FOK!
FOK!


Laatste items
Laatste items
Toon berichten uit deze thema's

Toon berichten van deze typesActieve items
Actieve items


Forum
Forum


advertentie
Archief
Artikelen van woensdag 5 september 2018

Moet Amsterdam samenwerken met salafisten?

Moet Amsterdam nou wel of niet de banden aanhalen met salafisten? Waarnemend burgemeester Van Aartsen wilde het wel, burgemeester Halsema niet. Een verdeelde raad gaat er morgen over in debat. 'Je moet ze juist naar je toe trekken, niet van je af duwen', meldt AT5.

Er was het strafontslag van Saadia Ait Taleb, een al dan niet geheime, grijze campagne van burgemeester Van der Laan en de inzet van gederadicaliseerde jihadisten. De radicaliseringsaanpak van Amsterdam ligt al meer dan een jaar onder een vergrootglas.

Vermaarde terrorisme-experts zoals hoogleraar Beatrice de Graaf lichtten de aanpak door en kwamen tot de conclusie dat hij tekortschoot. Eén van de aanbevelingen van de wetenschappers; onderzoek hoe je structureel kunt samenwerken met '(zeer) orthodoxe organisaties'. En dan niet alleen om jongeren te behoeden voor het jihadistisch gedachtegoed, nee, om de samenwerking vruchtbaar te laten zijn was het beter 'om een positieve, omvattende agenda op te stellen met uiteenlopende, ook positieve punten'.

Jozias van Aartsen omarmde deze aanbeveling. Het sloot aan bij hoe hij in het verleden als burgmeester van Den Haag de toenadering zocht tot de As-Soennah Moskee. Tegen AT5 zei hij: 'We hoeven het niet met hen eens te zijn, we hoeven niet naar consensus te streven, maar het is gewoon een pragmatische benadering. Gewoon praktisch zijn!'

Andere benadering
Maar door dit voornemen zet burgemeester Halsema twee weken geleden resoluut een streep. Ze schrijft aan de raad dat ze het onderzoek naar samenwerking met '(orthodoxe en salafistische) Islamitische organisaties' intrekt en dat ze kiest voor 'een andere benadering'.

'Ik ben heel blij', verzucht Marianne Poot van de VVD. 'Dit was nou precies zo’n punt waarmee wij het totaal oneens waren met de vorige burgemeester. Met mensen die de door ons verworven vrijheden verwerpen, daar ontbreekt iedere basis voor samenwerking.'

'Geen verstand van zaken'
Niet blij is DENK-voorman Mourad Taimounti. Hij vindt het 'bijzonder' dat Halsema vlak na haar aantreden een besluit van haar voorganger 'zo klakkeloos aan de kant zet'. 'Daarbij heeft ze geen verstand van zaken, ze gooit alles op één hoop. Wat is salafisme? Ik ben in principe ook salafist. Er werken salafisten bij de politie, bij de gemeente. Ben ik dan geen gesprekspartner meer? Ben ik dan in een keer een verdachte?'

Bij GroenLinks raakt de bewuste passage uit de brief van Halsema dezelfde gevoelige snaar. Fractievoorzitter Femke Roosma staat achter de uitgangspunten van het beleid maar: 'Er zijn heel veel Amsterdammers die zichzelf als salafistisch zien, maar niets met terrorisme en geweld te maken hebben. Zij zijn nu wel gelijk guilty by association en krijgen te maken met discriminatie. Daarom vinden wij dat je heel zorgvuldig moet zijn met welke woorden je gebruikt.'

'Niet intensief samenwerken'
D66 en de PvdA vinden dat de gemeente niet intensief moet samenwerken met salafistische organisaties, maar tegelijkertijd wel met ze in gesprek moet blijven. 'Om erger te kunnen voorkomen', zegt Reinier van Dantzig (D66).

Sofyan Mbarki (PvdA): 'Ook als ze zich aan overleg onttrekken, dan nog moet je ze weer opzoeken, anders gaan ze zich segregeren. Hun aanwezigheid in de stad kun je niet negeren.'

'Dat kun je prima aan de inlichtingendiensten overlaten om de boel daar in het snotje te houden”, zegt Annabel Nanninga van Forum voor Democratie. Zij is blij dat de burgemeester volgens haar het verkiezingsprogramma van haar partij heeft gelezen. “Het moet afgelopen zijn met wat voor steun of subsidie voor dit soort clubjes dan ook. Ik vraag me alleen af of Halsema ook de daad bij het woord gaat voegen.'

Lof en kritiek
Halsema kan morgen dus op lof van rechts rekenen en op kritiek van links. Veel zal er gesteggeld gaan worden over definities. Wat is een salafist? Wanneer is een organisatie of moskee salafistisch? Is ze net zo kritisch op synagogen als op moskeeën?

Veel van haar antwoorden zijn al terug te vinden in haar brief aan de raad waarin ze een stad schetst waarin Amsterdammers zich gevrijwaard mogen weten van vernedering. Of het nou gaat om je seksuele voorkeur of je geloof. De grens trekt ze daar waar het belijden van iemands geloof overgaat van orthodox naar fundamentalistisch. Als je anderen met dwang en intimidatie jouw wil oplegt of als je de spreekwoordelijke middelvinger opsteekt naar de democratisch rechtstaat. Dan treedt de overheid op.


Ambulanciers geven stervende man een ijsje

Voor hét feelgood nieuws van vandaag reizen we af naar Queensland in Australië. Daar werd ene Ron door de ambulance opgehaald om zijn éénnalaatste reis naar een hospice te gaan maken. De man is terminaal ziek en dus stervende. Terwijl Ron werd voorbereid voor de verhuizing, vertelde zijn vrouw Sharon dat hij al twee dagen nauwelijks gegeten had. 

De ambulancemedewerkers vroegen daarop aan Ron of hij misschien ergens trek in had. Het antwoord van Ron? Hij zou wel een caramel sundae ijsje van de McDonalds willen eten. De ambulanciers aarzelden geen moment en voordat ze Ron naar zijn laatste woonplaats reden, maakten ze een tussenstop bij de McDonalds. 

Woordvoerder John Hammond laat weten: "Een eenvoudig gebaar maakt soms een wereld van verschil", Hij vervolgt: "Wanneer mensen ons bellen, hebben ze het vaak moeilijk en zijn ze heel kwetsbaar. We vinden het dan ook belangrijk dat onze ambulanciers mensen een goed gevoel kunnen bezorgen. Dat kan echt een verschil maken, niet alleen voor de patiënt, maar ook voor hun familie."

Chroom-6 aangetroffen in gebouwen van Defensie

De provincie Utrecht meldde in november 2017 bij Defensie chroom-6 houdende verf te hebben aangetroffen op gebouwen op voormalig vliegbasis Soesterberg. Hierop heeft Defensie het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) direct laten onderzoeken of er op meer vastgoed van Defensie chroom-6 houdende verf zit. Uit het recent afgeronde onderzoek blijkt dat chroom-6 houdende verf frequent kan zijn toegepast op defensievastgoed.

De aanwezigheid van chroom-6 in onaangetaste verflagen vormt op zichzelf geen gezondheidsrisico. Dit is pas het geval als er werkzaamheden worden uitgevoerd zoals het schuren van een verflaag, slijpen, verhitten of zagen en hierbij onvoldoende beschermende maatregelen zijn genomen.

Veilig werken
Het werken aan vastgoed in gebruik bij Defensie gebeurt door civiele bedrijven in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Voor defensiemedewerkers is het, conform regelgeving, niet toegestaan om zelf werkzaamheden zoals het schuren van een verflaag, slijpen, verhitten of zagen uit te voeren aan defensiegebouwen. Personeel van Defensie wordt er nogmaals op gewezen dat het uitvoeren van deze werkzaamheden verboden is.

Het RVB heeft haar projectleiders geïnformeerd over de mogelijke aanwezigheid van chroom-6 aan of in gebouwen van Defensie. De reguliere veiligheids- en gezondheidsmaatregelen zijn van kracht. Hierdoor is ook de veiligheid gewaarborgd van defensiemedewerkers die in de nabijheid van werkzaamheden aanwezig kunnen zijn.

Registreren
Het is niet uit te sluiten dat defensiepersoneel in het verleden werkzaamheden aan defensievastgoed heeft uitgevoerd. Hierbij is het mogelijk dat er blootstelling is geweest aan chroom-6 als er niet voldoende beschermende maatregelen zijn genomen. Chroom-6 vormt een gezondheidsrisico dat groter wordt naarmate de blootstelling aan chroom-6 langduriger en intensiever is geweest.

Defensie adviseert personeel dat denkt in het verleden mogelijk te zijn blootgesteld aan chroom-6 door het werk aan vastgoed bij Defensie om dit op te laten nemen in hun personeelsdossier. Dat kan met formulier DFe050. Daarnaast kan personeel voor vragen contact opnemen met hun bedrijfsarts of arbo-functionaris en zich (net als oud-medewerkers) laten registreren bij het Informatiepunt Chroom6.

Breed toegepast
Het aantreffen van chroom-6 houdende verf op defensievastgoed heeft Defensie besproken met andere ministeries. Het is bekend dat chroom-6 ook op ander vastgoed voorkomt, aangezien het in het verleden veel is toegepast in roestwerende verf. Vandaag verstuurt ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een Kamerbrief over dit onderwerp. De brief gaat over het (mogelijke) voorkomen van de stof, de eventuele risico’s en de maatregelen die hiertegen worden genomen.

Chroom-6 aangetroffen in gebouwen van Defensie (Foto: Defensie.nl)
Chroom-6 aangetroffen in gebouwen van Defensie (Foto: Defensie.nl)

Vlucht MH370 gevonden(?)

Het leek even een van de grote mysteries van onze tijd te worden: 'wat is er gebeurd met vlucht MH370?', het vliegtuig dat in 2014 tussen Kuala Lumpur en Peking van de radar verdween. Een Britse man claimt nu het vliegtuig gevonden te hebben in de jungle van Cambodja.

