FOK!
FOK!


Laatste items
Laatste items
Toon berichten uit deze thema's

Toon berichten van deze typesActieve items
Actieve items


Forum
Forum


Archief
Artikelen van vrijdag 31 augustus 2018

Privacy Policy 31-08-2019

Dit is het Privacy -en cookiebeleid van FOK.nl

Welkom op FOK.nl. FOK.nl (FOK!) is een onafhankelijke site, gemaakt door users en vrijwilligers die proberen een leuke nieuws -en discussiecommunity neer te zetten. We bestaan al sinds 1999 en daar zijn we bijzonder trots op!

Allereerst raden we je aan om zo min mogelijk privé-informatie te delen. Met ons en met anderen. Je informatie veilig houden begint bij jezelf. Wij vragen behalve je E-mailadres en een verzonnen alias bij normaal gebruik géén gegevens van je en bewaren naast het mailadres en de nickname alleen je ip-adres. Overige informatie mág je wel geven, maar dat is zeker niet verplicht en we raden je aan die informatie achterwege te laten. Geef je die informatie tóch op, dan kun je die zelf ook eenvoudig weer verwijderen.


VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
FOK! Behandelt jouw privacy natuurlijk met respect en zorgvuldigheid en verwerkt jouw persoonlijke gegevens op een manier die voldoet aan de geldende wetten en regels. FOK! Heeft geen bedrijfspand of kantoor, omdat ieder vanuit zijn eigen woning meewerkt, maar is administratief gevestigd aan de Houtwalstraat 10, 8043 VR te Zwolle. Dit is dan ook géén bezoekadres!


CONTACT OPNEMEN
Je kunt met betrekking tot je privacy contact opnemen met FOK.nl op de volgende manieren:

- Via het webformulier op https://frontpage.fok.nl/report (dit geniet de voorkeur)

- Per e-mail via privacy@fok.nl (dit geniet de voorkeur als je niet wilt of kunt inloggen)

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ
Als je niet bent ingelogd:

- Je ip-adres, de opgevraagde pagina, je browser, besturingssysteem en schermresolutie

Deze worden als standaard serverlogs opgeslagen en enkel ingezien als er sprake is van mogelijk misbruik. Deze logs worden periodiek verwijderd

Als je een account aanmaakt, inlogt of berichten plaatst:

Het invullen van persoonsgegevens is in het geheel NIET verplicht op FOK! We hebben feitelijk maar één ding nodig om je een account te laten aanmaken, en dat is je E-mailadres. Dit hoeft niet je gebruikelijke mailadres te zijn, maar je moet wel toegang hebben tot het mailadres, anders kunnen we je wachtwoord niet toesturen.

- E-mail adres
Hiermee kunnen we contact met je opnemen, en kun je bijvoorbeeld een nieuw wachtwoord instellen, of een nieuw wachtwoord opvragen als je deze bent vergeten.

- Gebruikersnaam
Bij het registreren moet je een alias (ook wel nickname of gebruikersnaam genoemd) opgeven. Dit mag vrijwel alles zijn. Een aantal woorden is uitgezonderd. Neem een alias die niet tot jou te herleiden is, dus gebruik niet je naam, een alias die je ook elders gebruikt of iets dat naar jou als persoon herleidbaar is!

- Wachtwoord (in gecodeerde vorm)

Omdat we natuurlijk als je inlogt moeten kunnen verifiëren of het wachtwoord dat je hebt ingevoerd wel klopt, moeten we je wachtwoord ook opslaan. Dit gebeurt middels een 'salted hash'. Dat houdt in dat je wachtwoord wordt voorzien van een reeks willekeurige tekens, waarvan een deel specifiek is voor elke individuele gebruiker, en hiervan vervolgens een zogenaamde 'hash' van wordt gemaakt. Dit is een code bestaande uit een reeks cijfers en letters waaruit het oorspronkelijke wachtwoord niet kan worden herleid. Door bij het inloggen op de door jouw ingevulde gegevens dezelfde berekening los te laten kunnen we zien of de uitkomst van die berekening overeenkomt met de opgeslagen uitkomst, en daarmee of het ingevoerde wachtwoord correct is. Gebruik in ieder geval een wachtwoord dat je niet ook elders gebruikt, zorg dat het geen standaard woord is en houd je wachtwoord geheim!

