The Magic Word

Column door frank59


Democratie is het toverwoord. Als het democratisch is dan is het goed. Of dan komt het wel goed. Als het niet democratisch is dan is het logischerwijze niet goed. Georgië is een democratie dus dat is goed. Duivendak voerde actie en probeerde via de niet-democratische weg zijn zin te krijgen. Da's dus niet goed. China is geen democratie. Dus dat is ook niet goed. Maar in China wordt aan sport gedaan. En sport, dat is goed. In ieder geval zolang de sport wereldwijd wordt uitgezonden. Als het wordt uitgezonden, dan is het belangrijk. Belangrijk is trouwens weer iets anders dan goed. Want wat belangrijk is, is niet persé goed. Dat geldt andersom overigens ook. Wat goed is, is ook niet persé belangrijk.

Wat belangrijk is, hebben we met elkaar bepaald. In ieder geval heeft de meerderheid dat bepaald. Dat is dan weer democratie. En dat is goed.

't Is ook goed om tevreden te zijn. Tevreden met hoe we het geregeld hebben. Wij hebben verkiezingen geregeld. Een parlement neergezet. Democratie afgesproken. Dat is goed. We hebben een ingewikkeld stel regels en instituties bedacht die al te grote of snelle veranderingen voorkomen. Ook dat is goed. Dat geeft rust. Stabiliteit. Dat hebben we goed geregeld, vinden we. Daar zouden we tevreden mee kunnen zijn. Maar dat zijn we niet. We vinden namelijk dat de wijze waarop wij het geregeld hebben ook de wijze moet zijn waarop anderen het regelen. Dan wordt het alweer minder goed. Dat noemen we dan weer arrogant.

Arrogant is niet zo erg. Het klinkt erg. Maar als je het echt beter weet, dan heb je reden om arrogant te zijn. Het nadeel van arrogantie is dat het vaak gepaard gaat met een gebrek aan reflectie. Met het niet onderkennen van de eigen beperkingen. Ook gaat arrogantie vaak gepaard met het in het eigen voordeel interpreteren van de omstandigheden. Vooral om het eigen gelijk te kunnen blijven bevestigen. Arrogantie is de verliefdheid op het eigen gelijk. En liefde maakt blind.

Democratie staat daarom niet ter discussie. Sterker nog, we hebben democratie tot norm verheven. De absolute norm waaraan goed en kwaad worden afgemeten.
Terwijl democratie toch ook z'n beperkingen kent.
Om maar eens een staatsman aan te halen:
"The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter." (Winston Churchill)

Enige bescheidenheid zou ons sieren.
Altijd overigens.