FOK!
FOK!


Laatste items
Laatste items
Toon berichten uit deze thema's

Toon berichten van deze typesActieve items
Actieve items


Forum
Forum


Archief
Artikelen van donderdag 12 september 2019

Aanslag op woning journalist AD

In het huis van journalist Chris Klomp, die werkt voor onder meer het AD, is zojuist een baksteen door de ruit gegooid.

Klomp is onder andere bekend vanwege zijn twitteraccount, op dat kanaal schuwt hij het debat niet. Dat levert hem ook de nodige bedreigingen op. Of dit een uitvloeisel is van die bedreigingen is niet bekend.

Update 23:53 uur:

De afzender van de steen heeft een briefje achtergelaten waarin hij verwijdering van de social media van Klomp eist. 

Planeet als startpunt van nieuwe welvaartsindicator

Het cijfer dat onze economie meet, het bruto binnenlands product (bbp) is een heel belangrijke maatstaf. Maar een graadmeter voor welzijn, duurzaamheid en ongelijkheid in de samenleving is het niet. Hoe kan dat veranderd worden? Voormalig CBS-onderzoeker Rutger Hoekstra analyseerde het succes van het bbp en onderzocht hoe we kunnen komen tot een nieuwe welvaartindicator. In mei verscheen Hoekstra’s boek ‘Replacing GDP by 2030’.

Bbp als multinational
Het bbp, of gdp in het Engels, staat voor de totale geldwaarde van alle goederen en diensten die gedurende een jaar in een land geproduceerd zijn. Hoekstra: "Wetenschappers stellen al vijftig jaar dat dit niet voldoende zegt over de brede welvaart van een land. Daarvoor moet je ook iets weten over hoe het milieu ervoor staat, over kwaliteit van leven, over hoe geld en geluk verdeeld zijn over de bevolking, et cetera. Er zijn honderden alternatieve meetsystemen voorgesteld, maar toch is er in de afgelopen vijftig jaar weinig veranderd." Dat komt volgens Hoekstra omdat de onderzoekers van duurzaamheid en welzijn te versnipperd bezig zijn. "We werken niet genoeg samen en dragen onze boodschap daardoor niet krachtig genoeg uit." Hoekstra ziet het bbp als een multinational. Economen hebben een sterk staaltje werk geleverd door een cijfer en beleidsmodellen te maken die concrete economische problemen helpen oplossen. Bovendien is er een fantastische logistiek opgetuigd waardoor het bbp in meer dan 200 landen wordt gepubliceerd. "Het bbp heeft ons taalgebruik beïnvloed en ons denken. Woorden als 'economie', 'consumptie' en 'productiviteit' zijn dankzij het bbp nu gemeengoed."

Leren van economen
Hoekstra verwijt de economen niets, in tegendeel. "We kunnen van hen leren. We moeten een even krachtige multinational bouwen. Zo’n multinational bestaat niet alleen uit een indicator, maar ook uit een rekeningenstelsel en een beleidswetenschap. Het systeem van nationale rekeningen van het bbp is een bindmiddel en fungeert als een woordenboek voor macro-economen: je kunt verschillende inzichten hebben over de economie, maar je begrijpt elkaar wel. Omdat je dezelfde taal spreekt. Dát kunnen we leren van de bbp-multinational. Een dergelijk woordenboek ontbreekt volkomen in de wereld van welzijn en duurzaamheid. Centrale begrippen hebben geen eenduidige definitie en er heerst daardoor veel verwarring bij onderzoekers en burgers."

Groter geheel
De crux zit het hem dus in het creëren van een rekeningenstelsel dat als taal gaat fungeren. Hoe moet dat eruit zien? Niet de economie maar de aarde moet het beginpunt zijn, stelt Hoekstra: de natuur, het klimaat en grondstoffen. Binnen dat systeem van natuurrekeningen krijg je de maatschappijrekeningen en daaronder vallen weer de economische rekeningen. Hoekstra: "Dit is een nieuwe benadering. Tot nu toe is de economie altijd het centrale stelsel geweest. En de economie is superbelangrijk, maar het is een onderdeel van een veel groter geheel, onze planeet en onze maatschappij."

Monitor Brede Welvaart
Het CBS publiceert al een aantal jaren de 'Monitor Brede Welvaart’. Hoekstra was betrokken bij de voorloper daarvan, de Monitor Duurzaam Nederland. "Mijn voorstel is gebaseerd op het interne raamwerk van de Monitor Brede Welvaart. Het verschil is dat de Monitor nog uit losse indicatoren bestaat. In mijn boek presenteer ik een consistent stelsel van rekeningen." Binnen dit stelsel worden verschillende indicatoren gewogen en samengevoegd tot indicatoren voor duurzaamheid en welzijn. Hoekstra: "Ik stel daarbij voor verschillende weegmethodes te gebruiken. Het toekennen van geldwaardes aan welzijnsaspecten is daarbij slechts één manier. Ik denk bij de weegmethodes bijvoorbeeld ook aan nieuwe wetenschappelijke stromingen zoals de gedragseconomie."

Community
Hoekstra geeft de eerste aanzet voor een basissysteem van rekeningen, een stelsel vergelijkbaar met de nationale rekeningen. Dit systeem is multidisciplinair. Niet de economen zijn in de lead, maar een netwerk van wetenschappers, onder wie demografen, sociologen, politicologen, ecologen en klimatologen. Het nieuwe rekeningenstelsel voor welvaart en duurzaamheid is hiermee niet af. "Het is een schets. Om verder te komen moet er een community ontstaan die een dergelijk harmonisatie-traject wil aangaan." Hoekstra is inmiddels in gesprek met de Verenigde Naties (VN), in de hoop dat deze grote organisatie zich achter zijn idee schaart. "De geschiedenis leert dat de VN iets wereldwijd op de kaart kan zetten. Maar daarvoor is wel momentum nodig. Met mijn boek hoop ik een discussie op gang te brengen."

Maatschappelijke discussie
Als zijn ambities uitkomen, werkt de wereld over tien jaar met een nieuwe graadmeter voor welvaart en duurzaamheid. Wat kan dat opleveren? "Ik ben ervan overtuigd dat de maatschappelijke discussie zich dan meer zal richten op duurzaamheid, welzijn en ongelijkheid en dat er meer aandacht komt voor de problemen die daar spelen. Het publiek zal vertrouwen krijgen in de indicatoren en journalisten zullen klaar staan als vier keer per jaar de nieuwe cijfers gepubliceerd worden, net zoals dat nu bij het bbp het geval is. In het beleid en in de maatschappij zal de aandacht verschuiven naar wat écht belangrijk is: een goed leven voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen."

Arrestatieteam valt Amsterdamse woning binnen

De politie heeft vanavond een inval gedaan bij een woning in de Erich Salomonstraat op IJburg in Amsterdam.

"Ik zat thuis en ik hoorde opeens super veel sirenes", vertelt een buurtbewoner. Toen hij naar buiten keek zag hij politiewagens voor een huis staan. 

Een arrestatieteam van de politie viel de woning binnen en een agent liep even later met een geboeide man naar buiten. Op beelden is te zien dat de gearresteerde man een zwarte blinddoek om heeft. 

De politie kan nog niet veel loslaten over de inval. "Wat daar heeft plaatsgevonden heeft te maken met een lopend onderzoek", zegt een woordvoerder. Volgens een buurtbewoner zou er een wietplantage gevonden zijn, maar dat kan de politie niet bevestigen.

Politieactie Valkenburgerstraat
Ook in de Valkenburgerstraat is de politie vanavond in actie gekomen. Volgens een woordvoerder gaat het ook daar om een lopend onderzoek. Het is onduidelijk of er mensen zijn aangehouden.

Minister Slob laat islamitische scholen onderzoeken door inspectie

Minister van Onderwijs Arie Slob heeft de onderwijsinspectie ingeschakeld om de lesstof van islamitische scholen te onderzoeken.

Dat meldt de NOS. Dinsdag kwam uit onderzoek van Nieuwsuur en NRC Handelsblad naar voren dat bij vijftig Nederlandse onderwijsorganisaties sprake zou zijn van salafistische invloeden. Negen van deze organisaties zijn in Amsterdam gezeteld.

De twee media kregen lesstof in handen van de El Tawheed-moskee in Amsterdam West. In een Arabisch stencil dat voor de lessen wordt gebruikt, wordt aan kinderen uitgelegd hoe zij hun vrienden moeten uitkiezen. "Wees alleen bevriend met een gelovige", staat daar op.

Veroordelen homoseksualiteit
Ook krijgen kinderen een multiplechoicevraag over wat de straf is voor iemand die zich inlaat met zwarte magie. De leerlingen kunnen kiezen tussen zweepslagen, stenigen en doden met een zwaard. Dat laatste antwoord wordt als goed gerekend. Ook zouden de scholen een lesboek gebruiken waarin staat dat Allah homoseksualiteit veroordeelt en en dat jongens en meisjes elkaar niet mogen aankijken.

"Het gaat om door de overheid bekostigde scholen", zegt Slob tegen de NOS. Verder geeft hij aan dat de vraag of islamitisch onderwijs voldoet aan de verantwoordelijkheden die horen bij de vrijheid van onderwijs, "niet boven deze scholen moet blijven hangen." Woensdag al vroegen zeven partijen uit de Amsterdamse gemeenteraad een spoeddebat aan naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek.

Eerder dit jaar stopte de onderwijsinspectie een bezoek aan het islamitische Cornelius Haga Lyceum, omdat de leden van de inspectie zich volgens Slob "niet meer voldoende veilig voelden om hun werk voort te zetten." Het rapport van de inspectie over de school was kritisch. Eerder kreeg de AIVD al signalen van salafistische invloeden bij de school.

Bedrijventerrein Beverwijk in 'lockdown' voor onderzoek naar ondergronds bankieren

In een grootscheepse actie gericht op onderzoek naar ondergronds bankieren, is donderdag een bedrijventerrein in Beverwijk geheel afgesloten en zijn nagenoeg alle aanwezige bedrijven doorzocht. Daarbij zijn gegevensdragers en administratie in beslag is genomen.

De zoeking is nog in volle gang en zal tot zeker in de late avond doorgaan. Tot nog toe zijn er een aantal verborgen plekken aangetroffen waar geld verstopt zat. Er is al meer dan 150.000 euro cash aangetroffen en geldtelmachines. Het geld zat onder andere verstopt in het systeemplafond. Het doel van deze inval bij deze bedrijven was om meer bewijs te verzamelen. Op een later tijdstip zullen de verdachten worden gehoord. Bedrijven als deze zijn belangrijke facilitators voor de onderwereld, o.a. drugscriminelen, die deze bedrijven gebruiken voor ondergronds bankieren.