- IP-Adres
Als je je registreert, inlogt of berichten plaatst op FOK! slaan we je ip-adres op. Dit doen we bij elke post. Niet omdat we daarmee achterhalen wie je bent - dat kan immers alleen je provider - maar om bijvoorbeeld bij de politie aangifte te kunnen doen als er misbruik gemaakt wordt van het account, als er sprake is van een hack of er illegale zaken geplaatst worden. IP-adressen worden eerst omgezet in een getal voordat we ze in de database opslaan

- Bij het invoeren van een 'submit' (je meldt ons dat je ergens een leuk bericht hebt gezien) en het contacteren van ons (via mail, webformulier of anderszins) kunnen we de door jou opgegeven of door je browser beschikbaar gestelde gegevens (mailadres, ip-adres, naam) opslaan. Het doel daarvan is het contact op kunnen nemen om je verzoek, melding of vraag in behandeling te nemen.

Naast bovenstaande kun je zelf eventueel nog zaken als je naam, geslacht, hobbies, opleiding en leeftijd toevoegen aan je profiel, maar we raden je aan dit achterwege te laten als je vreest voor je privacy. Je kunt deze informatie overigens op elk moment zelf aanvullen, aanpassen of verwijderen.

Ook houden we algemene gegevens bij over je bezoek aan onze websites en apps. Denk daarbij aan de opgevraagde URL, de info die je browser zelf al meestuurt (schermresolutie, welke browser en browserversie en mogelijk de verwijzende pagina). Als je inlogt of registreert via socialmedia (zoals facebook) word je FOK!profiel gekoppeld aan het betreffende socialmediaprofiel.

Als je bij ons een abonnement, of 'abo' danwel 'premium account', wilt afsluiten, een pakket extra mogelijkheden en de optie om de site zonder reclame te bekijken, dan zijn mogelijk ook bankgegevens en je naam noodzakelijk. Deze worden opgeslagen en bewaard gedurende de wettelijke verplichte bewaartermijn voor facturen van de belastingdienst, of zolang je een account bij ons hebt als dit langer is.

Doe je mee aan een prijsvraag dan hebben we natuurlijk je adres nodig, omdat we de prijs anders niet kunnen opsturen. We bewaren de gegevens voor het geval er iets mis gaat bij bijvoorbeeld de verzending, of om deze verzending sowieso af te kunnen handelen. De adressen worden hooguit zes maanden bewaard en verder niet aan je profiel gekoppeld. Ze worden ook niet gebruikt voor doeleinden anders dan bij de specifieke prijsvraag gespecificeerde doeleinden.


VERWERKINGSDOELEINDEN
FOK! verwerkt zo min mogelijk persoonsgegevens, simpelweg omdat we vinden dat jouw persoonsgegevens voor ons niet van belang zijn. Wat we wél verwerken kan verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

Om je onze diensten en informatie te kunnen leveren, onze site te optimaliseren, deelname aan acties en prijsvragen mogelijk te maken, in geval van problemen contact met je op te nemen of om te voldoen aan wet- en regelgeving (denk daarbij aan bewaarplichten van bijvoorbeeld de belastingdienst). Ook kan het mogelijk zijn dat we vanwege onze moderatie voor jouw en ons gemak een overzicht maken van door jou geplaatste posts (zogenaamde 'notes') die moderatie vereisten. Deze samenvatting van je posts wordt gebruikt om de moderatietaken uit te kunnen voeren en je in geval van onduidelijkheid uit te kunnen leggen waarom we een bepaalde beslissing hebben genomen. Dit kan je helpen onze gedragsregels te respecteren. Je kunt de notes via je accountpagina zelf inzien. Het is niet toegestaan je notes te openbaren, dit is grond voor een ban.

Uiteraard verkopen we je persoonsgegevens NOOIT door aan derden. Adresgegevens, mailadressen en wachtwoorden worden bovendien beveiligd en gecodeerd opgeslagen en zijn alleen inzichtelijk voor onze 'administrators' als zij die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te kunnen voeren.

Je persoonsgegevens zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan die we hierboven genoemd hebben en voor zover voor deze verwerkingen uw toestemming is vereist zullen wij deze alleen verwerken als je ons die toestemming hebt gegeven.


BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN
FOK! heeft technische en organisatorische maatregelen ingezet om te zorgen dat jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermd zijn tegen diefstal, verlies of onrechtmatige verwerking. Belangrijke persoonsgegevens worden gecodeerd opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor personen met de juiste machtigingen. We bewaren je gegevens sowieso niet langer dan wettelijk toegestaan, niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarmee de gegevens zijn verwerkt en niet korter dan wettelijk verplicht. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard hangt af van de gegevens en het doel waarmee deze bewaard worden. De bewaartermijn kan per doel verschillen, maar is altijd zo kort mogelijk.

Op onze ontwikkelomgeving wordt gebruik gemaakt van dummygegevens. Dat houdt in dat tijdens het testen niet met echte persoonsgegevens wordt gewerkt.

Verder is onze gehele site, maar sowieso pagina's waarbij je persoonsgegevens moet invullen of kunt bekijken, enkel beschikbaar via het gecodeerde SSL protocol, om te voorkomen dat hackers kunnen meelezen.

Om onze dienst veiliger te maken en te beschermen tegen aanvallen waarbij ook mogelijk persoonsgegevens buitgemaakt kunnen worden maken we gebruik van de diensten van CloudFlare.


INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING
Je kunt je gegevens in de meeste gevallen zelf direct inzien en corrigeren of verwijderen. Dit doe je via je persoonlijke profielpagina op de accountspagina, en mogelijk via je fotoboek, als je die hebt ingevuld. Is er informatie die je NIET zelf kunt wijzigen, dan kun je hiertoe een verzoek indienen door een bericht met naam en bewijs van identiteit sturen naar privacy@fok.nl. Vertel in je verzoek zo duidelijk mogelijk om welke gegevens het gaat en waar deze staan (url of url's bijvoegen!)

We zullen dan zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, reageren op het verzoek om inzage of correctie. Een verwijderverzoek kan alleen in behandeling worden genomen als de te verwijderen gegevens niet meer relevant zijn. Verwijderen van je mailadres kan bijvoorbeeld niet als je nog een account bij ons hebt, maar je kunt wel zelf je mailadres veranderen in een nieuw adres. Bij een verwijderverzoek zal FOK! zo snel mogelijk de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij de wet ons verplicht de gegevens te bewaren of er voor ons reden is ons tegen de verwijdering te verzetten. Denk hierbij aan het volledig verwijderen van al je postings op FOK!. Dat zou enorme gaten in de discussies opleveren, ons archief zou ernstig verstoord worden, posts van andere gebruikers zouden hierdoor onterecht ook geraakt worden etc. Je posts zijn dus relevant voor de begrijpbaarheid van de gehele discussie, de integriteit van onze database en het recht van vrije meningsuiting, nieuwsgaring en journalistieke uiting. Bovendien geef je ons via de Algemene Voorwaarden een onbeperkt publicatierecht op je teksten. Wel kunnen we natuurlijk door jou geplaatste persoonsgegevens zoals je naam, telefoonnummer, adres, woonplaats of andere herleidbare persoonsinformatie uit je berichten verwijderen als dat nodig is. Daarover denken we graag met je mee. We sturen je ook altijd een bevestiging van aanpassing of verwijdering, of zullen toelichten waarom niet aan een verzoek kan worden voldaan. Mochten we meer informatie nodig hebben kunnen wij daarom vragen. De uitvoering van het verzoek zal in dat geval worden opgeschort tot we de relevante informatie hebben ontvangen.


ANALYSE
FOK! gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken waarmee we kunnen zien hoe goed (of slecht) onze site presteert onder bezoekers de analytische tool van Google, Google Analytics. Gegevens van Google Analytics worden bewaard tot 14 maanden na je laatste gebruik van onze site. Alle mogelijke koppelingen van persoonsgegevens tussen FOK! en Analytics zijn hierbij uitgeschakeld en de optie om bezoekersstatistieken te koppelen aan advertentieweergaven is eveneens door ons uitgeschakeld. De informatie die verzameld wordt kunnen we niet aan een persoon herleiden, en is bedoeld zodat we met de informatie die we hiermee verkrijgen onze site beter te maken. Wil je hier niet aan meewerken, dan biedt Google een browser addon als opt-out voor Google Analytics. Deze kun je voor IE11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera vinden op deze pagina:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/


ADVERTENTIES EN ADVERTENTIECOOKIES
FOK.nl is, zoals gezegd, onafhankelijk en wordt onderhouden door users en vrijwilligers. Omdat we wel veel kosten moeten maken, maar geen groot bedrijf achter ons hebben zijn we afhankelijk van advertenties voor ons voortbestaan en om FOK! in essentie gratis te houden.

