen de Marokkaanse paspoorten van die Nederlandse raddraaiertjes in.

 

Terug naar realistische oplossingen. Dus om te beginnen een effectief lik-op-stukbeleid tegen straatterreur. Dadertjes en daders aanpakken op een manier die ze echt niet leuk vinden. Dat is trouwens ook een vorm van integratie, de harde manier. Net zo vaak je kop stoten tot je je aanpast aan de werkelijkheid. Normaal gesproken gaat integratie op een rustiger manier en langzamer. We leven in een Joods Christelijke cultuur, beweert de politieke partij die zegt voor de probleemwijken op te komen. Maar dat is onzin. Vrijheid en gelijkheid zijn in principe bij geen enkele religie in veilige handen. Geen enkele religie staat uit zichzelf homoseksualiteit toe. In bijna elke religie is de vrouw niet gelijkwaardig aan de man. Het Christendom heeft zich in alle bochten moeten wringen om min of meer te integreren in de moderne westerse maatschappij. Aan dat pad is Nederlandse Islam ook begonnen. Morgen is de integratie nog niet klaar, maar wel een stapje verder dan vandaag. Als radicale oplossingen de vooruitgang niet in de wielen rijden.