Samenwerking
Aan de actie deden politiemensen van de Landelijke Eenheid en de Landelijke Recherche en de eenheid Noord-Holland mee. Ook was er ondersteuning van het Functioneel Parket, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIOD, en de Belastingdienst. In totaal waren zo'n 250 mensen bij de actie betrokken. De opsporingsdiensten hadden geldhonden bij zich, en op de achterhand waren specialisten in het zoeken naar verborgen ruimten beschikbaar. Het onderzoek staat onder leiding van het Landelijk Parket.

Façade
Van de 50 units op het afgesloten bedrijventerrein, zijn er ruim 40 die in dezelfde sector werkzaam zijn: de telecombranche. Bij politie, FIOD en OM zijn de afgelopen periode diverse signalen binnengekomen dat deze telecombedrijven zich, bewust of onbewust, meer met 'underground banking' dan met telecommunicatie zouden bezig houden. Het vermoeden ontstond daarmee dat de telecomhandel slechts een façade was om het verplaatsen van grote geldbedragen mogelijk te maken en te verhullen. Door de jaren heen zijn er op deze wijze vermoedelijk miljoenen euro’s verplaatst via telecombedrijven op het terrein.

Zo zijn in het verleden bij enkele bedrijven grote geldbedragen in beslag genomen. Vanuit eerdere onderzoeken is verder gezien dat het bedrijventerrein frequent wordt bezocht door vermoedelijke geldkoeriers en ondergronds bankiers. Voorts zijn er signalen dat er dubieus contant geld wordt ingebracht bij een onderneming en dat dit geldbedrag vervolgens wordt rondgepompt. Niet alleen tussen Nederlandse bedrijven, maar ook naar landen in Oost-Europa en Dubai. Op deze manier wordt de herkomst van dit geld verdoezeld en kan nauwelijks worden vastgesteld wie het geld oorspronkelijk heeft ingebracht. Het vermoeden bestaat dat op deze manier op crimineel geld wordt witgewassen. Het bedrijventerrein zou daarmee een essentiële schakel zijn om crimineel geld vanuit de onderwereld naar de bovenwereld over te hevelen.

Verdacht
Deze signalen waren het startsein voor de doorzoekingen. Alle bedrijven die actief zijn in de telecombranche zijn doorzocht, op zoek naar informatie die duidt op witwassen en ondergronds bankieren. Vooralsnog zijn vier bedrijven aangemerkt als verdachte van witwassen en underground banking. De overige bedrijven zijn weliswaar niet als verdachte aangemerkt, maar zijn wel onderworpen aan een doorzoeking om bewijsmateriaal veilig te stellen. De actie begon aan het eind van de donderdagochtend. Het terrein werd hermetisch afgesloten. Alleen na controle kon iemand het terrein verlaten, en eigenaren van gesloten bedrijven werd gevraagd alsnog te komen en de deuren te openen. Na de doorzoeking van een unit werd die afgesloten. Pas als alle units zijn doorzocht wordt het terrein weer vrijgegeven.

In de voorbereiding is samengewerkt met de gemeente Beverwijk en het Regionaal Inlichtingen- en Expertisecentrum, een samenwerkingsverband van gemeenten en overheidsdiensten. Het RIEC richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit door informatie, expertise en krachten van verschillende overheidsinstanties te bundelen. Het onderzoek wordt voortgezet.

Underground banking
Underground banking heeft de warme aandacht van opsporingsdiensten en OM. Het recente rapport ‘De achterkant van Amsterdam’ onderstreept nog maar eens dat Nederland in het algemeen en de regio ‘groot Amsterdam’ in het bijzonder, een centrum is van ondergronds bankieren. Via dit systeem worden jaarlijks miljarden euro’s nagenoeg onzichtbaar en ontraceerbaar verplaatst. Er wordt nog wel eens gedacht dat dit zogenoemde ‘hawala-bankieren’ vooral draait om het overmaken van kleine geldbedragen door bijvoorbeeld arbeidsmigranten naar landen zonder goedwerkende traditionele banken. Dit traditionele hawala bankieren beslaat maar een klein deel van het ondergronds bankieren. Het leeuwendeel betreft crimineel geld dat snel en efficiënt kan worden witgewassen via de structuur van het hawala bankieren.
Underground banking actie Beverwijk

Persverklaring locoburgemeester Ferraro
Locoburgemeester Ferraro is op de hoogte van de actie ter ondersteuning van het onderzoek naar ondergronds bankieren die op dit moment plaatsvindt bij het Midi Centre in de Parallelweg. ´Deze actie krijgt mijn volledige steun. We blijven ons inzetten voor een veilig Beverwijk. Dit onderzoek past binnen de brede aanpak voor bestrijding van ondermijning in onze gemeente.´ Het onderzoek naar witwassen en ondergronds bankieren staat onder leiding van het Landelijk Parket. In de voorbereiding is samengewerkt met overheidsdiensten.

Veilig ondernemersklimaat
´Het is niet onze bedoeling om het vestigen van telecombedrijven tegen te gaan. Maar ons doel is wel om een einde te maken aan witwaspraktijken of ander ondermijnend gedrag. In Beverwijk willen we malafide ondernemers en ondernemingen wegkrijgen én een veilig ondernemersklimaat creëren voor bonafide ondernemers en ondernemingen. Als er aanleiding is om bestuurlijk op te treden, zullen we niet aarzelen om maatregelen te nemen, zoals bedrijfspanden sluiten en een vergunningsplicht invoeren voor telecombedrijven.´

Raadsleden staan niet te springen om overname AEB door afvalverwerker HVC

Het Amsterdamse stadsbestuur kondigde gisteren aan dat zij het noodlijdende Afval Energie Bedrijf (AEB) wil onderbrengen bij de Noord Hollandse afvalverwerker HVC. Maar de aandeelhouders van het goedlopende HVC staan niet bepaald te trappelen om de Amsterdamse problemen over te nemen.

Via de media moesten de aandeelhouders, hoofdzakelijk gemeenten uit Noord- en Zuid-Holand, vernemen dat Amsterdam het noodlijdende AEB wil onderbrengen bij de HVC Groep, een grootschalige afvalverwerker in Noord-Holland.

Raadsleden uit omliggende gemeenten voelen zich overvallen door het nieuws. Piet Burgering, raadslid voor D66 in Heemskerk: "Bij een fusie en een huwelijk heb je twee partners nodig die alle twee willen, maar wij weten officiëel helemaal van niks, dus dat verraste ons wel ja."

Over de schutting
Willem Peters, fractievoorzitter van de lokale partij BAS uit Alkmaar is al helemaal niet te spreken over het plan. "Bij het AEB is het één grote puinhoop, ze krijgen de zaak niet op de rails, er gaan miljoenen doorheen. Om dan te zeggen, we gooien het over de schutting en de provincie lost het maar op, nee, daar zijn wij niet blij mee."

De raadsleden Willem Peters en Piet Burgering bij een afvalcentrale van HVC in Alkmaar:

Zwarte cijfers
HVC verwerkt op dit moment afval van 44 gemeenten en 6 waterschappen, en al die instanties zijn aandeelhouder. Amsterdam zou graag de 51e partij worden. Maar voordat dat kan, moet er eerst toestemming komen van de banken die het AEB geld leenden.

Maar de aandeelhouders moeten natuurlijk zelf ook nog akkoord gaan. Peters: "HVC is een fantastisch bedrijf en schrijft zwarte cijfers. Daar hebben we hard voor moeten werken. Om die twee nu zo plotsklaps bij elkaar te stoppen, nee, daar zal nog heel wat water voor door het kanaal moeten."

Ook Burgering is uiterst kritisch over een mogelijke overname gezien de penibele financiële staat van AEB. "Het gaat over heel veel geld en het is niet de bedoeling dat wij de financiële risico's er zomaar bij krijgen. Maar HVC is een prima bedrijf en als één bedrijf dit aankan, dan is HVC het wel. Maar we willen een aantal dingen zeker weten: wat zijn de financiële risico's? Hoe zijn straks de verhoudingen als het gaat over de zeggenschap en wat zijn de plannen voor de toekomst?"

Privatiseren AEB
Zelfs als alle mitsen en maren bij de aandeelhouders en het stadsbestuur hier worden weggenomen, blijft de vraag of het sowieso een goed idee is om het AEB onder brengen bij een publieke partij. Gisteren klapte op het laatste moment een deal van de opgestapte wethouder Udo Kock om het Afval Energie Bedrijf in zijn geheel te privatiseren. Volgens Kock was dat de enige reële optie om de problemen op te lossen.

Ook volgens Frank Jan de Graaf, lector ondernemingsbestuur en leiderschap aan de Hogeschool van Amsterdam, is het privatiseren van AEB voor de korte termijn een heel goede oplossing. "Als je denkt dat je niet op korte termijn het lek boven tafel krijgt, dan moet je het zo snel mogelijk verkopen en zo snel mogelijk afstoten. Dat moet dan voor een lage prijs, maar dan is het probleem voor jou opgelost. Waarschijnlijk dacht hij er zo over."

AT5 sprak vandaag met lector Frank Jan de Graaf van de HvA:

Half miljoen euro verdampt per dag
Met de keuze van het stadsbestuur om niet te privatiseren, loopt de stad het risico dat het nog heel lang met een groot financieel tekort zit. Naar verluidt verdampt er dagelijks een half miljoen euro door de problemen bij het AEB. "Ze moeten zo snel mogelijk met een plan B komen, dat zowel ideologisch als financieel goed onderbouwd is."

Agent raakt GoPro-camera kwijt tijdens aanhouding

Een politieman kwam er donderdag achter dat de actiecamera (GoPro) die hij voor de dienst droeg, weg was. De GoPro raakte, vermoedelijk bij een incident waarbij de agent fysiek geweld moest toepassen, los van zijn uniform. In het tumult van dat incident, bemerkte de agent pas later dat de GoPro weg was.

Op de geheugenkaart staan beelden van verschillende inzetten van de afgelopen dagen. De politie vraagt, in het belang van de privacy van de betrokkenen, om bij aantreffen van de camera contact op te nemen met 0900-8844.

De camera zat in een harnas dat de politieman draagt en maakt beelden tijdens de dienst. Een nauwkeurige en geschikte selectie van die beelden gebruikt de politie, na toestemming van de direct betrokkenen en het Openbaar Ministerie, om video's te maken over politiewerk.

Afgelopen nacht, kort na het onder controle brengen van een man in Capelle aan den IJssel, bleek dat de camera weg was. Na uitgebreid zoeken, ook met diensthonden, is de camera niet aangetroffen.

Miedema van grote waarde voor Arsenal in Champions League

Vivianne Miedema heeft donderdag weer eens haar waarde bewezen voor Arsenal. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal leidde haar ploeg naar een 0-4-zege op Fiorentina in de eerste ronde van de Champions League. De 23-jarige Miedema nam in Florence de eerste en derde treffer voor haar rekening en gaf de assist bij de 0-2. 