Voor de advertenties werken we samen met een aantal partijen die voor ons de advertentplekken vullen.

- Google Adsense

Google Adsense is het advertentieplatform van Google. We hebben ervoor gekozen om via Adsense alleen niet-gepersonaliseerde advertenties weer te geven. Dit houdt in dat uw gedrag niet door google gevolgd wordt via cookies of andere 'tracking' technieken.

- Nextday.Media

- Strossle

- Digidip

Je kunt op deze pagina zelf aangeven welke advertentiebedrijven je wel en geen toestemming verleent. Let op; dit is een externe pagina die niet van FOK! is. Hun privacybeleid vind je hier .


WEBSITES VAN DERDEN
Dit Privacy- en cookiebeleid is niet van toepassing op websites en diensten van derden waarnaar FOK! op zijn websites hyperlinks aanbiedt. FOK! kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden en hiervoor zul je het privacybeleid van de individuele sites moeten nalezen. Een hyperlink klik je aan op eigen risico. Twijfel je over de veiligheid of betrouwbaarheid van een linkje? Klik er dan niet op!


BEWERKERS
In gevallen waarbij FOK! voor de vermelde doeleinden gebruik maakt van diensten van derden en deze toegang hebben tot persoonsgegevens zijn met deze derden de vereiste maatregelen getroffen om te zorgen dat die gegevens alleen voor de vermelde doeleinden zal worden verwerkt.

COOKIES
De cookie is een klein stukje tekst dat door een website op je computer wordt geplaatst om bijvoorbeeld bij te houden of je bent ingelogd, wanneer je laatste bezoek was, of je een bepaalde banner niet te vaak in beeld krijgt etc. Cookies zijn niet eng, maar onderdeel van de HTTP-specificatie. Dat protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen onze webserver en jouw browser.

Als het niet absoluut noodzakelijk is om persoonlijke gegevens in een cookie op te slaan, zal FOK! dat ook absoluut niet doen.

Cookies kunnen ook nooit gebruikt worden om privégegevens van je computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op en door vrijwel elke website in de wereld.

Cookies zijn dus een handig hulpmiddel voor websites om functionaliteit te bieden, maar ze kunnen ook gevolgen hebben als ze op andere manieren worden gebruikt. Daarvan is sprake bij zogenaamde tracking cookies. Als een gebruiker bij ons in de reacties bijvoorbeeld een afbeelding plaatst van plaatjessite imgur, dan haal je dat plaatje niet van onze servers, maar van die van imgur. Imgur kan op dat moment jouw ip-adres opslaan en opslaan op welke pagina de foto stond, en daarmee dus welke pagina je aan het bekijken bent (want je maakt verbinding met hun server), maar kan ook een 'cookie' plaatsen. Bijvoorbeeld een uniek nummer dat alleen voor jou bedoeld is. Ze kunnen dat unieke nummer koppelen aan bijvoorbeeld de bezochte pagina en zo bijhouden welke pagina's waar hun afbeeldingen op staan je bezoekt. Omdat het internet nu eenmaal op deze manier werkt en browsers op deze manier werken kunnen wij niet voorkomen dat je dergelijke cookies krijgt. Ook kunnen wij hun inhoud niet uitlezen, net zoals zij de inhoud van cookies die wij plaatsen niet kunnen uitlezen.

FOK! bestaat voor het allegrootste deel uit informatie die door gebruikers wordt geplaatst. Omdat het onmogelijk is om te garanderen dat reacties en forumposts nooit een cookie zal bevatten is het noodzakelijk dat je ons toestemming verleent voor het zetten van volgcookies. Wil je absoluut geen volgcookies dan kun je ervoor kiezen te betalen voor toegang tot de site. Op die manier compenseer je ons voor de gedorven inkomsten. Het betekent wel dat we je op dat moment alleen onze EIGEN content kunnen laten zien. Content van derden zoals afbeeldingen, video's, social media feeds of knoppen, specifieke fonts of externe scripts zullen in dat geval worden geblokkeerd door een veiligheidstechniek die CSP heet. Omdat oudere browsers zoals Internet Explorer deze veilige standaard niet ondersteunen kun je alleen zonder volgcookies FOK! bezoeken als je een moderne, courante, veilige browser gebruikt.