Eventjes het geheugen opfrissen: het passagiersvliegtuig van Malaysia Airlines vertrok op 8 maart 00.41 uur vanuit de Maleisische hoofdstad voor een routinevlucht naar het Chinese Peking, waar het om 06.30 uur aan had moeten komen. Veertig minuten na het opstijgen was er echter geen contact meer met het toestel. Het vloog op een hoogte van zo'n 10 kilometer toen het plotseling van de radar verdween. Tot op de dag van vandaag is het een raadsel wat er gebeurd is. De enige aanwijzing van een vliegramp is een aangespoelde flaperon op het strand van Réunion.

Iemand met de zeer Britse naam Ian Wilson denkt het mysterie opgelost te hebben. De zolderkameronderzoeker is er namelijk eens goed voor gaan zitten, heeft heel wat vierkante meters beeldmateriaal van Google-Earth van dichtbij bekeken. Hij is tot de conclusie gekomen dat de MH370 ergens in de Cambodjaanse jungle ligt. En toegegeven; de door Wilson doorgegeven locatie ziet er ook inderdaad uit als een plek waar iets van een vliegtuig lijkt te liggen. Wilson heeft zelf de door Google-Earth beschikbare meetlat ernaast gelegd en beweert dat de verhoudingen en de afmetingen precies kloppen met de gezochte boeiing 777-200ER.

Echter heeft Wilson niet iedereen kunnen overtuigen. Sceptici zeggen dat het door Wilson vertoonde beeldmateriaal net zo goed een ander -op dat moment overvliegend- toestel zou kunnen zijn. Anderen beweren dat er op die plek wellicht een object te vinden is in dat specifieke stukje bos, maar dat de verhoudingen en afmetingen niet overeen komen met de MH370.

Saillant detail is dat het door Wilson gevonden object op een plek ligt waar de Cambodjaanse verkeersleiding kort na de ramp op gewezen is door de Maleisische autoriteiten. Het vliegtuig had volgens het vluchtplan daar ongeveer moeten vliegen.

Staat verantwoordelijk voor uitspraken Fred Teeven over illegaal downloaden

De rechtbank Den Haag heeft bepaald dat uitlatingen van de toenmalige staatssecretaris van justitie Fred Teeven in 2011 en 2012 in de media en het publieke domein over het downloaden uit illegale bron onrechtmatig zijn tegenover filmproducenten die daarover een collectieve actie hadden aangespannen. Volgens de filmproducenten was in Nederland een klimaat ontstaan waarin downloaden uit illegale bron als een verworven recht werd beschouwd. De filmproducenten weten dit aan uitlatingen hierover van de staatssecretaris van justitie.

Parlementaire immuniteit
De filmproducenten wezen op passages uit de parlementaire geschiedenis en andere uitspraken in het parlementair debat. Deze uitingen vallen onder de parlementaire immuniteit, die is vastgelegd in artikel 71 van de Grondwet. De rechter kan geen oordeel vellen over uitlatingen van bewindslieden en Kamerleden in het parlement.

Onrechtmatige uitingen in de media en het publieke domein
Uitingen van bewindslieden in de media en in het publieke domein zijn wel onderworpen aan rechterlijke controle. De filmproducenten wezen op een aantal voor 10 april 2014 gedane uitingen waaruit bleek dat downloaden uit illegale bron was toegestaan. De rechtbank acht deze uitingen onrechtmatig vanwege specifieke omstandigheden van het geval dat het bij herhaling gedane uitlatingen van de verantwoordelijk bewindspersoon zijn, die een niet voor misverstand vatbare boodschap bevatten, die in strijd is met het Europees recht. Als daarnaar wordt gehandeld, wordt inbreuk gemaakt op de auteursrechten van de rechthebbende filmproducenten. Daarom zijn deze uitlatingen onrechtmatig tegenover deze filmproducenten.

Achtergrond
Nederland kent een zogenaamde thuiskopieregeling. Deze houdt in dat bij de aankoop van dragers waarmee consumenten thuis kopieën kunnen maken van auteursrechtelijk beschermde werken (zoals gedownloade films), een heffing wordt betaald. Deze heffing voorziet in een billijke vergoeding voor de rechthebbenden. Tot 10 april 2014 werd in Nederland bij de toepassing van deze regeling geen onderscheid gemaakt tussen downloaden uit legale en illegale bron.

Op 10 april 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat dit onderscheid wel moet worden gemaakt. Downloaden uit illegale bron is niet toegestaan en de thuiskopieheffing voorziet alleen in een billijke vergoeding voor downloaden uit legale bron.

Bejaarde hoort 8 jaar eisen voor wurgen echtgenote

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag acht jaar gevangenisstraf geëist tegen een 74-jarige man uit Amersfoort. Hij wordt verdacht van doodslag op zijn 75-jarige vrouw op 12 maart van dit jaar.

De Amersfoorter heeft bekend zijn vrouw door verwurging te hebben omgebracht in het appartement van het echtpaar. Hij heeft echter geen motief gegeven voor zijn daad en zegt zelf ook niet te weten waarom hij haar doodde. Uit onderzoeken naar de persoon van de verdachte is gebleken dat hij kampt met een persoonlijkheidsstoornis, depressiviteit en beginnende dementie. Zijn handelen kan hem volgens deskundigen daarom maar in verminderde mate aangerekend worden.

De kans op herhaling wordt klein geacht; zijn agressie was specifiek op zijn echtgenote gericht. Hier tegenover staat het ernstige feit dat een vrouw van haar leven is beroofd en het gegeven dat de man een lange tijd terug al eerder veroordeeld is voor een geweldsdelict waarvan zijn vrouw het slachtoffer was. Dit alles afwegende komt de officier tot de eis van een gevangenisstraf van acht jaar.

Omdat uit het politieonderzoek niet is gebleken dat de man een vooropgezet plan had zijn vrouw te doden is er in de ogen van het Openbaar Ministerie geen sprake van voorbedachte rade. De officier van justitie vindt daarom alleen doodslag bewezen en heeft vrijspraak gevraagd voor de ten laste gelegde verdenking van moord.

De man is kort na het incident aangehouden en zit sinds die tijd in voorarrest. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Interactief buitenspelen in Rotterdam

Kinderen spelen steeds minder buiten en lijken soms vergroeid met mobieltjes of spelcomputers. Dat kan vanaf vandaag anders met het Memo Quest speeltoestel. In het Schinnenbaanpark in Rotterdam Beverwaard staat dit gloednieuwe speeltoestel: een combinatie van kennis opdoen en bewegen. Kortom, het buitenspelen van de toekomst. Wethouder Bert Wijbenga (o.a. buitenruimte) en Sanne Groot Koerkamp, hoofdredacteur van Quest Junior hebben de Memo Quest feestelijk in gebruik genomen met basisschoolleerlingen in de buurt.

De gemeente Rotterdam heeft deze vernieuwde speelplek tot stand gebracht in samenwerking met het jeugdtijdschrift Quest Junior, speeltoestellen leverancier Yalp en basisschool De Barkentijn, De Parel en De Regenboog. Sanne Groot Koerkamp: ‘Alles wat we doen met Quest is erop gericht om volwassenen en kinderen op een leuke manier wijzer te maken. We zijn dan ook heel trots dat de gemeente Rotterdam en de basisscholen voor ons spel hebben gekozen om kinderen spelenderwijs te laten bewegen én te laten leren.’

Wethouder Bert Wijbenga: ‘Meer groen en meer buitenspelen, dat is waar ik de komende jaren voor ga. Uitdagende speeltoestellen zoals de Memo Quest nodigen uit om vaker naar buiten te gaan. Het is leuk om samen te spelen en sporten, maar bewegen en leren gaan ook heel goed samen. Deze eerste Memo Quest nodigt alle kinderen uit: ‘Kom op naar buiten!’’

Spelen, bewegen en leren
Speelplezier staat centraal tijdens het spelen op de Memo Quest. Een van de interactieve spellen die je kunt spelen is het Quest Junior spel, met maar liefst 500 quizvragen: Met een druk op de knop start het spel en hoor je de vraag: Kun je oranje worden door het eten van wortels? Kan een dier links- of rechtspotig zijn? Kun je aan twee dingen tegelijk denken? Met een druk op de knop geef je ook antwoord en kun je de stand bekijken. Je kunt ook kijken wie het snelst kan rennen of het beste is in rekenen.

Aantrekkelijke speelplekken in de stad
Om buitenspelen aantrekkelijker te maken besteedt de gemeente veel aandacht aan het inrichten van speelplekken in de openbare ruimte. In het Schinnenbaanpark staat nu een vernieuwde speelplek waar kinderen in hun vrije tijd én onder schooltijd gebruik kunnen maken. Een tweede exemplaar van de Memo Quest staat op het Vredesplein in Rotterdam Feijenoord.

Interactief buitenspelen in Rotterdam (Foto: Gemeente Rotterdam / Jan van der Ploeg)
Interactief buitenspelen in Rotterdam (Foto: Gemeente Rotterdam / Jan van der Ploeg)

Gemeente Aalsmeer woest op Van Nieuwenhuizen

De gemeente Aalsmeer heeft in een brief aan het minister van Infrastructuur en Waterstaat geklaagd over de nachtelijke vluchten vanaf en naar Schiphol. Dat meldt AT5 op haar website. Begin augustus besloot minister Cora van Nieuwenhuizen dat er tussen september van dit jaar en half juni volgend jaar ook 's nachts gevlogen mag worden vanaf de Aalsmeerbaan van de luchthaven. Dit was eerst verboden.

Aalsmeer heeft 'ernstige bezwaren' tegen dat besluit. 'Nergens liggen woongebieden zo dicht op de baan als hier. (...) De leefbaarheid in dit gebied staat dan zwaar onder druk', stelt wethouder Robbert-Jan van Duijn.

