Bimbo's terug in hun hok?In het land van de onbegrensde mogelijkheden vieren de Bimbo's hoogtij. Maar een eerste tegenreactie vanuit feministische zijde probeert een einde te maken aan het zichzelf ongebreideld in de aanbieding gooien van soms zeer jonge meisjes aan een ieder die daar zin in heeft. Het hoeft geen betoog dat vele (jonge) mannen gebruik maken van deze generatie vrouwen. De Amerikaanse studie van dit fenomeen van 'Ariel Levy, Female chauvinist pigs' is inmiddels ook in het Nederlands vertaald.
Volgens kenners is de situatie in Nederland nog niet zo alarmerend, maar ook hier worden de signalen van grenzeloos (seksueel) gedrag van jonge meisjes en vrouwen steeds duidelijker.

Voor een compleet beeld ga ik even terug naar de jaren zestig en zeventig, de periode van de Seksuele Revolutie Ŕn de Tweede Feministische golf.
De spruitjeslucht van de jaren vijftig werd door de babyboomers wreed verdreven. Vrijheid, blijheid en dan vooral op seksueel gebied was de norm. Achteraf waren er geluiden dat de vrijheid bijna dwingend was, want als je de vrije moraal niet omarmde werd je al snel afgeschilderd als een frigide trut of impotente zak, of erger nog ....kleinburgerlijk!

Een reactie kon dan ook niet uitblijven, de paarse overall werd uitgevonden en dat werd het symbool voor een in aanvang zeer militante anti-man houding van veel feministen. Werd je als man per ongeluk toch verliefd op zo'n paarse overall, dan diende je jezelf ook feminist te noemen en je eigen libido ondergeschikt te maken aan die van je bh-loze vrouw.

Na verloop van tijd normaliseerden de verhoudingen zich enigszins. Mannen mochten weer meer man zijn en vrouwen wisten in toenemende mate hun vrouw-zijn te combineren met de acceptatie van de tekortkomingen van hun mannelijke medemens.
In de jaren negentig groeide het hedonisme voor hem en haar. De individuele vrijheid kreeg ruim baan. Het vrouw-zijn werd steeds meer geperfectioneerd, al dan niet met behulp van de plastisch chirurg. Om deze begeerlijke vrouwen te veroveren moesten mannen zich ook beter gaan verkopen. De metroseksueel werd geboren. Mijn definitie van de metroseksueel is: 'De moderne prins op het witte paard voor de gemiddelde Vivalezeres, maar ook voor hoogopgeleide dames. Een man die voldoet aan het ideaalbeeld voor de individuele vrouw anno nu. In concreto betekent dat een combinatie van een aantal belangrijke eigenschappen. De metroseksueel is allereerst uiteraard economisch onafhankelijk en liefst enigszins vermogend. Daarnaast is hij intelligent, humoristisch, cultureel ge´nteresseerd, belezen en voor de buitenwereld in het bezit van een eigenzinnig, edoch zacht karakter. Voor de vrouw in kwestie speelt hij op ieder tijdstip de gewenste rol en hoeft hierin over het algemeen niet gesouffleerd te worden. Uiteraard is de man in kwestie handig in huis, huishouding en bovendien sociaal vaardig. Maar het allerbelangrijkste is zijn kundigheid in bed. Uiteraard geldt ook hier weer dat hij lief, zacht, empathisch, maar ook ruig en een echte tijger kan zijn.
Lichamelijk voldoet hij aan de evolutionaire kenmerken die door vrouwen het meest op prijs worden gesteld en niet onbelangrijk daarbij is een gezegend stuk gereedschap dat het doet en van bovengemiddelde omvang is. Hij kan het uren volhouden en is uitstekend op de hoogte van de anatomie van de vrouw. Hij voelt haar aan in al haar temperament en wensen op seksueel gebied. En mocht dit laatste nog niet helemaal lukken, dus eigenlijk de metroseksueel in opleiding, dan moet hij in ieder geval goed kunnen luisteren en orders onmiddellijk opvolgen.'

Zie hier de eerste opstap voor de grenzeloosheid die ontstaat als gevolg van het vrijheidsideaal in combinatie met maatschappelijk hedonistische kenmerken. De hedendaagse vrouw van het type bimbo, is daarbij de verpersoonlijking van die grenzeloosheid.

Op de muziekzenders bieden schaars geklede dames zich aan gangsterachtige types die zo'n mooie dame helemaal niet verdienen. Zichzelf belangrijk vindende BN-ers, Heleen van Rooyen en Marlies Dekkers, propageren in hun boek 'Stout' volmaakte deugdeloosheid van de vrouwelijke sexe als het hoogst haalbare. En verder, waar enkele jaren terug nog schande werd gesproken over door hun leeftijdgenoten onvrijwillig gegangbangde jonge meisjes, tegenwoordig laten ze zich vrijwillig nemen voor een telefoonkaart, een taxi of slechts een breezer. En daar is de term dan gevallen, de breezerslet lijkt tot norm te worden gebombardeerd.

En dan maar zeuren dat er een reactionaire tegenactie komt, waarbij christelijke normen en waarden worden gepropageerd. Doorgaan met die hedonistische publieke bezoedeling van alle waarden en normen, vraagt gewoon om een reactie. Zelfs zichzelf liberaal en progressief noemende mensen zullen de ChristenUnie moeten overwegen.