De verantwoordelijkheid voor het gebruik van cookies van derden ligt bij die individuele partijen (bijvoorbeeld YouTube, Facebook, Twitter, ImgUr of andere externe diensten).

FOK! kan gebruik maken van onderstaande cookies.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor ons om je onze site voor te schotelen of je bepaalde functionaliteit aan te bieden. Zo houden we bepaalde door jezelf ingestelde voorkeuren bij in cookies, maar ook of je bent ingelogd, wat je laatste bezoek was (om je nieuwe berichten te kunnen tonen) en of je ons toestemming hebt gegeven om cookies te gebruiken. Ze maken FOK! gebruiksvriendelijker.

FOK! plaatst cookies met je userid, je sessie, instellingen voor bepaalde trackers en weergaveopties, een 'token' die gebruikt wordt om gegeven toestemming voor het plaatsen van cookies te controleren, 'allowallcookies'/'cookiesok'/'accessToken'/'fok_temptopken' om je cookiekeuze in op te slaan.


Cookies voor website analyse
Naast advertentiecookies zijn er ook cookies die gebruikt worden voor analysedoeleinden zoals hierboven onder de kop 'analyse' al genoemd. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de websites (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen door derden. In dit geval Google Analytics.

FOK! maakt gebruik van Google Analytics met de meest strikte privacyinstelling.

We verwijzen je naar de individuele privacyverklaringen voor het door hen gevoerde privacybeleid en raden je aan cookies van derden in je browser te blokkeren.


Advertentiecookies
Elk advertentienetwerk plaatst cookies. Daarmee wordt onder meer bijgehouden hoe vaak je een bepaalde advertentie al hebt gezien zodat je niet wordt overladen met duizend keer dezelfde advertentie en dat opvallender advertenties niet te vaak worden weergegeven.

Daarnaast kunnen bepaalde specifieke technieken als retargeting en real-time bidding ingezet worden om bezoekers die bepaalde pagina's van deze website hebben bezocht opnieuw te bereiken via gerichte advertenties op websites van derden. Om deze advertenties zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op uw interesses worden cookies gebruikt. De gegevens die in deze cookies worden opgeslagen zijn volledig anoniem.

Op FOK! kunnen advertenties met cookies worden geplaatst van onder meer webads, groupm server, turn, openx, zoom.in, truste, doubleclick spotlight, bluekai, adnetik, valueclick, emediate, evidon, hottraffic, adnexus, m4n, daisycon, viglink, adsense, doubleclick, criteo, appnexus, zanox, google, stir, valueclick, digidip, inpagevideo, vmg, sanoma, next day media en strossle.

We verwijzen je naar de individuele privacyverklaringen voor het door hen gevoerde privacybeleid en raden je aan cookies van derden in je browser te blokkeren. Je kunt op deze pagina ook zelf aangeven welke advertentiebedrijven je wel en geen toestemming verleent. Let op; dit is een externe pagina die niet van FOK! is. Hun privacybeleid vind je hier .


Overige cookies

Op FOK! kunnen de vrijwillige redactieleden én onze gebruikers (media)bestanden van andere websites delen. Hierdoor kunnen cookies van derden geplaatst worden waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen. Ook bieden we onze users de mogelijkheid bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook, LinkedIn of Twitter. Hierdoor kunnen deze sociale netwerken mogelijk cookies op uw computer worden geplaatst om bij te houden welke informatie gedeeld is.

Op FOK! gebruiken we mogelijk onderdelen (en dus cookies) van onder andere Facebook, Twitter, truste, Google+, YouTube, Vimeo Flickr, LastFM, Google Maps, AddThis, Instagram en ImgUr,

We verwijzen je naar de individuele privacyverklaringen voor het door hen gevoerde privacybeleid.