Overdag zou er volgens de wethouder al vrijwel continu gevlogen worden vanaf de baan. Door het besluit van de minister zou de bewoners 'de zekerheid worden ontnomen dat zijn in elk geval 's nachts van vliegtuiglawaai verstoken blijven'. 'Dat vinden wij onacceptabel', schrijft Van Duijn. De nachtelijke vluchten zouden nodig zijn omdat de verkeerstoren op Schiphol wordt verbouwd. 

Koploper Janmaat geniet van voorspoed bij Watford

Watford is na vier speelronden de gedeelde koploper van de Premier League en vooraf had niemand daar een cent voor gegeven. Ook Daryl Janmaat niet.

De rechtsback weet dat zijn ploeg wordt gezien als een degradatiekandidaat, maar voorlopig beleven de Hornets de beste seizoenstart uit de clubgeschiedenis. Na vier duels staat de ploeg al op twaalf punten en Janmaat is een belangrijke schakel in de stuntploeg van trainer Javi Garcia.

Toch weigert de Nederlander om zich rijk te rekenen. “Drie weken geleden werden we nog getipt als degradatiekandidaat. Lijfsbehoud blijft voor ons en nog twaalf andere clubs het hoofddoel”, meldt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Je hebt veertig punten nodig om in de Premier League te blijven. Zo'n geweldige reeks zet natuurlijk wel zoden aan de dijk. We moeten hiervan genieten. Het gaat ongelooflijk goed. En zeker thuis kunnen we van iedereen winnen.”

Als het aan Feyenoord lag, had Janmaat het succes echter helemaal niet meegemaakt met Watford. De Rotterdammers wilden hem afgelopen zomer graag terughalen naar De Kuip, maar tot een concreet bod kwam het niet en zijn Engelse werkgever was ook niet van plan om mee te werken aan een transfer. “Als het daar al stokt, is het lastig om verder te praten. Feyenoord had ook het geld niet. Je kunt bij Watford niet aankomen met niets. Ze zijn niet achterlijk. Ik hoefde er dus niet eens over na te denken.”

Janmaat droomt er wel van om ooit weer terug te keren in Rotterdam en de Oranje-international wil de kans graag grijpen als die zich voordoet in de toekomst. Hij hoopt dat wel te kunnen doen op een moment dat hij nog fit is en echt iets toe kan voegen aan het spel van Feyenoord: “Dat ik instap om de club verder te helpen. Ik ben pas 29, heb dus nog even de tijd. In elk geval weten we het van elkaar."

Politie.nl gaat niet op zwart

In reactie op het bericht in verschillende media dat de website politie.nl vrijdag ‘op zwart’ zou gaan, laat de redactie van de politie het volgende weten: "De site politie.nl kan niet worden gebruikt voor cao-acties. Het staat individuele collega’s vrij actie te voeren en een bericht niet op de site te zetten. Berichten van collega’s die er voor kiezen geen actie te voeren, zullen wél op de site verschijnen. Bovendien bevat politie.nl niet alleen politieberichten, maar is de site ook een belangrijk onderdeel van de dienstverlening door de politie."

Ze besluiten met: "Ook het plaatsen van cao-actieberichten en het gebruik van alleen maar de koppen van artikelen, is niet aan de orde. Actie voeren is een individuele aangelegenheid waarvoor geen algemeen communicatiekanaal van de politie kan worden gebruikt."

Politie.nl gaat niet op zwart (foto: stockfoto politie.nl)
Politie.nl gaat niet op zwart (foto: stockfoto politie.nl)

De Marchi soleert naar zege in elfde etappe Vuelta a EspaŮa

De langste etappe in deze Vuelta a España is gewonnen door Alessandro De Marchi. De 32-jarige Italiaan maakte deel uit van maakte onderdeel uit van een vroege vlucht van negentien renners, en kwam solo aan in Luintra.

In de groep van de favorieten bleef lang alles bij elkaar. Op de slothelling van de dag trok de ploeg van Rigoberto Uran stevig door, maar alle topfavorieten voor de eindzege bleven bij elkaar, waardoor Simon Yates nog steeds de leider is in het algemeen klassement, met één seconde voorsprong op Alejandro Valverde.

De elfde etappe was 208 kilometer lang en werd gezien als een overgangsetappe door het middengebergte. Een perfecte kans voor de aanvallers, maar daar dacht de helft van het peloton ook zo over.

Pas na 100 kilometer, na twee uur koersen en veel aanvalspogingen, reed er pas een kopgroep van negentien renners weg die voor de dagzege mocht gaan strijden. In de kopgroep was ook Bauke Mollema aanwezig. Thibaut Pinot was de best geklasseerde renner op 2.33 van Yates.

Ondanks de kleine voorsprong van Pinot liet de ploeg van Yates de voorsprong oplopen tot meer dan vier minuten. Astana en Movistar lieten dat niet toe en verkleinde de voorsprong naar de negentien, waar de samenwerking niet optimaal was.

Pinot, Dylan Theuns en Bauke Mollema kozen in de kopgroep voor de aanval, maar geen van de aanvallen was succesvol. BMC, dat met drie renners in de kopgroep aanwezig was probeerde het overtal uit te spelen. De Marchi koos het juiste moment en kreeg alleen Jhonatan Restrepo met zich mee. Op de slothelling in Luintra moest de Colombiaan lossen bij de Italiaan en zo boekte De Marchi zijn eerste zege dit seizoen.

In het algemeen klassement veranderd er niks en mag Yates ook na vandaag de rode leiderstrui aantrekken. Steven Kruijswijk is met een negende plaats nog steeds de beste Nederlander op 43 seconden van de Engelsman.

Verdachten Novichokaanslag bekend

De Britse autoriteiten hebben foto's en twee namen vrijgegeven van de verdachten van het plegen van een aanslag met het zenuwgas Novichok in maart dit jaar. Alexander Petrov en Ruslan Boshirov worden verdacht van poging tot moord op voormalig Russisch dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter.

Beiden werden in de middag van zondag 4 maart bewusteloos op een bankje in het Engelse Salisbury gevonden, nadat ze waren vergiftigd met het zenuwgas Novichok, een enorm potent zenuwgas dat zijn ontstaan kent in Rusland.

Twee maanden later stierf Dawn Sturgess aan de gevolgen van een Novichokvergiftiging en haar partner Charlie Rowley raakte ernstig ziek, maar herstelde uiteindelijk. Beiden zijn waarschijnlijk per ongeluk in aanraking gekomen met het gif door het vinden van het weggegooide parfumflesje dat mogelijk is gebruik door de Russische verdachten.

Sue Hemming van het Britse ministerie gaf aan dat er niet om uitlevering van Petrov en Boshirov zal worden gevraagd. "Rusland levert geen eigen onderdanen uit, dus het is nutteloos om zo'n verzoek in te dienen", aldus Hemming. "We hebben echter wel een Europees arrestatiebevel uit laten gaan, dus als één van beide mannen naar een land gaat waar dit arrestatiebevel geldt, dan wordt hij direct opgepakt en uitgeleverd."

De ongeveer 40-jarige verdachten kwamen op 2 maart via vliegveld Gatwick in Engeland aan en reisden de volgende dag door naar Salisbury. Op 4 maart vlogen beide heren weer terug naar Rusland. Ze zouden in City Stay Hotel gelogeerd hebben en de politie heeft daar sporen van Novichok aangetroffen.

"Dit is het belangrijkste moment in één van ons meest intensieve en complexe onderzoeken in anti-terrorisme", aldus Neil Basu, hoofd van de anti-terrorisme eenheid.

Door de mogelijke aanslag verslechterde de relatie tussen Engeland en Rusland enorm. Moskou ontkent nog steeds elke betrokkenheid en het Ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde dan ook voorspelbaar. "Het bekendmaken van de foto's en namen van de verdachten in de Skripal-zaak zegt ons helemaal niets."


Beide Russen op stap in Salisbury (Foto: Gettyimages)Beide heren op Salisbury-station (Foto: Gettyimages)


Parfumverpakking waardoor Dawn Sturgess besmet raakte (Foto: Gettyimages)

Totti komt op voor bekritiseerde Kluivert

Justin Kluivert beleeft een moeizame start bij AS Roma, maar de oud-speler van Ajax kan op steun rekenen van clubicoon Francesco Totti.

In een artikel van Corriere dello Sport werd Kluivert net als Patrik Schick als een 'huiler' bestempeld, omdat beide spelers lieten merken dat ze meer speeltijd willen. "Schick en Kluivert zijn twee exceptionele jongens. Ik heb de interviews gelezen. Het is normaal, als ze naar de nationale teams gaan, dat ze bepaalde dingen loslaten. Het is goed dat ze willen laten zien dat ze willen spelen", reageert Totti tegen Roma Radio .

"Op mijn achttiende wilde ik zelf ook altijd spelen, dat is normaal.", aldus de Italiaanse legende. "Het zijn twee uitzonderlijke jongens, die een geweldige toekomst voor zich hebben. Mensen lezen en luisteren naar wat ze allemaal publiceren, maar de realiteit bij Roma kennen wij alleen."

AS Roma pakte slechts vier punten in de eerste drie competitieduels van dit seizoen. Totti had dat zelf ook niet verwacht. "Het is een eigenaardige reeks waar we onze vinger niet echt op kunnen leggen. Alle grote clubs hebben moeite dit seizoen in de Serie A, behalve Juventus, die nu al een gat heeft met de concurrentie. Ons doel blijft eindigen op plek twee tot vier en om de Champions League-groep in te komen."

Justin Kluivert gaf bij zijn debuut in de Serie A de assist voor de winnende goal van Edin Dzeko tegen Torino (0-1). Hij speelde die wedstrijd de laatste twintig minuten mee. Tegen Atalanta (3-3) speelde Kluivert één helft en in de uitwedstrijd tegen AC Milan (2-1 verlies) kwam hij helemaal niet in actie.

Koeman kiest voor Cillessen: "Hij is net iets beter"

Jasper Cillessen is door bondscoach Ronald Koeman aangewezen als eerste doelman van Oranje, ondanks dat Cillessen geen basisplek heeft bij Barcelona.