Miedema, die op tijd was hersteld van een hamstringblessure, Van de Donk en Roord stonden allemaal in de basis bij de Londense club. Miedema moest vier dagen geleden het met 2-1 gewonnen competitieduel met West Ham United nog laten schieten vanwwege die blessure. 

Miedema maakte al vallend de 0-1, Kim Little de 0-2, dit was tevens de ruststand. Na rust gooide Arsenal binnen tien minuten de wedstrijd op slot. Miedema profiteerde van een verkeerde terugspeelbal en Lisa Evans scoorde via een fraaie volley: 0-4. Na die stand zat de taak van Miedema erop en werd ze gewisseld. Ze zag vanaf de zijkant toe hoe haar teamgenoten niet meer tot scoren kwamen.

De royale zege op Fiorentina betekent dat Arsenal vrijwel zeker in de achtste finales van de Champions League staat. De return op Engelse bodem staat op 26 september op het programma. FC Twente zette woensdag al een grote stap naar de laatste zestien door met 2-4 van het Oostenrijkse St. Pölten te winnen. De tweede wedstrijd tussen die clubs is op 25 september.

Atlético Madrid, met Sari van Veenendaal op doel, tegen Spartak Subotica is gewonnen door de Spanjaarden. Op bezoek in Servië werd het 2-3. 

Houtskoolbarbecue oorzaak koolmonoxidevergiftiging Doesburg

De politie heeft vandaag het onderzoek afgerond naar het incident dat zich woensdagochtend heeft afgespeeld in een woning aan de Monseigneur Bekkerslaan in Doesburg.

De doodsoorzaak is te wijten aan een houtskool barbecue die binnenshuis zou zijn gebruikt. Bij onderzoek aan de cv-installatie zijn geen gebreken geconstateerd die het vrijkomen van koolmonoxide zouden kunnen hebben veroorzaakt.

Bij dit drama kwam een 61-jarige bewoner om het leven. De andere twee slachtoffers, een vrouw van 45 en een jongetje van 7 werden die ochtend met spoed overgebracht naar het ziekenhuis en zijn buiten levensgevaar.

Militairen aan de slag om 'spookstad' weer leefbaar te maken

De schouders gaan eronder rond en op Abaco. Tientallen militairen zijn woensdag begonnen met het begaanbaar maken van het eiland, dat zwaar werd getroffen door orkaan Dorian.

Voor de teams aan land konden, kwam Zr.Ms. Snellius in actie. Ze gebruikte haar sonarapparatuur om de kustgebieden in kaart te brengen. Door orkaan Dorian lag er bijvoorbeeld een zeecontainer nabij de beoogde aanlegplaats. Het Very Shallow Water-team van de Defensie Duikgroep bracht met een onderwaterrobot en duikers de bodem voor Marsh Harbour in kaart, zodat de landingsvaartuigen veilig aan wal konden komen.

Karkassen
Daar wacht een verwoest eiland. Abaco was voor Dorian een groen, tropisch paradijs in de Bahama's, maar nu is het eiland op sommige plekken compleet verwoest. Zoals Marsh Harbour, aan de oostkust. Dat is waar het oog van de orkaan over het eiland raasde. Containers en boten zijn door de sterke storm over het eiland verspreid. Huizen zijn gereduceerd tot karkassen, vanaf hun fundering gestript. De omgeving is dor en bruin. De gebouwen en voertuigen verwrongen.

Spookstad
Marsh Harbour is een spookstad geworden, vertelt commander Frederick Brown van de Bahamian Defence Forces. Het eiland had 17.000 inwoners. Duizenden zijn gevlucht. Het aantal vermisten en doden is nog onduidelijk.

Water en voedsel is vooralsnog aanwezig. "Onze wens ligt nu echt bij het vrijmaken van hoofdwegen voor het transporteren van goederen. Daarnaast moeten we belangrijke voorzieningen als ziekenhuizen zo snel mogelijk weer up and running krijgen. Zodat de inwoners van Abaco kunnen terugkeren voor de wederopbouw van het eiland."

Vrijmaken van de haven
De Nederlandse hulp komt daarom als geroepen. Woensdag zijn er tientallen militairen aan land gezet om de handen uit de mouwen te steken. Aan boord van de landingsvaartuigen zijn ook trucks en rupsvoertuigen vervoerd.

Majoor der mariniers Dennis Borst leidt de operatie op het land. "We zijn op dit moment druk bezig met het vrijmaken van het havengebied en het creëren van een air strip, zodat de heli's veilig kunnen landen. Daarnaast staan we het World Food Program bij in het opzetten van tenten voor opslag en zorgen we voor de distributie van plastic zeil zodat de inwoners hun lekke daken kunnen afdekken. Wij hebben allerlei specialisten bij ons, zoals mariniers en genisten van de landmacht, die bij uitstek de schade op het eiland kunnen inschatten en kunnen helpen met het opruimen."

Hierin ligt ook een speciale rol voor het Civiel en Militair Interactie Commando (CIMIC), dat vanuit het Emergency Operations Center (EOC) in Marsh Harbour als spil in het web fungeert. Zij brengen in kaart wat de behoeften op het eiland zijn en wat de Nederlanders te bieden hebben. Het EOC geldt als het coördinatiepunt, waar alle hulporganisaties, lokale autoriteiten en de krijgsmacht samenkomen.

Redding
Een Cougar-helikopter van de luchtmacht moest nog in actie komen toen het bericht binnen kwam dat een hoogzwangere vrouw met spoed medische assistentie nodig had. Met inzet van de helikopter kon de vrouw tijdig worden geëvacueerd.

Herstel
De support van de militairen is meer dan welkom, benadrukt Philip Upson, die de operatie namens UN Ocha op het civiele vlak coördineert. "Dorian heeft een gigantische impact gehad op Abaco. Met de Nederlandse hulp hopen we voor het eiland de eerste stappen te zetten naar herstel.”

Militairen aan de slag om 'spookstad' weer leefbaar te maken (Foto: Defensie)
Militairen aan de slag om 'spookstad' weer leefbaar te maken (Foto: Defensie)

Minister Schouten: Indringend rapport over misstanden slachthuizen

Het onderzoek naar de misstanden in de kleine- en middelgrote slachthuizen in Noord-Nederland dat Minister Carola Schouten (LNV) heeft ingesteld, geeft een indringend beeld en laat de ernst van de problematiek zien. Dat schrijft minister Schouten vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Schouten noemt de bevindingen in het rapport ernstig. “Dit rapport maakt in heldere bewoordingen duidelijk waar het aan schort. Het toezicht op alle schakels van de productieketen van dieren die uiteindelijk bij deze categorie slachthuizen worden aangevoerd en het toezicht op de export van deze dieren moet en kan beter.”

“Ik streef een cultuur na waar stevige en consequente handhaving in alle onderdelen van de NVWA de norm is. Daarom ga ik in gesprek met het management van de NVWA over hoe zij in alle lagen van de organisatie gaat sturen op consequente handhaving en zorgt voor een veilige werkomgeving waar ruimte is voor onderling aanspreken”. Daarnaast heeft zij met de NVWA afgesproken dat zij extra maatregelen doorvoeren om de keuring en handhaving bij de kleine- en middelgrote slachthuizen in Noord-Nederland te verbeteren.

Schouten benadrukt dat een groot deel van de medewerkers wel op een goede manier hun werk doet en dag in dag uit in soms moeilijke omstandigheden hun toezicht en handhavingspraktijk invulling geven.

Uit rapport van onderzoeksbureau 2Solve blijkt dat het de NVWA onvoldoende lukt om bij de kleine en middelgrote noordelijke slachthuizen op dezelfde manier op slachtwaardigheid en transportwaardigheid te beoordelen en indien nodig handhavend op te treden waarbij ook de capaciteit een punt van aandacht is. Ook concluderen de onderzoekers dat toezichthoudend dierenartsen zeer verschillend omgaan met de normen die van toepassing zijn op transportwaardigheid en slachtwaardigheid. Er zijn niet alleen interpretatieverschillen over de normen die van toepassing zijn, maar ook forse verschillen in de bereidheid die normen te handhaven.

Het onderzoek laat verder zien dat de wijze waarop de NVWA op verschillende niveaus omgaat met meldingen en signalen over misstanden in de sector. Meldingen worden niet goed opgepakt door de NVWA.

Maatregelen
Er worden extra maatregelen genomen die er voor moeten zorgen dat er een eenduidige handhavingscultuur komt. Voor medewerkers die zich stelselmatig onttrekken aan hun verantwoordelijkheid voor deze publieke taak is in de NVWA geen ruimte, zo laat de minister de Tweede Kamer weten. Tegen hen zullen rechtspositionele maatregelen worden getroffen. Dit is noodzakelijk om de geschetste misstanden op te lossen. Alleen rechtspositioneel optreden is echter niet voldoende.

Minister Schouten refereert in haar brief aan de Tweede Kamer ook aan de herbezinning. Dit onderzoek bevestigt volgens haar de noodzaak hiertoe. In de herbezinning worden vraagstukken geadresseerd en er wordt aan oplossingen gewerkt die borgen dat de effecten van de ingezette acties bij de NVWA ook structureel in de organisatie beklijven. Zo speelt de beschikbare personele capaciteit een rol, zoals het tekort aan dierenartsen. Daarnaast wil zij bekijken of het onderbrengen van toezicht en keuren in twee afzonderlijke organisaties een oplossing voor een aantal problemen kan opleveren. Op dit moment ervaart de NVWA spanning bij het prioriteren van het toezicht op en het tegelijk voldoen van de keuring van de levende en geslachte dieren. Zo’n eventuele stelselverandering vergt een fundamentele aanpassing en vereist daarom nadere bezinning. Daarom wil de minister in de zomer van 2020 een bredere analyse van toezicht en keuren en op de rol van de overheid en het bedrijfsleven op het gebied van LNV hebben afgerond.

Bedrijfsleven
De minister benadrukt dat het bij de NVWA alleen doorvoeren van maatregelen niet de oplossing is voor de door de onderzoekers geconstateerde problemen. Ook bij delen van de veehouders moet een gedragsverandering plaatsvinden. Schouten: “Ik vind het onacceptabel dat er boeren en handelaren zijn die vanuit economisch gewin wrakke dieren voorzien van paracetamol om ze vervolgens op transport te zetten. De primaire verantwoordelijkheid voor de omgang met dieren ligt in de gehele productieketen. Van de sector mag daarom worden verwacht dat in de keten van veehouder-transporteur-slachthuis geborgd wordt, dat zorgvuldig met koeien die niet meer ingezet worden voor melkproductie wordt omgaan en het welzijn van ieder dier de aandacht heeft die het verdient.” De minister wil verder cameratoezicht invoeren op de kleine- en middelgrote slachthuizen om de toezichthoudende dierenartsen te ondersteunen bij hun werk.