COOKIES VERWIJDEREN
Cookies worden opgeslagen op je eigen computer. Je kunt ze eenvoudig zelf verwijderen. In de hulpfunctie van je browser lees je hoe. Na het verwijderen van cookies zul je in de meeste gevallen op alle sites opnieuw moeten inloggen, en zul je ook je voorkeuren opnieuw moeten doorgeven.

COOKIEDETAILS
Functionele cookies
Hieronder vind je een overzicht van mogelijke cookies en hun betekenis. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de site, danwel het bijhouden van je persoonlijke voorkeuren en instellingen.

Naam v/d cookie

Doel

sessid,fokInitSession

Dit is een hash van je huidige session id. Deze wordt gebruikt om te voorkomen dat anderen zich door middel van browsermanipulatie kunnen voordoen als jou.

token

Deze cookie zorgt ervoor dat er een controle plaats kan vinden op het accepteren van cookies.

user

In dit cookie staat je userid opgeslagen. Deze werkt alleen in combinatie met het sessid cookie dat hierboven al vermeld staat.

fok_temptoken | accessToken

Wordt gebruikt als je cookies wilt weigeren. De toegangscode die je na betaling ontvangt wordt hierin opgeslagen.

cookiesok | accept_all_cookies

Hierin staat of je ons cookie hebt geaccepteerd. 1 = ja, 0 = nee. Heb je dit cookie niet dan heb je geen keuze gemaakt en zul je geen cookies ontvangen waarvoor we je toestemming nodig hebben.

screen

Hier wordt de schermbreedte van je device opgeslagen. Op basis hiervan kunnen bepaalde elementen wel of niet worden ingeladen of van een passende weergave worden voorzien.

__cfduid

Dit cookie wordt door cloudserverdienst Cloudflare gebruikt om de juiste bezoekers naar onze server door te sturen. Zonder dit id zou je geen pagina te zien krijgen.

_ga, __utma, __utmb en andere cookies die beginnen met __utm

Deze cookies worden gebruikt door Google Analytics en zij geven ons inzicht in onze (overigens anonieme) bezoekersstatistieken.

3rd party cookies
Hieronder vind je een overzicht van mogelijke third party cookies (cookies die niet door FOK! zelf geplaatst worden). Je kunt deze eenvoudig zelf in je browser blokkeren. Zie hiervoor de handleiding van je browser. Vanwege de wijze waarop sommige externe diensten werken is het onmogelijk een volledige lijst te leveren, maar de werking van deze cookies verschilt niet wezenlijk van de vermelde cookies.

Aanbieder / URL

Doel

Analytics

Google Analytics wordt door FOK! gebruikt om anonieme statistieken over het gebruik van FOK! bij te houden. Deze cijfers worden gebruikt om de site verder te optimaliseren.

ComScore / scorecardresearch.com

Deze onafhankelijke dienst meet het advertentiebereik van FOK.nl

Youtube, Vimeo, Liveleak, Dumpert en andere videohosters

Bij video's die op onze site geplaatst worden door onze users of crewleden kunnen door de aanbieder (vaak youtube, maar er zijn meer aanbieders) cookies geplaatst om bijvoorbeeld het aantal bekeken video's te meten, maar ze kunnen ook volgcookies plaatsen. Deze cookies worden niet door FOK! beheerd.

Flickr, Facebook, TinyImg en andere afbeeldinghosters

Bij de afbeeldingen die op de site geplaatst worden door onze bezoekers kunnen cookies geplaatst worden door de gebruiker zelf, danwel door de gebruikte hostingprovider. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt om het bereik van de afbeeldingen te meten, maar kunnen ook volgcookies plaatsen. Deze cookies worden niet door FOK! beheerd.

Doubleclick, Appnexus, Webads, Adnxs, Sanoma, Digidip, Zanox, Criteo, inpagevideo, strossle en andere advertentienetwerken

Deze advertentienetwerken verkopen ook advertentieruimte aan andere partijen. Welke partij gebruikt wordt kan per advertentie verschillen. De adverteerders plaatsen cookies om onder meer het bereik te meten, maar veelal ook volgcookies om je advertenties voor te schotelen die aansluiten op je surfgedrag. Deze cookies worden niet door FOK! beheerd.

Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, Pinterest

Met deze social media knoppen kunnen gebruikers onze inhoud delen op de bekende Sociale netwerken. Met de cookies kan bijvoorbeeld worden bijgehouden of je een item al gedeeld of geliked hebt. Ook kunnen sociale netwerken je middels volgcookies volgen. Deze cookies worden niet door FOK! beheerd.