Dat liet Koeman woensdag weten op de persconferentie voor de thuiswedstrijd van donderdag tegen Peru. "Ja, Cillessen gaat keepen. Zoet en hij hebben allebei twee wedstrijden gekeept en nu willen we duidelijkheid scheppen. In het totaalplaatje is Jasper net iets beter", vindt de coach. "Dat is teleurstellend voor Jeroen, en we zijn blij dat we twee geweldige keepers hebben, maar de keuze valt op Jasper."

"Als een speler regelmatig een wedstrijd speelt en daarin toont de beste te zijn, dan stel ik de beste op. Dat heeft Jasper laten zien", aldus Koeman. "Maar als het maandenlang geen wedstrijd is, dan is het een ander verhaal." Cillessen is bij Barça tweede keus achter Marc-André Ter Stegen, terwijl Zoet bij PSV wekelijks op een basisplek kan rekenen.

Het duel met Peru wordt de vijfde interland onder leiding van Koeman, die tegen eind maart tegen Portugal (0-3 winst) en in juni tegen Italië (1-1) Cillessen opstelde. Tegen Engeland (0-1 verlies) en Slowakije (1-1) mocht Zoet zijn kunsten vertonen.

Rainway 'staakt' ontwikkeling Switch-versie

Rainway is een manier om games te streamen van pc naar andere apparatuur. Eén van de consoles waarmee de app vanaf het begin werd gepromoot was Nintendo Switch. Toch gaat deze versie het daglicht niet zien.

Zoals vele al vermoedden heeft Nintendo nooit toestemming gegeven aan de ontwikkelaar om Rainway uit te geven voor Nintendo Switch. Hierop is besloten deze versie voorlopig in de koelkast te plaatsen en te focussen op versies voor Android en Xbox One.

Het is de vraag of de game überhaupt echt in ontwikkeling is geweest voor Nintendo Switch. De ontwikkelaar deed altijd vaag rondom vragen over het onderwerp en kwam nooit met een specifieke datum of iets anders concreets. Tot nu toe dan. Of de app uiteindelijk Xbox One of Android gaat halen zal de toekomst ons leren.

Shorttracker An zet punt achter carriŤre

Shorttracklegende Viktor An heeft zijn schaatscarrière beëindigd. De Koreaan van geboorte werd in totaal zes keer olympisch kampioen.

In 2006 pakte An drie olympische titels. Voor de spelen van 2010 wist hij zich vervolgens niet te kwalificeren. Na ruzie met de Zuid-Koreaanse bond liet hij zich in 2011 naturaliseren tot Rus.

Naast naturalisatie veranderde hij zijn naam van Ahn Hyun-Soo naar Viktor An. Voor Rusland won hij tijdens de winterspelen in Sotsji in 2014 ook driemaal goud. Vanwege de schorsing van Rusland mocht hij dit jaar niet deelnemen aan de spelen in Zuid-Korea.

Naast olympisch goud won An ook achttien wereldtitels en was vijf keer de beste allrounder in het shorttracken.

Henry Cavill is Geralt in Netflix-serie The Witcher

Netflix is nog steeds bezig met een serie gebaseerd op The Witcher van schrijver Andrzej Sapkowski. De serie heeft dus geen connecties met de gameserie die ook inspiratie haalde uit de boekenreeks.

Inmiddels is bekendgemaakt wie de hoofdrol krijgt in de serie. Niemand minder dan Henry Cavill, onder andere bekend van zijn rol als Superman in Man of Steel, maakt zijn opwachtig als Geralt. Lauren Schmid Hissrich, producent van de serie, maakt dit bekend via Twitter. Cavill is zelf een groot fan van The Witcher en hij gaf dus al zijn ja-woord voor er überhaupt een script was. Hissrich noemt hem de perfecte fit voor de rol.

In eerste instantie beslaat de serie slechts acht afleveringen die op zijn vroegst in 2020 te bekijken zijn. We moeten dus nog even geduld hebben.


Beckham presenteert naam en logo voor zijn Amerikaanse club

Het miljoenenproject van David Beckham in de Verenigde Staten heeft eindelijk een officiële clubnaam en een logo gekregen.

De club die in 2020 in de Major League Soccer zal debuteren, heet 'Club Internacional de Fútbol Miami', afgekort Inter Miami FC. Beckham startte al in 2014 met het project waar hij inmiddels miljoenen euro's in heeft gestopt. Nu heeft de club dus eindelijk een naam en logo.

Inter Miami FC moet één van de uithangborden van Miami worden. De stad in de Amerikaanse staat Florida had tussen 1998 en 2001 ook een profclub in de hoogste divisie, maar door een gebrek aan publieke belangstelling hield die club op te bestaan. In Miami is ruim de helft van de inwoners Hispanic of Latino, vandaar de Spaanse clubnaam.

Het Miami Freedom Park moet de locatie worden waar een stadion voor de club wordt gebouwd. In november gaan de inwoners van Miami naar de stembus om te bepalen of de stad met Inter Miami mag onderhandelen over de ontwikkeling van dat project.

Nieuwe Nintendo Direct aangekondigd voor overmorgen

Nintendo heeft een nieuwe Nintendo Direct aangekondigd. Hiermee lijkt de september-Direct toch echt een ding geworden. De Nintendo Direct wordt vrijdagnacht om 00:00 uur Nederlandse tijd uitgezonden.

De Nintendo Direct duurt ongeveer 35 minuten en focust op aanstaande Nintendo 3DS- en Nintendo Switch-games. Ongetwijfeld zien we meer van onder andere Luigi's Mansion, Mario & Luigi voor 3DS en natuurlijk Super Smash Bros. Ultimate voor Nintendo Switch. Voor de rest laten we ons graag verrassen.

 

Doctor Who 11 start op 7 oktober

Het nieuwe seizoen van Doctor Who begint op zondag 7 oktober. Dat heeft de BBC bekend gemaakt in een announcement video. Naast de datum werd ook de titel van de eerste aflevering onthuld.

De datum is een opvallende verandering in wat Doctor Who-fans gewend zijn: de afgelopen tien seizoenen werd de serie op de vroege zaterdagavond uitgezonden. Volgens de BBC is het voor het eerst in de 55-jarige geschiedenis van de serie dat een nieuw seizoen op zondag wordt uitgezonden. Hiermee komt het in de VS op dezelfde avond te vallen als andere publieksfavorieten: HBO zendt hun vlaggeschip-series, zoals Game of Thrones, voornamelijk op zondagavond uit en ook een hitserie als The Walking Dead is in de VS standaard op zondag te zien.

"Nieuwe Doctor, nieuwe thuisplek!" verwijst Chris Chibnall, die vanaf dit seizoen de leiding heeft over de serie, naar de nieuwe uitzenddag. "Jodie Whittakers Doctor dondert de zondagavond binnen - en maakt het einde van het weekend zo veel leuker. Zorg dat al het huiswerk klaar is, kies je kleren voor maandag uit, pak wat special zondagavondpopcorn en ga met de hele familie klaarzitten voor zondagavondavonturen in de tijd en ruimte. De Thirteenth Doctor valt uit de lucht en het wordt geweldig!"

Met dat laatste verwijst Chibnall naar de laatste momenten van de aflevering Twice Upon a Time, waarin Peter Capaldi het stokje doorgaf aan Jodie Whittaker, die vervolgens haar avontuur als de Doctor begon in een val uit de TARDIS. De titel van de eerste aflevering van het nieuwe seizoen is daarom, passend, The Woman Who Fell to Earth. De titel lijkt deels gebaseerd op de film The Man Who Fell to Earth uit 1976, waarin David Bowie een mensachtige buitenaardse man speelt, die onze planeet bezoekt. Opvallend is ook dat de overduidelijke gender-swap van de titel onderstreept dat dit het begin is van de eerste vrouwelijke Doctor.

Doctor Who 11 telt tien afleveringen, waarvan de eerste iets langer duurt dan een uur en de rest rond de 50 minuten zal zijn. De serie is voor Nederlandse kijkers te zien op hetzelfde moment als Britse kijkers, op BBC One. Kijkers die die zender niet kunnen ontvangen zullen mogelijk moeten wachten tot er alternatieven beschikbaar komen; oudere afleveringen van de serie zijn te zien via Netflix of de op de Benelux gerichte zender BBC First.

Jodie Whittaker en andere castleden tijdens het Doctor Who-panel op San Diego Comic-Con (Foto: Peter Breuls)
Jodie Whittaker en andere cast- en crewleden tijdens het Doctor Who-panel op San Diego Comic-Con

Politie rolt drugslab op, 5 aanhoudingen

De politie heeft dinsdagavond een grote hoeveelheid synthetische drugs en een tabletteermachine aangetroffen in een loods aan de Wijngaardsweg in Heerlen. Daarbij zijn vijf verdachten aangehouden.

Rond 21.30 uur werd er door politiemedewerkers van het basisteam Heerlen en het Team Ondermijning Limburg (TOL) een doorzoeking gehouden in het betreffende pand. Daarbij zijn een 25-jarige man uit Oirsbeek, een 26-jarige man uit Heerlen en twee mannen uit Hoensbroek van 42 en 44 jaar aangehouden die op dat moment aanwezig waren op het terrein.

Doorzoekingen
Op twee andere locaties in Heerlen werden ook doorzoekingen gehouden. Daar is een 53-jarige man uit Hoensbroek aangehouden. Naast de aangetroffen goederen en synthetische drugs in de loods, zijn er ook meerdere auto’s en een camper in beslag genomen. De politie kwam de locaties op het spoor naar aanleiding van informatie uit een lopend onderzoek.

De geavanceerde tabletteermachine kan wekelijkse grote hoeveelheden pillen produceren. De politie onderzoekt hoelang de machine al in productie was. Dit kan in het verdere strafproces leiden tot ontneming van onrechtmatig verkregen inkomsten. De vijf aangehouden verdachten worden komende vrijdag voorgeleid aan de Rechter-Commissaris.