Schouten kondigt verder aan op korte termijn zelf ook in gesprek te gaan met de sector. Daarbij zal ook hun verantwoordelijkheid bij het borgen van de voedselveiligheid en dierenwelzijn aan de orde komen. De gesprekken en maatregelen zijn niet vrijblijvend. Mochten de door de sector genomen maatregelen niet voldoende resultaat opleveren, dan overweegt de minister om bij de middelgrote slachthuizen waar de situatie niet verbetert permanent toezicht in te stellen.

Gevolgen leenstelsel drukken zwaar op jongeren

De helft van de studenten moet werken om in hun levensonderhoud te voorzien en een kwart van de studenten zelfs om hun studiekosten te kunnen betalen, dat blijkt uit de jaarlijkse beleidsmonitor van het ministerie van Onderwijs die vandaag uitkwam. Studenten zijn vaker genoodzaakt om meer en meer te werken. LSVb-voorzitter Alex Tess Rutten: “De monitor bevestigd dat het leenstelsel kwetsbare groepen studenten onevenredig hard raakt. Als je ouders niet je volledige studie kunnen betalen is het moeilijker om te studeren.”

In haar beleidsreactie bagatelliseert de minister de gevolgen van het leenstelsel. Hoewel in de monitor ook wordt gesteld dat in ieder geval meer dan 16 uur werken naast je studie schadelijk is, geeft de minister aan dat ‘slechts’ 12% WO-studenten en een kwart van de hbo-studenten meer dan 16 per week werkt. De LSVb vindt dit schokkende cijfers. Een studie kost 40 uur per week. Als je daar 16 uur naast moet werken betekent dit voor studenten een werklast van minstens 56 uur per week. Uit diverse onderzoeken komen percentages dat rond de zeventig tot tachtig procent van de studenten die lijden onder prestatiedruk en studiestress, dat is ook niet gek met deze werklast.

De LSVb vindt het schokkend dat de minister op basis van een beleidsanalyse die focust op enkele aspecten in het hoger onderwijs positief oordeelt over de gevolgen van het leenstelsel. Zo blijkt uit bijvoorbeeld de verkenning ‘Hoge verwachtingen: kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019’ van de Sociaal Economische Raad, dat vrijdag 30 augustus uitkwam, dat het leenstelsel vergaande consequenties heeft voor het leven van jongeren, ook nog na hun studie. De stapel schuld waarmee ze nu aan de rest van hun leven moeten beginnen zorgt voor grote onzekerheid en toegenomen psychische druk. Studenten gaan later en minder op kamers maar ook nog na hun studie hebben studenten moeite met wonen, de berg studieschuld zorgt er onder andere voor voor dat ze moeilijker een huis vinden. Het maakt deze generatie ontzettend kwetsbaar.

De LSVb roept de minister op om bij haar beoordeling van het leenstelsel ook te kijken naar de bredere negatieve effecten op het leven van jongeren en de maatschappij. Zij zal dan maar tot één conclusie kunnen komen: het afschaffen van het leenstelsel.

Shinkwin aan de leiding van KLM Open, Luiten herstelt zich van slecht begin

Callum Shinkwin gaat na de eerste dag aan de leiding van het KLM Open. De Engelse golfer staat met een ronde van 66 (-6) één slag voor op zeven achtervolgers. Na negen holes stond Joost Luiten er slecht voor maar hij eindigde uiteindelijk de dag met -3 op een gedeeld zeventiende plaats.

Shinkwin maakte onder goede weersomstandigheden op golfbaan The International in Amsterdam vijf birdies en een eagle. De 26-jarige Engelsman maakte slechts één bogey. Op één slag volgen zeven golfers. Rowin Caron en amateur Koen Kouwenaar zijn met een gedeeld negende plaats (-4) de beste Nederlanders.

Voormalig winnaar Luiten begon slecht aan de 100e editie van de KLM Open. Op de eerste negen holes scoorde hij drie bogeys. De Zuid-Hollander wist zich knap te herpakken en eindigde uiteindelijk op -3.

Higuita rondt knappe solo af in Vuelta; Roglic verstevigt leiderspositie

De voorlaatste bergerit in de Vuelta a España is gewonnen door Sergio Higuita. De kleine Colombiaanse klimmer van EF Education First bleef het favoriete groepje net voor in Becerril de la Sierra. Primoz Roglic verstevigde zijn leiderstrui door als tweede over de meet te komen, voor wereldkampioen Alejandro Valverde. Nairo Quintana, die voor de rit als tweede stond in het klassement, verloor één minuut op Roglic, net zoals Tadej Pogacar.

Na de waaierrit van woensdag stond er vandaag de voorlaatste bergrit in de Ronde van Spanje op het programma. De renners moesten 177 afleggen en onderweg lagen maar liefst vier beklimmingen van vierde categorie. Voor de eerste klim begon moesten de renners eerst 25 kilometer over vlakke wegen worden afgelegd. Op die vlakke kilometers werd er stevig doorgereden, maar pas op de eerste klim van de dag werd het eerste kopgroepje gevormd. Dat was vooral het werk van Wout Poels. De Limburger van Team Ineos kwam dan ook als eerste boven op de eerste klim van de dag, voor bergkoning Geoffrey Bouchard, die samen met vijf achtervolgers de aansluiting wist te maken. In de afdaling kwamen nog eens zes renners aansluiten.

Poels, Bouchard, Tao Geoghegan Hart, Louis Meintjes, Jonas Koch, Sergio Higuita, Hermann Pernsteiner, Oscar Rodriguez, Nelson Powless, Omar Fraile, Nelson Oliveira, Nick Schultz en Tobias Ludvigsson waren de namen in de kopgroep en namen een voorsprong van vijf minuten op het peloton, waar Jumbo-Visma de controle had. Op de voorlaatste klim nam Astana het tempo van Jumbo-Visma over en dat ging dan ook flink de hoogte in. Miguel Àngel López had een plannetje en nadat zijn ploeg het peloton had uitgedund trok de Colombiaan zelf ten aanval. Op de top had hij een voorsprong van twintig seconden op het groepje van Primoz Roglic, waartoe ook de andere klassementsrenners toe behoorde.

Roglic had in het groepje nog steun van zijn Amerikaanse ploeggenoten Powless en Sepp Kuss en het groepje van López zou dan ook niet ver weg geraken, doordat Movistar ook de achtervolging inzette op de Colombiaan van Astana. Nog voor de laatste klim begon was López alweer gegrepen en zaten alle klassementsmannen weer samen.

Ondertussen was Sergio Higuita nog alleen over van de kopgroep. De Colombiaans klimmer begon met anderhalve minuut voorsprong op de achtervolgende groep, waar de favorieten zich in bevinden. Higuita kon lang zijn voorsprong handhaven, maar in de laatste vijf kilometer versnelde López. Hij kreeg Roglic, Valverde en Rafal Majka met zich mee. Jongerentruidrager Pogacar moest passen, net zoals Nairo Quintana. Ondanks de versnellingen van López kwam Higuita met veertig seconden voorsprong als eerste boven.

Higuita hield zijn voorsprong in de afdaling vol en alleen op het laatste knikje omhoog verloor de Colombiaan wat tijd, maar hield nog altijd vijftien seconden voorsprong over. Roglic won het sprintje voor de tweede plaats en liep daardoor nog twee seconden uit op Valverde.

Quintana verloor één minuut op de andere klassementsrenners, maar de Colombiaan staat nog altijd op de derde plaats, met een voorsprong 45 seconden op zijn landgenoot López.

Clijsters plant wederom comeback op tennisbaan

Voor de tweede maal maakt Kim Clijsters haar comeback op de tennisbaan. Volgend jaar keert ze terug, nadat ze sinds de US Open van 2012 geen wedstrijd meer heeft gespeeld.

In 2007 stopte de inmiddels 36-jarige Belgische voor het eerst met tennis en het jaar erop werd ze moeder. In augustus 2009 maakte Clijsters haar rentree, en datzelfde jaar won ze de US Open. Eind 2012 stopte ze opnieuw.

Ze won op de tennisbaan vier grandslamtoernooien en pakte in totaal 41 toernooizeges. Driemaal was Clijsters de beste in de WTA Finals en medio 2003 was ze de mondiale nummer één van de wereld.

Ritzege Affini,vd.Poel pakt leiding terug

De zesde etappe in de Ronde van Groot-Brittannië is gewonnen door Edoardo Affini. De Italiaan was de snelste in de tijdrit over 14.4 kilometer. Sebastian Langeveld werd op zeven seconden achterstand tweede, Dylan van Baarle eindigde op plek drie.

Mathieu van der Poel nam de leiding in het algemeen klassement weer over van Matteo Trentin. Van der Poel was in de tijdrit van vandaag negen seconden sneller dan de Italiaan. Met nog twee etappes te gaan heeft de Nederlander zes seconden voorsprong op Trentin. De Rus Pavel Sivakov staat op 24 tellen van de renner van Corendon derde.

'Feyenoord komt snel in actie ťn ziet duo in de winter vertrekken'

Feyenoord zal binnenkort om de tafel zitten met Renato Tapia om een langer verblijf van de middenvelder te bespreken, zo meldt De Telegraaf. De 24-jarige verdedigende middenvelder mocht afgelopen transferperiode nog vertrekken uit De Kuip, maar tot een verhuizing kwam het niet. Sjaak Troost zal naar verluidt snel het gesprek met Tapia hervatten.

De technisch directeur van Feyenoord liet begin dit seizoen weten dat Tapia mocht vertrekken, aangezien de international van Peru beschikt over een aflopend contract. 'Troost wil niet dat spelers voor wie Feyenoord een transfersom heeft moeten betalen, gratis de deur uitlopen. Dat betekende óf een verkoop in de voorbije transferperiode óf een nieuw contract in De Kuip', aldus de krant.

Feyenoord neemt dus in de winterstop afscheid van Tapia óf de club gaat de middenvelder langer binden. Tapia heeft zichzelf door zijn optredens in een sterkere positie gemanoeuvreerd onder Jaap Stam. Yassin Ayoub en Jan-Arie van der Heijden hoeven niet te rekenen op veel speelminuten onder de trainer, die kiest voor in zijn ogen betere opties op het middenveld en in de verdediging.

Volgens De Telegraaf heeft Ayoub de kans gehad om naar een andere club in de Eredivisie te verkassen. De middenvelder weigerde echter, waardoor hij nog minimaal tot de winter actief is in De Kuip.

Van der Heijden kon een maand geleden naar Turkije en Engeland, maar Feyenoord liet hem destijds niet gaan vanwege het gebrek aan fitte verdedigers. 'Uiteindelijk zal zowel Ayoub als Van der Heijden in de volgende transferwindow wel naar een andere club gaan', zo klinkt het.