OVERDRACHT BIJ VERKOOP
Indien FOK! of onderdelen daarvan van eigenaar wisselen kunnen we de gegevens overdragen aan de nieuwe eigenaar.

KLACHTEN
Ben je het niet eens met de wijze van verwerken, dan kun je te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN
FOK! kan dit Privacy- en cookiebeleid eenzijdig wijzigen. Het is daarom noodzakelijk dit beleid regelmatig na te lezen om te zien of er mogelijk wijzigingen zijn doorgevoerd. De laatste wijzigingsdatum staat hieronder.

AFWIJKINGEN
Op punten waarop onze Algemene Voorwaarden en deze Privacy Policy conflicteren geldt deze Privacy Policy.

De laatste wijziging aan dit Privacy- en Cookiestatement was op 31 augustus 2019. Hierin zijn enkele bewoordingen vereenvoudigd, wat spelfouten hersteld en is de mogelijkheid om volgcookies te weigeren tegen betaling toegevoegd.

3x3-basketballers Amsterdam komen net tekort voor stunt

De 3x3-basketballers van Amsterdam Inoxdeals hebben tijdens de 3x3 World Tour in Debrecen weer een uitstekende indruk gemaakt. Na de finaleplek in het Japanse Utsunomiya werden in Hongarije de halve finales bereikt.

Jesper Jobse, Dimeo van der Horst, Aron Roijé en Sjoerd van Vilsteren begonnen het toernooi met zeges op het Servische Kragujevac (22-14) en het Tsjechische Humpolec (22-9), waarna nog meer Serviërs stonden te wachten voor het Nederlandse kwartet.

Na een indrukwekkende comeback in de slotfase van de kwartfinale werd Ralja Intergalactic met 21-17 opzij geschoven. In de halve finale wachtte een schier onmogelijke opgave: de Serviërs van Novi Sad Al-Wahda zijn op het moment veruit 's werelds beste team.

De ploeg won al twintig wedstrijden op rij, maar toch kon Amsterdam een stroeve start grotendeels goedmaken. Het kwartet sloot zelfs weer aan en bracht het verschil terug tot twee punten, maar op het beslissende moment sloeg Novi Sad onder leiding van Dusan Bulut toch toe: 15-21.

Novi Sad won het toernooi uiteindelijk ook, hun vierde toernooizege in vier toernooien, door Riga met 21-10 te verslaan. Net als het eveneens Servische Liman is Novi Sad al zeker van deelname aan de World Tour-finale in Beijing, Amsterdam staat er voorlopig ook zeer rooskleurig voor.

Novi Sad - Amsterdam (Bron: YouTube)

Steekpartij A'dam mogelijk terreur

De politie houdt er rekening mee dat de steekpartij vanmiddag bij CS een terroristisch motief had. Er is een 19-jarige Afghaanse verdachte met een Duitse verblijfsvergunning aangehouden, meldt AT5.

Dat meldt de Amsterdamse driehoek van politie, justitie en gemeente in een gezamelijke verklaring vanavond. De verdachte stak rond het middaguur twee mensen neer. Zij raakten zwaargewond maar zijn buiten levensgevaar. 

Agenten hebben de man kort na zijn daad aangehouden. Hierbij is gericht geschoten. De verdachte is niet levensgevaarlijk gewond geraakt aan zijn onderlichaam.

Terreur
De vermoedelijke dader verblijft onder politiebewaking in een ziekenhuis en wordt verhoord over zijn motief voor het steekincident. Hierbij wordt ook rekening gehouden met een terroristisch motief. De politie heeft met de Duitse autoriteiten intensief contact over de achtergronden van de verdachte. Een woordvoerder van de politie weet niet of de verdachte een vluchteling is.

Uit het eerste onderzoek van de politie blijkt niet dat de slachtoffers bewust of met een duidelijke aanleiding zijn uitgekozen. Na het incident werd een deel van het station afgezet voor onderzoek. Het treinverkeer heeft hier nog de hele dag hinder van ondervonden. De zaak is verder in onderzoek.