Politie rolt drugslab op, 5 aanhoudingen (Foto: stockfoto politie.nl)
Politie rolt drugslab op, 5 aanhoudingen (Foto: stockfoto politie.nl)

114 mm regen gevallen in Nieuwkoop

Boven Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland hebben forse regen- en onweersbuien vanochtend veel regen veroorzaakt. Op grote schaal viel 20-40 mm en lokaal viel nog veel meer. Woerden spant de kroon met 78 mm. Dat is exact evenveel als normaal in heel september valt. Komende uren kan de neerslagsom verder oplopen. Vanmiddag verwachten de meteorologen van Weeronline vooral boven het zuiden van het land lokaal felle onweersbuien.

Hieronder een lijstje met de natste plaatsen:

 • Woerden: 78 mm
 • Bodegraven: 60 mm
 • Berkel en Rodenrijs: 58 mm
 • Zoetermeer: 55 mm
 • Nieuwkoop: 54 mm
 • Soestdijk: 46 mm
 • Gouda: 45 mm

Ter vergelijking: normaal valt in een hele septembermaand gemiddeld 78 mm. Er zit wel verschil tussen wat normaal is aan de kust en in het binnenland. Zo komt aan de Zuid-Hollandse kust in een normale septembermaand 90-97 mm naar beneden en het oosten van Zuid-Holland 75-80 mm. In het oosten van Brabant en in Noord- en Midden-Limburg valt met 60-65 mm gebruikelijk de minste neerslag in september.

Update 14:50 uur:
Het regent op veel plaatsen nog steeds. Een hele reeks van buien trekt over de Zuid-Hollandse plaats waardoor de neerslagsom komende uren nog verder oploopt. Ook in Woerden is het met 97 mm extreem nat. Boven de noordelijke helft van Zuid-Holland, het westen en noorden van Utrecht en het zuiden van Noord-Holland hebben forse regen- en onweersbuien erg veel regen veroorzaakt. Op grote schaal viel 40-70 mm en lokaal nog veel meer.

Hieronder een nieuw lijstje met de natste plaatsen:

 • Nieuwkoop: 114 mm
 • Woerden: 97 mm
 • Bodegraven: 78 mm
 • Berkel en Rodenrijs: 60 mm
 • Zoetermeer: 58 mm
 • Gouda: 50 mm
 • Soestdijk: 46 mm

Maandsom regen gevallen in Woerden (Foto: Stockfoto PXhere)
Maandsom regen gevallen in Woerden (Foto: Stockfoto PXhere)

'Feyenoord City moet fors bezuinigen op ontwerp stadion'

Feyenoord City moet dertig miljoen euro gaan bezuinigen op het het ontwerp van het nieuwe stadion van Feyenoord, zo meldt NRC.

Een week geleden werd tijdens een besloten bijeenkomst, waarvan het dagblad geluidsopnames in bezit heeft, bekendgemaakt dat het nieuwe project iets duurder gaat worden dan gepland.

De verwachte bouwkosten zullen dertig miljoen hoger uitvallen door de inflatie en daar heeft Feyenoord City zich op verkeken, zo klinkt het. Het nieuwe stadion van de Rotterdamse club moet circa 366 miljoen euro gaan kosten. Financieel directeur Carl Berg meldde daarnaast dat de horeca-inkomsten en het aantal verwachte bezoekers bij duels en rondleidingen te hoog zijn ingeschat.

Berg, die toegeeft dat er op dit punt ‘iets te optimistisch’ is gedacht, zei daarnaast dat er nog niet genoeg eigen vermogen bijeen is gesprokkeld: “Daar zijn we ook nog maar net mee gestart, vanaf juni", vertelde de directeur. Voor het stadion is een banklening van ongeveer 250 miljoen euro en 200 miljoen eigen vermogen nodig, aldus Berg.

De financieel directeur wil tegenover NRC niet ingaan op gerichte vragen. Berg geeft telefonisch aan 'een beetje geschokt' te zijn dat de presentatie is uitgelekt. Komende donderdag vergadert de gemeenteraad van Rotterdam over de bouwplannen.

Sneijder hekelt mentaliteit bij Oranje: "Donderstraal effe op, zeg!"

Wesley Sneijder komt donderdag voor de allerlaatste keer in actie namens het Nederlands elftal, waar hij de afgelopen jaren veel heeft meegemaakt.

De middenvelder van Al-Gharafa zegt altijd te hebben genoten van zijn vijftien jaar bij de nationale ploeg. De recordinternational vindt het dan ook onbegrijpelijk dat sommige spelers gemakkelijk afzeggen voor het Nederlands elftal.

“De laatste jaren bij Oranje heb ik me geërgerd aan de makkelijke manier waarop spelers zich hebben afgemeld. Vooral in de periode onder Guus Hiddink en Danny Blind. Als sommige spelers last hadden van hun pink of hun kleine teen, dan belden ze al af”, uit Sneijder zijn frustraties in gesprek met Voetbal International.

“Hoe kun je op zondagochtend al weten dat je op vrijdagavond niet kan spelen? En een paar dagen later zag je ze soms doodleuk bij hun club spelen. Donderstraal effe op, zeg!", aldus Sneijder, die stelt dat de mentaliteit van sommige spelers te wensen overlaat. De veteraan zegt dat hij nog steeds kwaad kan worden om deze kwestie.

“Er zijn spelers die Hiddink en Blind hebben laten vallen. Ik ga geen namen noemen, die jongens weten zelf wel over wie ik het heb. Mocht ik zelf ooit iets te vertellen krijgen in de staf van Oranje, dan zal dat soort gasten een kwaaie hebben aan mij. Dan kun je beter verdergaan met spelers die misschien kwalitatief net iets minder zijn, maar die wél de pure wil hebben”, besluit Sneijder.

Woods keert terug in Ryder Cup

Na zes jaar afwezigheid keert Tiger Woods terug in de Ryder Cup. De golflegende is door captain Jim Furyk opgenomen in het Amerikaanse team.

Woods was afwezig in 2014 en 2016 maar maakt nu een comeback. Naast de 42-jarige golfer zijn ook Phil Mickelson en Bryson DeChambeau aangewezen voor deelname. De overige spelers van het Amerikaanse team worden komende maandag bekendgemaakt.

De tweejaarlijkse golfwedstrijd tussen de twaalf beste golfers uit Amerika en twaalf beste golfers uit Europa vindt plaats van 28 tot en met 30 september op de baan van Le Golf National nabij Parijs. De vorige editie in 2016 werd gewonnen door Amerika.

'PSV in de markt voor talentvolle Amerikaan Ledezma'

Richard Ledezma is nadrukkelijk in beeld om zich per januari aan te sluiten bij PSV. Dat meldt het Eindhovens Dagblad.

De zeventienjarige middenvelder liep afgelopen zomer al stage bij PSV en liet daarin een verdienstelijke indruk achter. Hij mocht met Jong PSV meedoen tegen Jong FC Utrecht en tegen Darlington FC en daarbij viel 'Richie' allerminst uit de toon, rept de lokale krant.

Het Amerikaanse talent viert donderdag zijn achttiende verjaardag en zou daarna medisch gekeurd kunnen worden bij PSV, dat hem naar verwachting een meerjarig contract gaat voorschotelen. Zelf zou de jeugdinternational het ook zien zitten om in Nederland te komen spelen, waardoor een overeenkomst eenvoudig te realiseren lijkt.

Ledezma wordt omschreven als een spelverdeler die graag de bal opeist en zonder schroom voetbalt. De nu bij Real Monarchs voetballende middenvelder kan zich pas per 1 januari aansluiten bij de club omdat de transfermarkt tot die tijd gesloten is. Vermoedelijk begint hij zijn Nederlandse avontuur dan bij de selectie van Jong PSV.

'Wielrenner Siutsou betrapt op EPO'

Wielrenner Kanstantsin Siutsou is betrapt op het gebruik van doping, waarbij het naar verluidt om EPO gaat. De 36-jarige Wit-Rus is door zijn team Bahrain-Merida direct op non-actief gesteld, hoewel hij er na dit seizoen sowieso al zou vertrekken.

Volgens een persbericht van het team is de veteraan op 31 juli betrapt tijdens een out-of-competitioncontrole. "Dit is bijzonder teleurstellend", aldus teambaas Brent Copeland. "We gaan hier op strenge wijze mee om, dit gedrag wordt niet geaccepteerd binnen ons team en we zullen zeker verdere stappen ondernemen tegen deze renner."

De UCI heeft Siutsou voorlopig geschorst, wachtende op de B-staal. Voor zijn twee jaar bij Bahrain-Merida reed de Wit-Rus vorig jaar bij Dimension Data en daarvoor vier jaar bij Team Sky, na enkele jaren bij HTC - High Road en de diverse voorlopers daarvan.

Nadal na monsterpartij tegen Thiem naar halve finales US Open

Tennisser Rafael Nadal staat in de halve finales van de US Open. De Spaanse nummer één van de wereld en titelverdediger moest daarvoor wel af zien te rekenen met de Oostenrijker Dominic Thiem (9) en die uitdaging mocht enige naam hebben: het werd een bijna vijf uur durende thriller.

Thiem won op Grand Slam-toernooien nog nooit een set van Nadal, maar dat zette hij gelijk even recht: de Oostenrijker gunde zijn opponent in set één geen enkele game en gaf zelfs maar zeven punten weg. Toch herstelde Nadal zich rap: met breaks aan het einde van set twee trok hij de stand gelijk, in set drie werd hij gebroken, maar sloeg hij daarna met een dubbele break van Thiem's service alsnog toe.

Vooral vanaf de vierde set werd het werkelijk een fenomenaal duel, vol schitterende punten en lepe balletjes. Thiem plaatste een vroege break, maar Nadal maakte dat ongedaan en kwam op 4-4, waarna de Oostenrijker in de tiebreak toch sterker was. Ook de vijfde set ging naar een tiebreak, nadat Thiem nog drie breakpoints op 5-5 weg wist te spelen. Diep in de nacht - het was inmiddels twee uur geweest - won Nadal de tiebreak en dus de wedstrijd: 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 (4), 7-6 (5).