Pikant duel voor Obispo: "Mijn droom is om bij PSV door te breken"

Voor Armando Obispo is de uitwedstrijd van Vitesse tegen PSV van zaterdag er een met een speciaal tintje. De verdediger wordt dit seizoen namelijk door de Eindhovenaren uitgeleend aan de huidige koploper in de Eredivisie. De ambitieuze Obispo speelt dan wel op huurbasis in Arnhem, doorbreken in de hoofdmacht van PSV blijft het ultieme doel.

De huurling moet nog een beetje wennen aan zijn status van huurling bij Vitesse. "Natuurlijk is het een beetje een gekke gewaarwording, na bijna een heel leven bij PSV", vertelt de jeugdinternational aan het Eindhovens Dagblad.

"Ik heb nog altijd de droom om in Eindhoven door te breken, maar heb deze stap nu nodig. Wekelijks spelen is heerlijk en ik wil deze kans grijpen. PSV is favoriet tegen ons, maar wij hebben een ploeg met de nodige ervaren spelers, waarmee we het elke tegenstander lastig kunnen maken."

Volgens Obispo heeft trainer Leonid Slutsky een groot aandeel in de goede seizoensstart van Vitesse. "Voor en tijdens wedstrijden eist hij alles van ons en is het een ongelooflijk gedreven man. Daarbuiten komt hij bijvoorbeeld bij interviews heel ontspannen over en zo ervaart de groep het volgens mij ook", aldus de twintigjarige verdediger. "Ik heb hem tot nu toe als een tactisch goede coach ervaren en als een trainer die zijn spelers mentaal ook op de goede manier kan raken."

Obispo wil bij Vitesse niet alleen maar ervaring opdoen. "We hebben als doel om Europees voetbal te halen en beschikken over een selectie waarvoor een mooie plek in het linkerrijtje nu eenmaal het verwachtingspatroon is."

Vitesse staat als lijstaanvoerder een punt boven PSV, dat wel een duel minder heeft gespeeld en momenteel de derde plaats bezet in de Eredivisie. Obispo beschikt in het Philips Stadion over een contract tot medio 2021.

Ten Hag haalt vier talenten definitief bij A-selectie van Ajax

Sergiño Dest, Jurgen Ekkelenkamp, Noa Lang en Ryan Gravenberch mogen zich officieel speler van Ajax 1 noemen. Het viertal is door hoofdtrainer Erik ten Hag per direct overgeheveld naar de A-selectie van de Amsterdammers, zo meldt de regerend landskampioen via de officiële kanalen.

Dest (18), Ekkelenkamp (19), Lang (20) en Gravenberch (17) hebben een dermate goede indruk gemaakt op Ten Hag dat de coach heeft besloten om hen definitief bij zijn selectie te halen. "Kansen moet je verdienen en dat hebben deze spelers in de afgelopen periode gedaan. Ze tonen de potentie om een bijdrage te leveren aan Ajax 1 en daarom worden ze overgeheveld naar de selectie", verklaart Ten Hag zijn besluit op de clubwebsite.

Het viertal heeft al gedebuteerd in het eerste elftal van Ajax. Ekkelenkamp kwam op 19 april tegen VVV-Venlo binnen de lijnen als vervanger van Noussair Mazraoui. Gravenberch maakte vorig seizoen in de uitwedstrijd tegen PSV zijn debuut. Met zijn 16 jaar en 130 dagen werd hij de jongste Ajax-debutant ooit. Lang maakte daarna zijn debuut in de bekerwedstrijd tegen Ten Werve.

Dest heeft dit seizoen pas gedebuteerd. Hij maakte een sterke indruk tijdens de voorbereiding op deze jaargang en maakte zijn eerste officiële minuten in Ajax 1 tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Dest heeft inmiddels zeven officiële duels voor Ajax achter zijn naam staan. Mogelijk komt daar zaterdag tegen sc Heerenveen (18:30 uur) weer een wedstrijd bij.

NS kinderboekenruil op station Utrecht en Amsterdam Centraal

Op zondag 13 oktober, de laatste dag van de Kinderboekenweek, staat er midden in de stationshal van Utrecht Centraal en in de Amstelpassage van Amsterdam Centraal een ‘pratende boekenkast’ met meer dan duizend nieuwe kinderboeken. Kinderen kunnen een eigen boek ruilen voor een nieuw boek of een boek van een ander kind.

NS-conducteurs John Piqué en Romano Strang openen om 10.00 uur de NS Kinderboekenruil in Utrecht samen met Anna Woltz (auteur Kinderboekenweekgeschenk 2019) en Natascha Stenvert (illustrator Prentenboek van de Kinderboekenweek 2019). Het is de vijfde keer dat NS de kinderboekenruil organiseert.

NS wil op deze manier lezen stimuleren en zoveel mogelijk kinderen blij maken met boeken die anders niet meer worden gelezen. Het ruilen van kinderboeken op stations is de afgelopen jaren uitgegroeid tot officiële afsluiting van de Kinderboekenweek.

Ook staat er op beide stations een mini-voorleescoupe waar kinderen kunnen luisteren naar voorlezende NS-conducteurs, waaronder John Piqué en zijn vriend Romano Strang, en kinderboekenschrijvers Anna Woltz, Afran Groenewoud, Mina Witteman, Mark Haayema en illustrator Natascha Stenvert. Houd de website in de gaten voor meer informatie over het voorleesprogramma.

StationsBoekWisseltje en Kinderzwerfboek
De boeken die aan het einde van de dag overblijven worden gedoneerd aan Kinderzwerfboek. In Utrecht komt een deel van de boeken in het StationsBoekWisseltje (te vinden op het balkon) te staan. Dit is een gezamenlijk initiatief van NS en Kinderzwerfboek, speciaal voor kinderboeken.

Tijd voor Lezen
NS draagt lezen een warm hart toe, want lezen is een van de favoriete tijdsbestedingen in de trein. Sinds 2001 werkt NS samen met de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). NS ondersteunt jaarlijks drie campagnes van CPNB onder de noemer ‘Tijd voor Lezen’: de Boekenweek (maart), de Kinderboekenweek (oktober) en de NS Publieksprijs (oktober/november). Meer informatie is te vinden op www.ns.nl/tijdvoorlezen.

Lezen doe je in de trein  (Foto: FOK!)
Lezen doe je in de trein (Foto: FOK!)

Hoogbejaarde vrouw overleden na brand in zorginstelling

Een bewoner van een woon- en zorgcentrum aan de Van 't Hofflaan in Amsterdam-Oost is overleden door de brand die afgelopen dinsdag plaatsvond.

Dat bevestigt zorginstelling Amsta aan AT5. De vrouw was in de negentig. Ze liep dinsdag ernstige brandwonden op en werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze later overleed.

In de instelling wonen 66 ouderen met dementie in woongroepen van zes personen. Een woordvoerder van Amsta laat weten dat er nazorg is geregeld voor de bewoners en personeelsleden. Hoe en waar de brand is ontstaan is nog niet bekend.

Nintendo kondigt Ring Fit Adventure aan

Eerder teaste Nintendo al een nieuwe ervaring voor Nintendo Switch. Vandaag kondigt Nintendo het project daadwerkelijk aan: Ring Fit Adventure is een adventure-game waarin je acties uitvoert door te bewegen.

De game maakt gebruik van de Ring-Con en een Beenband. In elk van deze twee accessoires moet je een Joy-Con plaatsen, die jouw bewegingen vertalen naar moves in de game. Door bijvoorbeeld op de plaats te joggen, verplaats je jouw personage in de game.

Combat maakt gebruik van 'Fit Skills', die elk een eigen spiergroep benutten voor de aanvallen. Deze Fit Skills zijn gebaseerd op bewegingen uit Yoga. Door de juiste Fit Skill te gebruiken tegen de juiste vijand, doe je meer schade. Naast de adventure-modus zijn er ook minigames en uitdagingen aanwezig, die natuurlijk ook focussen op fitness.

Hoe dit allemaal werkt en eruit ziet, kun je in onderstaande video bekijken. Ring Fit Adventure komt 18 oktober uit voor Nintendo Switch.

Grote hoeveelheden harddrugs en medicijnen aangetroffen in Breda

Een rechercheteam van de politie heeft na uitvoerig vooronderzoek dinsdag 10 september in Breda twee woningen en een garagebox doorzocht. De rechercheurs vonden grote hoeveelheden harddrugs en medicijnen.

Het gaat onder meer om cocaïne, XTC en amfetamine. Een 25-jarige Bredanaar en zijn 25-jarige vriendin werden aangehouden. Zij zijn in verzekering gesteld.

De politie kreeg informatie binnen dat een 25-jarige Bredanaar zich bezig zou houden met de handel in harddrugs. Het zou gaan om onder meer cocaïne, speed, XTC en GHB. Hij zou de verdovende middelen grotendeels bij een vriendin maar ook thuis opslaan.

Grote hoeveelheden harddrugs en medicijnen aangetroffen in Breda (Foto: Politie)
Grote hoeveelheden harddrugs en medicijnen aangetroffen in Breda (Foto: Politie)

Yakuza: Like a Dragon komt in 2020 naar het westen

SEGA en Ryu Ga Gotoku Studio maken bekend dat Yakuza: Like a Dragon (Japanse titel - Ryu Ga Gotoku 7) op 16 januari 2020 in Japan verschijnt op PlayStation 4, gevolgd door een Westerse lancering later in 2020.

De acteurs Shinichi Tsutsumi, Ken Yasuda en Kiichi Nakai verlenen hun uiterlijk en stemmen aan diverse hoofdpersonages in de game, terwijl Kazuhiro Nakaya de stem inspreekt van protagonist Ichiban Kasuga.

Yakuza: Like a Dragon introduceert voor het eerst sinds het begin van de serie, meer dan een decennium geleden, een nieuwe hoofdrolspeler: Ichiban Kasuga, een yakuzalid van de lagere gelederen die zichzelf wil bewijzen. In deze game volgen we hem en zijn team tijdens hun ontwikkeling van straatarm naar steenrijk.

Yakuza: Like a Dragon is meer dan zomaar een nieuw hoofdstuk in de Yakuza-serie. De franchise wordt in dit deel opnieuw uitgevonden, ter ere van de 15e verjaardag van de serie. Aangezien het grootste deel van de game plaatsvindt in de grootschalige, rijk gedetailleerde setting van Ijincho in Yokohama, kunnen spelers een nieuwe kant van Japan verkennen. Bovendien is het gevechtssysteem in Yakuza: Like a Dragon ingrijpend veranderd, waarbij Yakuza’s bekende knokactie wordt gecombineerd met een turn-based vechtsysteem dat we kennen uit RPG’s.

Japanse gameplayterailers van Tokio Game Show:

Amokmaker trapt ruit uit politieauto

Woensdagavond kwamen verschillende meldingen uit Sint Willebrord binnen bij de politie van overlast door steeds dezelfde man. Het betrof een 35-jarige man uit Breda. Hij viel bekenden lastig, kwam onuitgenodigd in hun huis, vernielde goederen en ook een ruit in een woning van een familielid van hem.

De politie was al een paar keer gemoeid geweest met de zaak. Omdat niemand aangifte wilde doen is de man in eerste instantie niet aangehouden, maar werd hij door de politie weggestuurd. Uiteindelijk koos hij er rond middernacht voor om met een familielid mee naar huis te gaan. Daar misdroeg hij zich ook weer op een dusdanige manier dat het familielid zich genoodzaakt zag om wel aangifte te doen. De Bredanaar had een ruit vernield in de woning en gedroeg zich erg agressief.

Verzet
Toen kon de man wel worden aangehouden door de politie. Hij verzette zich hevig tijdens zijn aanhouding en de agenten moesten pepperspray gebruiken om de man onder controle te krijgen. Op een gegeven moment lukte het om de man in de dienstauto te krijgen en is hij vervoerd naar een politiecellencomplex.

Tijdens de rit daar naartoe, op de A58 ter hoogte van Etten-Leur, zag hij kans om een ruit uit het politievoertuig te trappen. De man liep hierdoor verwondingen op en is uiteindelijk niet meer naar het politiecellencomplex gebracht maar naar het ziekenhuis. Daar moest hij ter observatie blijven. De zaak wordt uiteraard wel verder opgepakt en onderzocht door de politie. De man wordt op een later tijdstip gehoord.

Man (61) opgepakt na vondst lijk in woning Ermelo

De politie trof woensdagavond, omstreeks 22.00 uur, in een woning aan de Magnolialaan in Ermelo, het stoffelijk overschot aan van een persoon. De politie hield even later ter plaatse een 61-jarige man uit Ermelo aan. Hij wordt verdacht betrokken te zijn bij de dood van deze persoon. De politie houdt ernstig rekening met een misdrijf.

De politie is gisterenavond met het onderzoek gestart en verwacht in de loop van vandaag nog met een update te komen. Onderdeel van het onderzoek zal zijn het vaststellen van de identiteit van de overleden persoon en de omstandigheden waaronder deze persoon is overleden.

Capcom kondigt Project Resistance aan

Tijdens de Tokyo Game Show heeft Capcom een nieuwe soort survival horror onthuld die speelt in het Resident Evil-universum, met als werktitel Project Resistance.

Deze online multiplayer game voor vijf personen combineert coöp-gameplay met competitieve gameplay en biedt spelers de kans om hun eigen survival horror-ervaring te creëren. Vier Survivors moeten samenwerken om te ontsnappen aan een verraderlijk experiment en de gestoorde Mastermind achter de schermen te slim af te zijn. Capcom ontwikkelt Project Resistance in samenwerking met NeoBards Entertainment, waarbij ze gebruik maken van de eigen RE Engine.

In elke 4v1-match, volgt één speler als Mastermind de vier survivors via een netwerk van beveiligingscamera’s, waarbij hij of zij de overlevers telkens een stap voor moet zien te blijven om hun ontsnapping te voorkomen. De Mastermind-speler moet een deck strategische kaarten gebruiken om een dodelijke hindernisbaan voor de Survivors te creëren, bijvoorbeeld door het oproepen van bloeddorstige wezens, het plaatsen van traps, het manipuleren van de omgeving, en het bevestigen van wapens aan de beveiligingscamera’s. Hij of zij kan de zombies in de game ook direct besturen. Daarnaast kunnen Mastermind-spelers voor het eerst in de serie zelfs in de grote laarzen stappen van de Tyrant.

De Survivors moeten op hun beurt samenwerken als team om de aanvallen van de Mastermind af te slaan. Daarnaast moeten ze puzzelen om missiedoelen te halen en binnen de tijd uit de map te ontsnappen. Elke Survivor beschikt over unieke vaardigheden om het team te helpen de uitdagingen van de Mastermind te overwinnen en het sinistere experiment te overleven.

Project Resistance is momenteel in ontwikkeling voor PlayStation 4, Xbox One en pc via Steam.

Rutte ontvangt jongerenmanifest van Coalitie-Y

Mark Rutte neemt maandag 16 september een manifest in ontvangst van jongerenbeweging Coalitie-Y. Een groep van circa 30 jongeren zal het manifest in de hal van het ministerie van Algemene Zaken aan de minister-president overhandigen.

De jongeren spraken eerder al uitgebreid met de minister-president op het Catshuis. Het gesprek ging toen onder meer over onderwijs, de woningmarkt, de arbeidsmarkt en de kansen en mogelijkheden van jongeren in die sectoren.

Coalitie-Y is een samenwerkingsverband dat is opgericht door een aantal jongerenorganisaties, tv-presentator Tim Hofman en de ChristenUnie. De coalitie werkt aan voorstellen voor een betere toekomst voor jongeren in Nederland.

Bollentelers houden zich steeds beter aan regels

Telers van bloembollen houden zich een stuk beter aan de regels voor het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen. Dat blijkt uit een nalevingsmeting van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In 2014 hield slechts 55% van de bloembollentelers zich aan de regels. In 2018 is dit gestegen tot een naleving van 89%. Desondanks overtreedt nog steeds 11% van de telers de wet.

Voor de nalevingsmeting heeft de NVWA bij circa 300 bloembollentelers inspecties uitgevoerd om te kijken of telers zich hielden aan de regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De verbetering in naleving is vooral zichtbaar in het gebruik van niet in de teelt toegelaten onkruidbestrijdingsmiddelen. In 2014 was dit aspect goed voor 76% van de opgemaakte boeterapporten. In 2018 daalde dit tot 42%. Ondanks deze daling werden de meeste overtredingen nog steeds op het gebied van onkruidbestrijding geconstateerd.

Uit de inspecties blijkt dat formaldehyde nog steeds wordt toegepast in de bloembollen terwijl dit middel sinds 2013 niet meer toegelaten is als gewasbeschermingsmiddel. Daartegenover staat dat de sector inspanningen heeft geleverd om tot alternatieven voor het gebruik van formaldehyde te komen. Dit heeft ervoor gezorgd dat in 2018 een aantal vrijstellingen zijn afgegeven voor het gebruik van in situ gegenereerd chloor. Tijdens inspecties is het gebruik van dit middel als alternatief voor formaldehyde enkele keren geconstateerd.

De NVWA heeft voorafgaand aan de controles in samenwerking met de Koninklijke Algemene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), in 2017 diverse communicatiemiddelen ingezet om de naleving te stimuleren. In de factsheet Domein gewasbescherming 2018 die vandaag is gepubliceerd, staan ook de nalevingsindicaties voor ‘Sierteelt buiten – boomkwekerij, vaste planten en bloemisterij’, ‘Groenten onder glas’ en ‘Grondwaterbeschermingsgebieden’.

Minister Blok neemt macht over als kabinet Prinsjesdag niet overleeft

Mocht een aanslag, een ramp of iets anders dinsdag het hele parlement uitroeien tijdens Prinsjesdag, dan heeft Nederland alsnog een leider: Stef Blok is aangewezen als allereerste 'designated survivor' in Nederland.

Het systeem van een designated survivor is in de VS gebruikelijk: nooit zijn álle ministers en dergelijken bij elkaar, zodat er altijd iemand is die de touwtjes in handen kan nemen als er bijvoorbeeld een aanslag wordt gepleegd, zoals te zien is in de TV-serie Designated Survivor.

De keuze voor de minister van Buitenlandse Zaken Blok is vrij logisch: hij is dinsdag toch al in Straatsburg voor kennismakingsgesprekken in het Europees Parlement, zoals hij - net als zijn voorgangers - wel vaker op Prinsjesdag andere zaken te regelen heeft.

Rwanda doet gooi naar WK wielrennen 2025

Rwanda is officieel kandidaat voor de organisatie van het WK wielrennen op de weg in 2025. Een delegatie van het land kwam naar het Zwitserse Aigle, waar UCI-baas David Lappartient de kandidatuur in ontvangst nam. Nooit eerder werd een WK op de weg in Afrika gehouden.

De Ronde van Rwanda is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste wedstrijden op de Afrikaanse kalender en aan sfeer zal het er niet ontbreken: de jaarlijkse ronde staat bekend als één groot volksfeest, met vele duizenden zingende en dansende toeschouwers langs de weg, van kleine dorpjes tot de beruchte Muur van Kigali in de hoofdstad.

In de jaren 2000 kwam de Amerikaan Jonathan Boyer naar het land en sindsdien is ook door de overheid flink geïnvesteerd in het jeugdwielrennen aldaar. Dat heeft nog geen grote internationale successen opgeleverd, maar er komen wel steeds meer jonge renners uit Rwanda die langzaam maar zeker betere resultaten neer beginnen te zetten.

Gevaarlijke blokkades op mountainbikeroute Rhenen

In Rhenen zijn afgelopen weekend blokkades gevonden op een mountainbikeroute in het bos. Het vermoeden is dat deze gevaarlijke blokkades bewust door iemand zijn geplaatst. De politie stelt een onderzoek in.

Op woensdag 11 september werd de politie geïnformeerd over een gevaarlijke situatie in Rhenen. Op een mountainbikeroute, vlakbij de Autoweg in Rhenen, werden afgelopen weekend blokkades van takken en hout gevonden. De blokkades lagen op plekken die voor mountainbikers tot gevaarlijke situaties zouden kunnen leiden. Inmiddels zijn de blokkades verwijderd. De politie onderzoekt wie er verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de actie.

De politie is op zoek naar getuigen. Zij kunnen zich melden via 0900-8844 of een tip achterlaten op het formulier op de website. 

Museumkaart en CJP passen voorwaarden abonnement aan

Museumkaart en CJP hebben hun werkwijze aangepast nadat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hen had aangesproken. Zij voldoen nu aan de regels die gelden rond het verlengen en opzeggen van abonnementen. Beide partijen verlengden na het eerste jaar het abonnement automatisch met wederom een jaar, waarbij het vervolgens niet mogelijk was het abonnement tussentijds op te zeggen.

Aangepaste werkwijze Museumkaart en CJP
Museumkaart gaat met ingang van heden abonnementen aanbieden met een looptijd van 1 jaar. Na deze periode wordt het abonnement niet langer stilzwijgend verlengd. Consumenten ontvangen dan bericht dat de Museumkaart afloopt en kunnen vervolgens ervoor kiezen het abonnement te verlengen. Als de consument niets doet, stopt het abonnement. Museumkaart informeert zijn huidige abonnees hoe zij hun stilzwijgend verlengde abonnement kunnen opzeggen.

CJP kiest ervoor het abonnement stilzwijgend te verlengen. Na de vaste contractperiode van 1 jaar kan de consument op ieder gewenst moment per maand opzeggen. Eventueel teveel betaald abonnementsgeld krijgt de consument dan terug.