Nieuwe versie Mein Kampf geeft context aan denkbeelden Hitler

Het is één van de meest omstreden boeken in de geschiedenis, Adolf Hitlers Mein Kampf. Tot twee jaar geleden was het boek verboden en deze week verschijnt er een bijzondere uitgave, voorzien van historische context en wetenschappelijk commentaar.

In zijn boek haalt Hitler bijvoorbeeld uit naar de "infiltratie in de cultuurwereld door de Joden", een ziek verschijnsel vond hij. "En wanneer men maar voorzichtig in zulk een gezwel sneed, vond men, als een made in rottend lijf, een Joodje, dat dikwijls knipperde in het plotselinge licht."

Hitlerkenner Willem Melching heeft het boek voorzien inleidingen om Mein Kampf van context te voorzien. De Duitse cultuur binnendringende maden, waren eigenlijk Joden die gewoon aan het integreren waren. "Maar Hitler probeert dat dus zo te plooien, dat het lijkt alsof Joden overal achter zitten. En in zo'n inleiding kun je een lezer daarop attent maken. En dat doe ik dan ook."

Geschiedenis brengen zoals het is
De hernieuwde discussie over het al dan niet in stand houden van het verbod op het boek begon met de verkoop door de Totalitarian Art Gallery. Tot aan de Hoge Raad verdedigde eigenaar Michiel van Eyck succesvol zijn recht om het boek te mogen verkopen. Hij vindt dergelijke toelichting niet zo nodig. "Mensen die dit kopen zijn oud en wijs genoeg om te begrijpen dat je het niet serieus hoeft te nemen. Ik geef de geschiedenis door, het moet beschikbaar zijn in z'n originele vorm."

Maar juist de context maakt het boek van een verhaal van een extreme gek tot een verklaring voor de Tweede Wereldoorlog, vindt Willem Melching. "Dat zeg ik in die inleiding ook geregeld dat heel veel mensen in die tijd ook zo dachten. Wij lezen nu Hitler en denken wat een nare man. Maar die oorlog en het degraderen van joden als tweederangsburgers staat bij voorbaat vast. En dat lees je in dit boek."

PES 2019

PES is vroeg dit jaar. Waar de nieuwe iteratie uit de voetbalsimulatie-gameserie steevast in dezelfde periode uitkomt als FIFA, is er dit jaar gekozen voor een release een maandje eerder. Niet om de grote concurrent voor te zijn overigens. Nee, volgens Konami zodat de release samenvalt met de start van het nieuwe voetbalseizoen. Want als je je favoriete club weer ziet voetballen, dan krijg je zelf ook zin om virtueel een balletje te trappen. En dat balletje trappen zit wel goed in PES 2019.

Shaw: "Het scheelde weinig of ik was mijn been kwijt geweest"

Luke Shaw is dit seizoen één van de lichtpuntjes bij Manchester United en hij heeft daar zoals bekend een enorm gevecht voor moeten leveren.

Het had namelijk erg weinig gescheeld of de verdediger van Manchester United was jaren geleden al gestopt met voetballen, bekent de verdediger die nu ook eindelijk weer eens is opgeroepen voor de Engelse nationale ploeg. De linksback brak in 2015 door een tackle van Héctor Moreno in een Champions League-duel met PSV zijn been en vreesde toen voor het ergste.

“Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik nooit aan stoppen heb gedacht. Ik heb veel complicaties gehad met mijn been en dat was echt het moeilijkste moment tijdens mijn carrière. Maar ik had veel goede mensen om me heen die me hielpen, veel goede vrienden en familie. Zij hebben me er doorheen geholpen”, legt hij uit in gesprek met verschillende Engelse media.

 Luke Shaw (Bron: Youtube)

“Niemand weet dit, maar het scheelde weinig of ik was mijn been kwijtgeraakt. Ik heb dat nooit geweten totdat de dokter het mij zes maanden later vertelde. Ze dachten er nadat het gebeurd was over na om mij terug te laten vliegen en als dat gebeurd was, zou ik waarschijnlijk mijn been zijn kwijtgeraakt vanwege het ontstaan van bloedproppen en dergelijke.”

“Ik heb, en ik wil het er eigenlijk niet te veel over hebben, twee littekens op mijn been op de plek waar ze het open moesten snijden om die bloedproppen eruit te halen, zo ernstig was het”, vervolgt hij zijn verhaal. “Maar ik denk daar niet vaak meer aan terug. Ik voel me nu enorm sterk en mijn rechterbeen voelt net zo als hij deed voor de breuk.”

NEC schaart zich achter Twente en Sparta in interlanddiscussie

In navolging van FC Twente en Sparta Rotterdam heeft nu ook NEC haar zorgen geuit over het afwerken van een speelronde tijdens de interlandperiode.

De beide degradanten lieten weten fel tegen te zijn omdat zij internationals af moeten staan en dus met een mindere selectie moeten aantreden in de Keuken Kampioen Divisie. Ze eisen verandering en de Nijmegenaren scharen zich in de persoon van technisch directeur Remco Oversier achter de protesterende clubs, die voorlopig geen gehoor vinden bij de KNVB.

Oversier is daar erg verbaasd over en uit zijn ongenoegen in gesprek met De Gelderlander. “Nu gaat commercie boven een eerlijke competitie. Er wordt continu geroepen in Nederland dat het voetbal bovenaan staat. Maar we hebben het afgelopen jaar in de interlandperiodes ervaren dat het niet zo is", legt hij uit. "Dit gaat de competitie beïnvloeden, of je het nu wilt of niet. Dat moet je nooit toelaten. We zijn de ezel die zich voor de tweede keer stoot aan dezelfde steen. Ongelooflijk."

De KNVB meldde dinsdag dat de de voetbalbond zich simpelweg houdt aan de afspraken die zijn gemaakt met de clubs. "Uit een stemming bleek dat 14 van de 16 clubs voorstander waren van reguliere speelrondes tijdens interlandperiodes. Daardoor kon de KNVB de wens van clubs en supporters handhaven om de competitie later te beginnen en minder wedstrijden op maandag te spelen. Dat we in die interlandperiodes dan wel de beste spelers selecteren, was daarbij ook bekend.", aldus directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma.

FC Twente, Sparta Rotterdam en Roda JC hebben daar overigens geen stem in gehad, daar ze toen nog actief waren in de Eredivisie. Doelman Joël Drommel besloot dinsdag af te zien van zijn plek als derde doelman bij Jong Oranje om te spelen voor Twente, maar de KNVB heeft de sluitpost een tijdelijk speelverbod opgelegd, met de redenering dat de reglementen van de FIFA voorschrijven dat spelers verplicht zijn gehoor te geven aan een oproep voor een vertegenwoordigend elftal.

Denen treden aan met amateurs en zaalvoetballers

Denemarken speelt de komende twee interlands tegen Slowakije en Wales met een B-elftal van amateurs en zaalvoetballers.

Dat heeft de bond officieel bevestigd. De bizarre wedstrijdselectie is het gevolg van een hoogoplopend conflict tussen de Deense voetbalbond (DBU) en de internationals zelf. Zij worden het maar niet eens over een collectieve arbeidsovereenkomst waarbij de portretrechten een centrale rol spelen. Sterspeler Christian Eriksen probeerde de strijdbijl nog te begraven, maar het bleek tegen beter weten in.

De spelersvakbond bood een tijdelijke verlenging van de huidige voorwaarden aan, maar dat heeft de DBU geweigerd. Daarop staken de internationals en is de bond genoodzaakt om een B-elftal op de been te brengen. Anders volgen er torenhoge boetes en een mogelijke uitsluiting voor de kwalificatiereeks van het EK in 2020.

Zodoende is er nu een selectie vol spelers uit de derde en zelfs vierde divisie van het land samengesteld. Ook een zestal professionele zaalvoetballers zal aantreden tegen Slowakije, terwijl oud-speler John Jensen twee keer als keuzeheer voor de ploeg zal staan. Bondscoach Age Hareide verklaarde zich solidair met zijn spelers en is daarom ook niet van de partij in de komende duels.

De eerste wedstrijd wordt woensdagavond gespeeld en betreft een oefeninterland tegen Slowakije. Enkele dagen later volgt een ontmoeting met Wales in het kader van de Nations League. “We moeten aantreden in deze duels om miljoenen aan boetes en een mogelijke uitsluiting te voorkomen”, legt Kim Hallberg van de DBU uit. Goksites hebben deze wedstrijden uit hun overzichten gehaald.

Omstanders proberen arrestatie fietsdieven te verhinderen

De politie heeft dinsdagavond twee inwoners van Delfzijl van 16 en 13 jaar aangehouden op verdenking van diefstal van een aangepaste fiets, een driewieler. Later die avond werd ook nog een 33-jarige inwoonster van Delfzijl aangehouden. Ze kwam bij het politiebureau verhaal halen over de twee aanhoudingen. Tijdens het gesprek met de agenten beledigde ze hen ernstig.

Getuigen hadden gezien dat op het Schuitenzand in Delfzijl een aangepaste fiets werd gestolen door twee jongemannen. Ze waarschuwden dan ook de politie via 112 en gaven een goed signalement door aan de centralist van de Meldkamer Noord-Nederland. Agenten keken uit naar het duo. Op de Finsestraat werden de twee jongens aangehouden.

Beide verdachten werden in een politieauto geplaatst. Omstanders blokkeerden de weg en probeerden te verhinderen dat de agenten weg konden rijden. Ook werd door hen geprobeerd om de deur van één van de politieauto’s open te trekken. Het lukte uiteindelijk om met de verdachten weg te rijden. Wel werd er nog een deuk in één van de politieauto’s getrapt.