Consumenten krijgen met een abonnement op de Museumkaart makkelijk toegang tot ongeveer 400 Nederlandse musea. CJP biedt jongeren korting aan op festivals, concerten, theaters en musea.

Regels voor opzeggen en verlengen abonnementen
Als je een abonnement aangaat met een bepaalde looptijd eindigt deze na de afgesproken looptijd. De aanbieder kan bepalen of het abonnement stilzwijgend voor onbepaalde tijd wordt verlengd. In deze verlengde periode kun je op elk gewenst moment opzeggen. Soms geldt dan wel een opzegtermijn. Deze mag niet langer zijn dan 1 maand.

Jongeman probeert 11-jarige te beroven, politie zoekt getuigen

Aan de Wiekslag in Amersfoort is op woensdag 11 september een 11-jarige jongen bedreigd en bijna beroofd door een onbekende jongeman. De politie zoekt mensen de het voorval, op klaarlichte dag, hebben zien gebeuren. Met name met een oudere man, die tijdens de poging langsliep, komt de politie graag in contact.

De 11-jarige jongen rijdt rond 14.45 uur over de Wiekslag in Amersfoort op zijn fiets. Aan de Wiekslag gaat een jongeman op het fietspad staan en blokkeert daarmee de weg voor de 11-jarige fietser. Het slachtoffer schat de verdachte op 14 tot 18 jaar oud. Verder heeft hij een licht getinte huidskleur, droeg hij een zwart trainingspak en had hij een petje op. De jongeman droeg een tasje om zijn nek van het merk Louis Vuitton in de kleur lichtgroen en hij is ongeveer 1.70 lang.

Als het slachtoffer stopt vraagt de jongeman of hij geld of een telefoon bij zich heeft. Als de jongen dat ontkent dreigt de jongeman hem te slaan. Op dat moment loopt er een oudere man langs. De verdachte besluit op dat moment de benen te nemen. De politie heeft de zaak in onderzoek en komt graag in contact met mensen die iets hebben gezien of de verdachte aan het signalement herkennen. In het bijzonder komt de politie graag in contact met de oudere man die de poging straatroof vermoedelijk heeft zien gebeuren.

Getuigen kunnen contact opnemen via 0900-8844, 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem of via het tipformulier op de website. 

Emily (14) weer vermist, politie maakt zich ernstig zorgen

Sinds 9 september wordt de 14-jarige Emily uit Grootegast vermist. Ze was onderweg met de taxi naar de school in Groningen, waar ze is uitgestapt, maar niet naar binnen ging. Tegen medescholieren heeft ze gezegd dat ze ging spijbelen. 

Het is niet de eerste keer dat Emily vermist is, in 2017 verdween ze ook, ze werd toen in Den Haag in haar ondergoed teruggevonden. Ze was toen misbruikt zo meldt het AD. 

Emily droeg op de dag van haar verdwijning een spijkerbroek, zwart strak t-shirt, een zwarte winterjas en witte sportschoenen. Ook had ze een klein tasje bij zich. Ze heeft lang, enigszins sluik, steil haar, bruin met licht geverfde lokken. 

Leer meer over Death Stranding

De release van Death Stranding komt snel dichterbij, dus ook Hideo Kojima voelt de druk om toch maar eens wat te vertellen over de game. We hebben veel (heel veel) mooie CGI gezien van bekende acteurs en een handjevol gameplay, maar waar de game nou echt over gaat weet niemand.

Om de twijfelaars wat meer informatie te geven, heeft Kojima een 'Debriefing trailer' vrijgegeven waarin meer over het verhaal en opzet van de game wordt verteld. Het bevat dus zeker spoilers voor de game, dus heb je blind vertrouwen en koop je de game toch wel dan is het af te raden de trailer te bekijken.

Death Stranding komt 8 november naar PlayStation 4.

Baudet neemt afscheid

De Young Pianist Foundation presenteert op zondag 13 oktober een jubileumconcert in de Kleine Zaal van het Concertgebouw Amsterdam met alle winnaarsvan de YPF Piano Competition sinds de oprichting 20 jaar geleden. Een ongekende bundeling van toptalent. Luister naar Yang Yang Cai, Ramon van Engelenhoven, Rosalía Gómez Lasheras, Daniël van der Hoeven, Thomas Beijer, Nino Gvetadze en Hanna Shybayeva op één avond in het Concertgebouw. Afgelopen februari 2019 was het zevende concours dat tevens het twintigjarig jubileum markeerde van de Stichting The Young Pianist Foundation, die verantwoordelijk is voor de organisatie van het concours. Op 13 oktober volgt Thomas Beijer Marcel Baudet op als artistiek directeur van de YPF Piano Competition.

Jubileumconcert
Op 13 oktober 2019 viert de Young Pianist Foundation (YPF) haar 20-jarig bestaan met het YPF Jubileumconcert in de Kleine Zaal. Alle zeven winnaars van de afgelopen jaren, te weten Yang Yang Cai (winnaar van het concours in 2019), Ramon van Engelenhoven (2015), Rosalía Gómez Lasheras (2013), Daniël van der Hoeven (2010), Thomas Beijer (2007), Nino Gvetadze (2004) en Hanna Shybayeva (2001), zullen het podium betreden en werken spelen van Beethoven, Chopin, Brahms, Schumann, Ravel en Lutoslawski.

Young Pianist Foundationen volgende YPF Piano Competition in 2022
De YPF -opgericht in 1999 door Marcel Baudet- zet zich al meer dan twintig jaar in om jonge pianisten meer kansen te geven het beste uit zichzelf te halen en te begeleiden naar aansluiting bij het internationale niveau, alles in zorgvuldige aanvulling op het onderwijs aan de muziekscholen en de conservatoria. Met het driejaarlijks pianoconcours als spil neemt de YPF het internationale topniveau als “de standaard” en stimuleert jong Nederlands en (per 2022) ook Europees talent tot excelleren. Het YPF Concours, met het veeleisende repertoire, een 7-koppige internationale jury van uitzonderlijke statuur en het vergeven van zeer waardevolle prijzen- kan zich meten met buitenlandse top-concoursen. YPF ‘s motto: Selecteren, Investeren Lanceren is na 20 jaar nog steeds up to dateen het resultaat daarvan is op vrijdag 13 oktober 2019 in het Concertgebouw te beluisteren.

De volgende YPF Piano Competition vindt plaats in februari 2022. Nieuw is dat deelnemers met een Europees paspoort mogen deelnemen aan de YPF Piano Competition 2022.

Afscheid Marcel Baudet en installatie nieuwe artistiek directeur Thomas Beijer
De avond van het jubileumconcert wordt ook aangegrepen om afscheid te nemen van oprichter en directeur Marcel Baudet. Na twintig jaar geeft hij het stokje over en zal hij slechts nog zijdelings betrokken zijn bij de YPF. Het optreden van alle zeven winnaars van de YPF Piano Competition vormt een passend slot van de twintig jaar waarin Marcel Baudet zich onvermoeibaar heeft ingezet voor het grote pianotalent dat Nederland rijk is. Op zondag 13 oktober zal Thomas Beijer als nieuwe artistiek directeur aantreden. Thomas Beijer debuteert in 2021 in de serie Meesterpianisten van het Concertgebouw.

Inkomsten uit sociale premies 6,1 miljard hoger in 2018

De premie-inkomsten van de sociale fondsen zijn gestegen van 101,9 miljard euro in 2017 naar 108,0 miljard euro in 2018. Vanuit de sociale fondsen worden sociale verzekeringen gefinancierd zoals de AOW, de WW, de Zorgverzekeringswet en de arbeidsongeschiktheidswetten. Dit meldt het CBS op basis van cijfers over de sociale fondsen.

De inkomsten uit premies liggen structureel lager dan de uitgaven aan uitkeringen van sociale verzekeringen. De uitkeringslasten van de sociale verzekeringen stegen van 113,5 miljard euro in 2017 naar 116,6 miljard euro in 2018.

Verschillen tussen de uitgaven en de premie-inkomsten worden voor een groot deel opgevangen door rijksbijdragen aan de sociale fondsen. Deze bedroegen 21,4 miljard euro in 2018. Naast de uitgaven aan uitkeringen werd vanuit de sociale fondsen ook nog voor 2,6 miljard euro gefinancierd aan subsidies en aan overdrachten naar andere overheidssectoren. De uitvoeringslasten van de sociale fondsen bedroegen 3,6 miljard euro in 2018.

Behalve sociale verzekeringen zijn er ook sociale voorzieningen zoals bijstand en kinderbijslag, die niet uit premies worden gefinancierd, maar die worden betaald uit de belastingen. De uitgaven aan sociale uitkeringen, de sociale verzekeringen en sociale voorzieningen tezamen, bedroegen 155,6 miljard euro in 2018. Dit artikel richt zich op de sociale verzekeringen.

Premies zonder AOW sinds 2016 hoger dan uitkeringen
De premies en uitkeringen van de sociale fondsen lopen grofweg in de pas, maar er zijn wel verschillen. De uitgaven aan uitkeringen zijn tussen 2008 en 2018 met bijna 25,5 miljard euro gestegen, terwijl de inkomsten uit premies 22,1 miljard euro hoger geworden zijn. Dit verschil in toename komt grotendeels door de fiscalisering van de AOW. De rijksbijdragen aan de AOW worden steeds groter.

Los van de AOW waren de premie-inkomsten in de periode 2016–2018 wel hoger dan de uitkeringen, onder andere door de toename van het aantal werkenden dankzij de economische groei.

De invloed van de conjunctuur is ook in eerdere jaren goed terug te zien. In het crisisjaar 2009 daalden de premies met ruim 7 miljard euro terwijl de uitkeringslasten met ruim 6,4 miljard euro toenamen. In een recessie lopen de uitgaven aan bijvoorbeeld WW-uitkeringen op, terwijl de premie-inkomsten afnemen.

Afschaffing AWBZ
Ook de afschaffing van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) per 1 januari 2015 heeft de verhouding tussen de uitkeringen en de premies veranderd. Voor de AWBZ kwam de Wet Langdurige Zorg (WLZ) in de plaats, maar met een beperkter takenpakket. Gemeenten namen een groot deel van de taken van de AWBZ over. In 2014 waren de AWBZ-premies 6,5 miljard euro lager dan de uitkeringslasten. De WLZ-premies in 2015 waren 2,1 miljard euro lager dan de uitkeringslasten van de WLZ.

Nederlandse militairen aangekomen op Bahama's

Zo’n 550 Nederlandse militairen zijn gisteren aangekomen bij de Bahama’s. Zij schieten de inwoners van het eiland Abaco te hulp, een van de eilanden dat zwaar werd getroffen door orkaan Dorian. Marineschip Zr.Ms. Snellius arriveerde om 07.00 uur (lokale tijd) in het getroffen gebied. Zr.Ms. Johan de Witt volgde om 16.00 uur in de middag.

De eerste prioriteit is om de situatie op het eiland in kaart te brengen. Daarom is een aantal vooruit gestuurde militairen per helikopter naar een ziekenhuis en de haven op het eiland Abaco afgereisd. Daarnaast gingen zij om tafel met lokale autoriteiten en internationale hulporganisaties om af te stemmen waar de hulp het hardst nodig is.

“De eerste dag staat in het teken van coördinatie”, vertelt commandeur Ad van de Sande over de missie. “De eerste militairen zijn met de helikopter naar het eiland gevlogen om te inventariseren waar de bevolking op het eiland nu de grootste behoefte aan heeft. Daarnaast zijn we druk bezig met de voorbereidingen om onze mensen en onze hulpgoederen aan land te krijgen. Daar gaan we ons in de komende dagen voor inzetten.”

Defensie zet 550 Nederlandse militairen van de marine, de landmacht, de luchtmacht en de marechaussee in voor Disaster Relief Bahamas. Ook zijn er 50 Franse en 50 Duitse militairen ingevlogen om hun bijdrage te leveren aan de missie.

Naast de inzet van het personeel is er de inzet van het materieel. Zr.Ms. Johan de Witt biedt als amfibisch transportschip de mogelijkheid goederen aan wal te brengen met landingsvaartuigen. Zr.Ms. Snellius kan als hydrografisch opnemingsvaartuig onderwaterschade en andere blokkades in kaart brengen om de havens op Abaco weer toegankelijk te maken.

Aan boord van de schepen bevinden zich onder andere voertuigen om noodgoederen te verplaatsen over het eiland, bouwmaterialen voor noodmaterialen en pallets met water en voedsel.

Met de inzet van de Cougars van de luchtmacht kan het gebied ook vanuit de lucht in kaart gebracht worden. Ook is de transporthelikopter bij uitstek geschikt om snel hulpgoederen naar land te brengen.

Voedsel en bouwmateriaal
De Nederlandse militairen schieten te hulp op verzoek van de overheid op de Bahama’s. De coördinatie van de hulpoperatie ligt in handen van de Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA) en het internationale Rode Kruis.

Nederlandse militairen aangekomen op Bahama's (Foto: Ministerie van Defensie)
Nederlandse militairen aangekomen op Bahama's (Foto: Ministerie van Defensie)

Inkomen moeders daalt sterk na geboorte kind

Het gemiddelde inkomen van vrouwen daalt sterk in de eerste twee jaar na de geboorte van het eerste kind, terwijl er slechts een zeer beperkt effect is op het inkomen van mannen. Het verschil wordt niet kleiner in de eerste acht jaar na de geboorte. Dit staat in de publicatie ‘Arbeidsparticipatie, gewerkte uren en economische zelfstandigheid van vrouwen’ die het Centraal Planbureau (CPB) zojuist heeft gepubliceerd.

Het verlies aan inkomen van vrouwen ten opzichte van mannen is acht jaar na de geboorte van het eerste kind gemiddeld 39%. Dit is hoger dan in Scandinavië maar lager dan bijvoorbeeld in Duitsland en Oostenrijk. In Nederland wordt de daling van het inkomen voornamelijk veroorzaakt doordat moeders minder uren gaan werken. Er zijn niet veel moeders die helemaal stoppen met werken of minder uurloon ontvangen. Dit komt mogelijk doordat deeltijdwerk veel voorkomt in Nederland, ook ten opzichte van andere EU-landen.

Het CPB deed onderzoek naar de determinanten van de arbeidsparticipatie van vrouwen op lange termijn, het effect van ouderschap op het inkomen en de collectieve baten van economische zelfstandigheid.

De mogelijkheden om met afzonderlijke beleidsmaatregelen vrouwen meer te laten werken zijn beperkt. Het bestaande belastingstelsel belast individuele inkomens; dit stimuleert vrouwen om meer te werken dan bij een belastingstelsel dat het huishoudinkomen belast. Een hogere kinderopvangtoeslag zet moeders in ieder geval op korte termijn ook aan om meer te werken. De kosten van kinderopvang worden in Nederland al voor een belangrijk deel gesubsidieerd via de kinderopvangtoeslag, zeker voor huishoudens met een relatief laag inkomen.

Het betaald ouderschapsverlof is in Nederland relatief kort. Langer betaald ouderschapsverlof heeft vooral effect op de arbeid- en zorgverdeling tussen vaders en moeders vlak na de geboorte. Naarmate het kind ouder wordt blijft er een effect op de zorgverdeling tussen vaders en moeders, het effect op de arbeidsverdeling lijkt echter niet blijvend.

Het onderzoek vond plaats op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Deeltijdwerk.

FOK! Wat een weer: KUTWEER, maar het wordt beter

Vanochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt en in het midden en zuiden valt af en toe lichte regen of motregen. In het midden en oosten van het land is het daarbij ook nevelig. In het noorden zijn er opklaringen en in het noordoosten komt plaatselijk ook mist voor. De nevel en mist lossen halverwege de ochtend op. In de middag is er een afwisseling van zon en stapelwolken. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 20°C langs de kust tot lokaal 23°C in het zuidoosten. De wind is west tot zuidwest en neemt geleidelijk toe naar matig, langs de kust en op het IJsselmeer wordt de wind vrij krachtig. In de avond wordt de wind langs de kust tijdelijk krachtig, 6 Bft.

In de nacht naar vrijdag raakt het van het noordwesten uit bewolkt en gaat opnieuw af en toe lichte regen of motregen vallen. Met minimumtemperaturen tussen de 14 en 17°C wordt het een zachte nacht. De zuidwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Aan het einde van de nacht draait de wind langs de kust naar noordwest.

Vrijdagochtend is het aanvankelijk op veel plaatsen nog bewolkt en valt er af en toe regen of motregen. Van het noordwesten uit wordt het droog en breekt op steeds meer plaatsen de zon door, in Limburg gebeurt dit pas halverwege de middag. De maximumtemperatuur ligt rond 20°C. De wind draait in de loop van de ochtend overal naar noordwest en wordt overwegend matig. (Bron: KNMI)

Cumules Erectus  (Foto: FOK!)
Cumules Erectus (Foto: FOK!)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar weer@fok.nl onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht.

FIFA 20 Volta

Als je helemaal, maar dan ook helemaal niets met voetval hebt en met een afstandje naar de FIFA-reeks kijkt, is het verdomd lastig om elk jaar de verschillen eruit te halen. Wat nieuwe namen, wat extra polygonen, het is allemaal te verwachten. Mar dit keer heeft EA wat nieuws in petto, namelijk Volta-mode. Maar Oscar, hoor ik je dan vragen, dat is toch gewoon FIFA Street? Nou niet helemaal, het is zijn realistische broertje.

 

Honkballers verslaan IsraŽl en spelen kwartfinales EK

De Nederlandse honkballers hebben zich ondanks een stroeve start op het Europees kampioenschap in Duitsland gewoon geplaatst voor de kwartfinales. De ploeg won de laatste reguliere groepswedstrijd met ruime cijfers van Israël: 13-4.

De Israëliërs kwmaen in de eerste inning nog op een 0-2 voorsprong, maar in de derde inning trok Nederland de stand gelijk en in de vijfde kwamen er vier runs bij. Israël deed nog eens wat terug met twee runs in de zesde inning, maar daarna volgde de genadeklap: zes Nederlandse runs. Ademar Rifaela was wederom de grote man, dit keer mepte hij twee homeruns en sloeg hij vijf man binnen.

De wedstrijd tegen Groot-Brittannië werd aan het begin van het toernooi bij een 10-2 voorsprong in de laatste inning gestaakt wegens de duisternis. Dat duel werd woensdag afgemaakt en het bleef bij 10-2, waardoor Nederland de groep won en het vrijdag om 15.00 uur in de kwartfinales in Bonn op mag nemen tegen het in principe beduidend minder sterke België.

Bij winst staat Nederland in de halve finales en dus sowieso in de top-5, de prestatie die nodig is om zich te plaatsen voor het OKT, gelijk na het EK. Daar wordt één startbewijs vergeven voor de Olympische Spelen van volgend jaar.

Overigens werd op de laatste dag van de groepswedstrijden ook de grootste score nog even neergezet: Kroatië begon ondanks louter nederlagen met prima spel aan het EK, maar tegen Frankrijk kregen ze in de tweede inning veertien runs om de oren, waarna het na vier innings bij 23-0 gedaan was.

Vuelta: Etappe 18 - Aanval op Roglic?

De zeventiende etappe in de Vuelta was een vrij saaie, lange sprintersrit...althans, dat had het kunnen worden. Dat werd het echter niet: één groot spektakel, ze waren dik een uur vóór het snelste schema binnen en Primoz Roglic zag Nairo Quintana - die in de bergen niet zo best lijkt - een minuut of vijf goedmaken.

Vandaag gaan alle alarmbellen af en hopelijk voor Roglic is Jumbo-Visma dit keer wél bij de les. Het is de voorlaatste bergrit en die mag enige naam hebben. De heren starten in het Madrileense Colmenar Viejo en het is vrij simpel te beschrijven: vier keer een stevige klim van de eerste categorie, waarbij de twee kilometer hoogte net niet gehaald wordt, vier keer dalen en dan ligt in Becerril de la Sierra na 177,5 kilometer de finish.

Voor de uitgebreide details sturen we een ieder door naar de voorbeschouwing van Rellende_Rotscholier, waar we onder meer zien dat de Puerto de Morcuera twee keer beklommen moet worden. Saillant detail voor de Nederlanders: in 2015 werd in deze omgeving de laatste bergrit verreden en Tom Dumoulin verloor er zijn leiderstrui, hij was bergop niet goed genoeg en had een werkelijk dramatisch slechte ploeg om zich heen.

De papieren listaan er voor Roglic een stuk beter voor, we zullen zien. De rit gaat om 12.40 uur van start, Eurosport is er goddank vanaf het begin live bij! Sporza volgt een klein uurtje later, het journaal gaat voor alles. De finishtijden die de organisatie geeft zijn vrij nutteloos, dus ga er maar vanuit dat ze inderdaad een keer finishen, gewoon goed in de gaten houden.

De route van vandaag (Bron: La Vuelta)
De route van vandaag (Bron: La Vuelta)

Het profiel van vandaag (Bron: La Vuelta)
Het profiel van vandaag (Bron: La Vuelta)

Laatste reviews en specials
review
Blu-ray: Good Boys
review
The Expanse seizoen 4
review
Tokyo Mirage Sessions #FE Encore
special
Wat de volgende Mario Kart kan leren van Mario Kart Tour
review
The Grudge
review
Charlie's Angels
©FOK.nl e.a.