Later die avond kwamen nog een aantal mensen verhaal halen bij het politiebureau. Ze wilden tekst en uitleg over de twee aanhoudingen. Ee 33-jarige vrouw ging daarbij fors over de schreef en beledigde de agenten ernstig. Ze werd dan ook aangehouden.

De drie aangehouden verdachten worden gehoord en tegen hen zal proces-verbaal worden opgemaakt. De eigenaar van de fiets gaat aangifte doen. Inmiddels is de fiets wel weer in het bezit van de eigenaar. Daarnaast gaan agenten nog op bezoek bij de jongeman die een deuk in één van de politieauto’s trapte. Zijn identiteit is bekend.

Drietal opgepakt om gijzelen Belg

Het arrestatieteam van de politie heeft dinsdagavond 4 september op de Nicolaas Pieckstraat in Tilburg drie mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het gijzelen van een 24-jarige man uit Turnhout (België).

Gedurende de avond kreeg de politie een melding dat het slachtoffer ontvoerd zou zijn door drie, mogelijk gewapende, mannen. Na inzet van verschillende politiediensten en een politieheli kwam de politie een auto op het spoor met daarin de verdachten en het slachtoffer. Omdat er mogelijk sprake was van een of meerdere vuurwapens werd besloten het arrestatieteam in te zetten.

Die bevrijdden rond 22.30 uur het slachtoffer uit zijn benarde situatie. Dat gebeurde op de Nicolaas Pieckstraat. De verdachten zijn drie mannen uit Oisterwijk (21, 22 en 22 jaar oud). Ze zijn ingesloten voor verder onderzoek. De auto waarin het viertal zat is in beslag genomen. Wat de exacte aanleiding van de gijzeling was heeft de recherche nog in onderzoek.

71-jarige uitkeringstrekker vast om witwassen half miljoen euro

Op 4 september heeft de FIOD een 71-jarige man uit Arnhem aangehouden. Hij wordt ervan verdacht ongeveer 500.000 euro te hebben witgewassen. Er zijn doorzoekingen gedaan in zijn woning en een loods in Arnhem en Zwolle. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. De Belastingdienst heeft beslaggelegd op 2 auto’s.

De FIOD heeft in een ander onderzoek diverse bankrekeningen gevorderd. Opvallend waren mutaties op de bankrekeningen van de 71-jarige verdachte. In ruim een half jaar is 500.000 euro naar bankrekeningen van zijn vennootschap overgeboekt. Vermoedelijk heeft de man ook grote sommen contant geld gestort.

De herkomst van het geld is onbekend. Volgens de Belastingdienst heeft deze vennootschap geen omzet. Ook blijkt uit de belastingdienstsystemen dat de man van een uitkering leeft. Het vermoeden is dat de verdachte het geld heeft witgewassen en valsheid in geschrifte heeft gepleegd. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

71-jarige uitkeringstrekker vast om witwassen half miljoen euro (Foto ter illustratie ©pxhere.com)
71-jarige uitkeringstrekker vast om witwassen half miljoen euro (Foto ter illustratie ©pxhere.com)

Vuelta: Etappe 11- Heuvels in de langste rit

Het werd een sprint in de Vuelta a España gisteren, maar vandaag gaat het naar alle waarschijnlijkheid een andere kant op. De heren krijgen met bijna 208km de langste rit van de Vuelta voor de kiezen en dan is het nog zwaar ook: overal gaat het op en af en op en af en weer op.

De start ligt in Mombuey en zoals we in de uitgebreide voorbeschouwing zien staat daar een kerk met een kerktoren, waar enkele leden van de Orde van de Tempeliers ooit in verbleven. Onderweg passeren we talloze heuvels, voor de details verwijzen we u naar de voorbeschouwing.

As Ermidas is in elk geval een fraai dorpje waar de renners even een blik op kunnen werpen, zo halverwege de koers. In Castro Caldeles zien we een fraai kasteel staan, alvorens langzamerhand de weg in wordt gezet richting finishplaats Luintra, waar niks moois te zien en niks leuks te doen is.

In plaats van gortdroge bloedhitte wordt het nu in elk geval aan het begin nat en nog geen 25 graden. Regen wordt aan het einde niet echt verwacht en dat is met de lastige afdalingen maar goed ook. Om 12.04 uur gaat men van start, Eurosport en Sporza zijn er om 15.00 weer bij en de finish ligt tussen 17.23 en 18.00 uur.

De route van vandaag (Bron: La Vuelta)
De route van vandaag (Bron: La Vuelta)

Het profiel van vandaag (Bron: La Vuelta)
Het profiel van vandaag (Bron: La Vuelta)De slotkilometers van vandaag (Bron: La Vuelta)
De slotkilometers van vandaag (Bron: La Vuelta)

Verdachte Delftse liquidatie op Nationale opsporingslijst geplaatst

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde dinsdag 4 september aandacht aan de liquidatie van Karel Pronk. De 60-jarige Pronk werd op 7 augustus doodgeschoten in Delft. In de uitzending werd de mogelijke schutter getoond .

Karel Pronk ging op dinsdagochtend 7 augustus wat drinken met een vriendin. Daarvoor gingen zij naar het Delftse koffiehuis Het Kalf. Toen zij net na 11.30 uur weer vertrokken en bij Pronks motor aankwamen, liep een man met getrokken vuurwapen op Pronk af. De trekker werd meerdere keren overgehaald. De schutter vertrok en liet zijn slachtoffer zwaargewond achter. Ondanks de inspanningen van de hulpdiensten overleed Pronk ter plaatse. 

De politie is nu op zoek naar Errol Victor Michel Janssen, ook wel bekend als Mick van der Laan. De Hells Angel-member is voor het laatst gezien in Delft op 7 augustus 2018. De politie sluit niet uit dat hij zich in het buitenland schuilhoudt en zich in de omgeving van andere Hells Angel-members bevindt.

Hij heeft een zeer opvallend voorkomen, voornamelijk gekenmerkt door tatoeages in zijn gezicht. Op zijn linkerwang staat de geboorte- en sterfdatum van zijn overleden vrouw. Deze wordt omgeven door meerdere tribal-vormige tatoeages. Zijn nek, armen, borst en rug zijn volledig voorzien van tatoeages.

De foto’s zijn mogelijk gedateerd en wellicht beschikt Janssen over nieuwere tatoeages in zijn gezicht.

Verdachte Delftse liquidatie op Nationale opsporingslijst geplaatst (Foto: Politie.nl)
Verdachte Delftse liquidatie op Nationale opsporingslijst geplaatst (Foto: Politie.nl)

Grote politieactie in Almelo vanwege hennepteelt

De politie in Oost-Nederland heeft dinsdagmorgen in samenwerking met Gemeente Almelo, Openbaar Ministerie en Belastingdienst een grote actie gehouden in Almelo. Op meerdere plekken waren er invallen van de politie. Centraal stond de aanpak van een verdacht crimineel netwerk rond georganiseerde hennepteelt. Het had vertakkingen in het Nieuwstraatkwartier en in de stad. Genoemde instanties willen een einde maken aan ondermijnende activiteiten. Bij deze operatie werden 13 personen aangehouden

Het onderzoek, genaamd Hera, is anderhalf jaar geleden gestart door medewerkers van de politie in Oost-Nederland (dienst Regionale Recherche (DRR) en het district Twente) onder leiding van het Openbaar Ministerie.
Aanleiding voor dit onderzoek was binnengekomen informatie over structurele hennepteelt en hennephandel. Dit had grote impact op de veiligheid en de veiligheidsbeleving in de buurt; buurtbewoners ondervonden hiervan flinke overlast.

Expertises
In het team werd gebruikt gemaakt van een scala aan expertises zoals informatierechercheurs, forensische recherche, wijkagenten en financieel rechercheurs. Omdat er informatie was dat er mogelijk vuurwapens in de woningen aanwezig waren, werd op 4 september om 5.00 uur een arrestatieteam ingezet om de aanhoudingen veilig (voor omwonenden, politiemensen en de verdachten zelf) te laten verlopen. Deze inzet ging gepaard met enkele harde knallen. Deze werden veroorzaakt door een explosief dat het arrestatieteam gebruikt heeft om een pand te betreden.

Resultaten
Als gevolg van dit onderzoek heeft de politie 13 personen in de leeftijd van 25 tot 49 jaar uit Almelo, aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de criminele activiteiten van dit netwerk.

Er werd dinsdag onder leiding van de rechter-commissaris zoeking gedaan in 12 woningen. Daarnaast zijn drie loodsen doorzocht. In een loods trof de politie de complete inventaris van een growshop aan. De attributen om hennep mee te kweken heeft de politie in beslag genomen. Ook vond men na het doorzoeken van zes garages benodigdheden om een hennepkwekerij in te richten. Omdat het vermoeden bestond dat in nog zes woningen een hennepkwekerij aanwezig zou zijn is deze ook doorzocht. In totaal zijn zeven auto’s, een scooter, een vuurwapen, diverse telefoons, een geldtelmachine en een grote hoeveel contant geld in beslaggenomen. Er is tevens beslag gelegd op een woning. Op twee locaties troffen men een ontmantelde kwekerij aan en op twee locaties zijn hennepplanten in de tuin aangetroffen. Deze zijn vernietigd. Cogas gaat aangifte doen omdat er op een locatie sprake was van diefstal van stroom. Bij dit pand is de elektriciteit meteen afgesloten. Op een locatie werd een grote hoeveelheid 'loodjes', die gebruikt worden bij het verzegelen van de energiemeter, aangetroffen.

Afgelopen jaar zijn 18 plantages ontdekt en ontmanteld die bij dit onderzoek horen. Het ernstige vermoeden bestaat dat winsten werden witgewassen. Daarom werd er administratie in beslaggenomen.

Inzet zoekteam defensie succesvol
Defensie was ook aanwezig met gespecialiseerde zoekteams. Zij hebben veel ervaring met het zoeken in kleine, slecht verlichte en onveilige ruimtes. Daarnaast maken zij gebruik van geavanceerde middelen om verborgen ruimtes te ontdekken. Zij hebben in een pand daadwerkelijk een heimelijke ruimte aangetroffen waar een flink bedrag aan contant geld lag opgeslagen.

Belastingdienst
De medewerkers van de belastingdienst hebben naast meerdere auto's en scooters tevens inboedels in beslaggenomen van personen die nog openstaande belastingschulden hadden.

Een belastingplichtige betaalde wel zijn achterstand en rekende voor ruim tienduizend euro aan belastingschuld af.

Hulpverlening en nazorg
Op een aantal adressen is hulpverlening gewaarschuwd en nazorg ingeschakeld na de instap. Vooral aan betrokken bewoners met jonge kinderen. De nazorg kan worden verleend door inzet van de wijkcoach of overige hulpverlening. Wijkagent Niels Euren was de hele dag aanspreekbaar in zijn wijk voor ongeruste buurtbewoners. Men werd ook via de Facebookpagina en het Twitteraccount van de politie in Almelo geïnformeerd en kon rechtstreeks vragen stellen.

Grote politieactie in Almelo vanwege hennepteelt (Foto: Stockfoto PXhere)
Geen gewonde, maar een kwekerij (Foto: Stockfoto PXhere)

Serena Williams naar 12e halve finale US Open

Tennisster Serena Williams heeft zich voor de twaalfde keer in haar indrukwekkende loopbaan geplaatst voor de halve finales van de US Open, het toernooi wat ze al zes keer gewonnen heeft. Karolina Pliskova, als achtste geplaatst, moest er in de kwartfinales aan geloven.

Williams (17) speelde haar honderdste wedstrijd in het Arthur Ashe Stadium, maar begon door haar service al vroeg in te leveren. Op 3-4 pakte ze die dan terug en ze kwam er gelijk overheen met nog een break, wat setwinst opleverde. In set twee brak ze de Tsjechische gelijk twee keer, waarna ze het na anderhalf uur met een lovegame afmaakte: 6-4, 6-3.

In de halve eindstrijd speelt Williams tegen de Letse Anastasija Sevastova.

Jawed S. liet testament achter

Jawed S. dacht dat hij bij de terroristische aanslag op het Centraal Station in Amsterdam misschien zou overlijden. Dat zegt zijn advocaat tegen persbureau ANP. 'Mijn cliënt lijkt er wel rekening mee te hebben gehouden dat hij zijn actie zelf niet zou overleven, want in zijn woning in Duitsland is een testament gevonden.' Dat meldt AT5 op haar website. 

De 19-jarige S. stak vrijdag twee Amerikaanse toeristen neer. Hij werd al snel neergeschoten door agenten. De Afghaan zei tijdens zijn verhoor tegen de politie dat hij kwaad was omdat de Profeet Mohammed en Islam veelvuldig zouden zijn beledigd.

Jawed S. vroeg drie jaar geleden asiel aan in Duitsland. Zijn asielprocedure was nog niet volledig afgerond. Vrijdag, de dag van de aanslag, deelde hij nog een foto van Geert Wilders met een rood kruis erdoorheen. In een video wordt de vlag van Nederland vervolgens verbrand.

De Amerikaanse ambassadeur zat gisteren bij RTL Late Night om te praten over de terreuraanslag.

FOK! Wat een weer: lokale buien

Goedemorgen! 

We hadden gisteren een weerbeeld met twee gezichten. Op veel plaatsen was het in eerste instantie bewolkt en nevelig, maar uiteindelijk brak de zon er op de meeste plaatsen goed door. Ik had in mijn vorige praatje buien beloofd. Die voorspelling is maar deels uitgekomen. Ik had het over een vore die boven ons land zou komen te liggen. Dat is ook gebeurd, echter, daar verscheen geen enkele activatie op. Er ontstonden slechts een paar warmte-onweders. In Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en een paar kleinere in Friesland en Brabant. In Roelofarendsveen viel 18 mm. Maar het was allemaal maar een lokaal gebeuren en in verreweg het grootste deel van het land bleef het gewoon droog. 

Vandaag ligt de vore van vandaag een stukje zuidwestelijker. Toch bestaat er ook de mogelijkheid dat dat net als de afgelopen dag dat zonder tamtam verloopt. Toch mag je echter niks uitlsuiten. Dus ik hou het erop dat er wel degelijk een lokale regen- of onweersbui tot ontwikkeling kan komen, met de grootste kans nu wel voor de zuidelijke helft. Het is nog steeds warm met maxima van 23 tot 28 graden. Wind staat er opnieuw niet veel. 

Donderdag stroomt duidelijk koelere lucht het land binnen. 

Tot ziens!  

Zonkracht  

Nederland

Munchen (Foto: bazbo)
Een prachtige stad is Munchen. (Foto: bazbo)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar weer@fok.nl onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!

Ophef op een begrafenis

Er waren twee enorme begrafenissen vorige week, die volop de aandacht hebben gekregen in de media. De eerste was die van oorlogsheld McCain, de Amerikaanse senator, bekend van zijn gooi naar het presidentschap en van zijn vocale tegenstand tegen de huidige president van Amerika. De tweede was die van Aretha Franklin, bekend en geliefd zangeres. Beide begrafenissen haalden ruimschoots het nieuws, en niet alleen op een positieve manier.

Amazon meer dan biljoen dollar waard

Webwinkel en techbedrijf Amazon heeft na Apple als tweede bedrijf de grens van één biljoen dollar aan beurswaarde doorbroken. Het aandeel van Amazon steeg dinsdag met twee procent naar ruim 2050 dollar per stuk, wat de totale waarde over de 1000 miljard dollar tilt.

Vorige maand haalde Apple de mijlpaal als eerste. Amazon was een jaar geleden nog minder waard dan een karige 500 miljard dollar, maar is al maandenlang bezig aan een enorme opmars. Marktaandeel werd jarenlang boven winst gezet, maar met de winst gaat het nu ook uitermate goed.

In het tweede kwartaal van 2018 kon Amazon voor het eerst een winst van meer dan twee miljard dollar bijschrijven. Naast de webwinkel en technologie - zoals clouddiensten en persoonlijke assistent Alexa - richt Amazon zich de laatste tijd ook op de supermarktbranche.

In de VS heeft het bedrijf de Whole Foods-keten overgenomen, terwijl men in thuisplaats Seattle een test doet met een kassaloze supermarkt: sensoren en camera's registreren wat klanten meenemen en dat wordt dan automagisch verrekend met hun Amazon-rekening. 

De waarde van het in 1994 door Jeff Bezos opgerichte bedrijf is fors, maar om een kleine illustratie te geven: het bruto binnenlands product van Nederland en de jaarlijkse waarde van de gehele wereldwijde staalindustrie staan beiden op grofweg 900 miljard dollar, zo'n 100 miljard dollar mínder dan de waarde van het megabedrijf.

Paaldansen op kleuterschool, directrice ontslagen

In het Chinese Shenzhen heeft de directrice van een kleuterschool het veld moeten ruimen: het leek haar wel een tof idee om bij de opening van het nieuwe schooljaar, vol kinderen van 3-6 jaar en hun ouders, een paaldansact in te huren.

Journalist Michael Standaert klaagde op Twitter over het gebeuren en gaf aan dat de directrice een telefoontje van zijn vrouw snel beëindigde. "Internationale en goede oefening", zo kreeg mevrouw Standaert te horen, alvorens de telefoon werd opgehangen.

Op social media ging men natuurlijk los: ouders vonden het allemaal niet kunnen en zeiden dat mensen hun kinderen niet naar zo'n school zouden moeten sturen. "Kinderen moeten kennis opdoen, maar niet teveel kennis!", aldus een andere ouder.

"Paaldansen is van nature sexy en flirterig en is daarom voor de ogen van volwassenen, niet voor die van jonge kinderen", schreef iemand op social media over het paaldansen - een in de sportwereld alsmaar meer geaccepteerde sport, maar dat geheel terzijde.

Ook de lokale autoriteiten op het gebeid van onderwijs raakten op de hoogte van de situatie en liet snel weten dat dit niet de bedoeling is. De directrice, die aangaf dat ze de sfeer voor de ouders wilde verhoren, is op 'aanraden' van de autoriteiten de laan uitgestuurd, maar reageerde nog wel.

"Ik wilde dat de kinderen wisten van het bestaan van dit type dans. Dat is alles. Ik wil de ouders om vergiffenis vragen en hen beloven dat het nooit de bedoeling was om hen dit soort dansen te leren", zo viel te lezen in een door haar naar buiten gebracht statement.

Del Potro ondanks setverlies naar halve finales US Open

Tennisser Juan Martin Del Potro heeft zich net als vorig jaar geplaatst voor de halve finales van de US Open. Voor de Argentijnse nummer drie van de wereld, eindwinnaar in 2009, is dat de derde keer in zijn carrière.

Delpo nam het op tegen thuisspeler John Isner, hoewel de luidruchtige Argentijnen op de tribune er bijna een thuiswedstrijd voor hun held van maakten. Toch was hij aanvankelijk net niet opgewassen tegen het servicegeweld van Isner, die set één via de tiebreak wist te winnen.

In de tweede set brak Del Potro voor het eerst door de opslag van de Amerikaan, wat hem uiteindelijk setwinst opleverde. Een paar breakkansen werden in set drie niet benut, maar de Argentijn won de tiebreak, waarna hij in de vierde set twee breaks wist te plaatsen om het duel zo te beslissen: 6-7 (5), 6-3, 7-6 (4), 6-2.

Del Potro speelt in de halve finales tegen de winnaar van het duel tussen Rafael Nadal en Dominic Thiem, wat dinsdagnacht (Nederlandse tijd) wordt gespeeld.

Laatste reviews en specials
review
Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack
review
AO Tennis 2
review
Bad Boys For Life
review
Star Trek: Picard
special
'Bad Boys For Life is een hommage aan de jaren 90'
special
Hearthstone gaat door met prima periode
©FOK.nl e.a.