Bezoek Halsema
Burgemeester Femke Halsema heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan het station om met medewerkers van de NS, ondernemers en winkelpersoneel te spreken. 'Burgemeester Halsema leeft mee met de slachtoffers en hun naasten. Ook heeft ze grote waardering voor het snelle en professionele optreden van de politie, openbaar ministerie en de medewerkers van de NS', zo staat te lezen in het persbericht.

Stephens zet jacht op nieuwe US Open-titel voort

Op de US Open heeft tennisster Elise Mertens zich voor het eerst geplaatst voor de achtste finales. De 22-jarige Belgische nummer vijftien van de wereld rekende af met Barbora Strycova (23) uit Tsjechië, die in set twee op een cruciaal moment een bal vol in het net volleerde, waarna haar kans verkeken was: 6-3, 7-6 (4).

Ook de Letse Anastasija Sevastova (19), op de vorige twee edities goed voor de halve finales, is weer een ronde verder. De Russin Ekaterina Makarova won de eerste set nog wel, maar daarna nam Sevastova het heft stevig in handen en maakte ze het rap af: 4-6, 6-1, 6-2.

Update 20.08 uur
Titelverdedigster Sloane Stephens staat ook in de achtste finales. Ze moest bij tijd en wijlen flink knokken om de Wit-Russische wildcardspeelster Viktoria Azarenka van zich af te schudden, maar de voormalig nummer één van de wereld moest ondanks een paar fraaie slagenwisselingen toch buigen: 6-3, 6-4.

Update 23.15 uur
Elina Svitolina, als zevende geplaatst, heeft de achtste finales zonder grote problemen bereikt. De Oekraïnse had aan een uur en tien minuten genoeg om de Chinese Wang Qiang opzij te schuiven: 6-4, 6-4.

Twente klopt Roda, Go Ahead Eagles bovenaan

In de Keuken Kampioen Divisie kwamen vrijdag alle twintig teams in actie, met onder meer een duel der degradanten. FC Twente nam het op tegen Roda JC, waarbij Mario Engels de Limburgse bezoekers al snel op voorsprong zette.

Tim Hölscher tekende vanuit een vrije trap fraai voor de gelijkmaker namens Twente, Tom Boere schoot de door Hölscher versierde penalty keurig binnen. Ulrich Bapoh was in de tweede helft goed voor de 3-1, waardoor de Tukkers alsnog drie punten in eigen huis konden houden.

TOP Oss stond even virtueel op kop, maar verloor uiteindelijk met 1-3 van SC Cambuur. De koppositie is met negen punten uit drie duels in handen van Go Ahead Eagles. Vrijdagavond werd met 1-2 gewonnen bij MVV Maastricht, ondanks een behoorlijk stroeve start.

MVV domineerde en kwam door Luc Marens op 1-0, maar Maxime Gunst gaf Go Ahead een cadeau door oerdom rood te pakken...na een kwartier. GAE kwam op dreef, Richard van der Venne tekende voor de gelijkmaker en Maarten Pouwels bekroonde zijn invalbeurt met de winnende 1-2.

Uitslagen Keuken Kampioen Divisie vrijdag
FC Den Bosch - Jong Ajax 1-1
FC Eindhoven - Almere City FC 0-2
FC Volendam - Jong AZ 1-1
Jong PSV - Helmond Sport 1-1
NEC - FC Dordrecht 1-0
RKC Waalwijk - Sparta Rotterdam 0-1
Telstar - Jong FC Utrecht 2-0
FC Twente - Roda JC 3-1
TOP Oss - SC Cambuur 1-2
MVV Maastricht - Go Ahead Eagles 1-2

Uitslag FC Emmen - De Graafschap

FC Emmen heeft in de tweede thuiswedstrijd van het seizoen twee punten verspeeld tegen De Graafschap. De thuisploeg kwam vrijdagavond tien minuten voor tijd op voorsprong tegen de Doetinchemmers, maar wist deze voorsprong niet te verdedigen. Fabian Serrarens zorgde voor de gelijkmaker.

FC Emmen

1 - 1

De Graafschap

 81' Bannink    88' Serrarens
 
 Gele kaart: Ben Moussa, (FC Emmen), Olijve,Owusu, Serrarens, (De Graafschap)
 
Stadion: De Oude Meerdijk, Emmen
Toeschouwers: 8.218
Arbiter: v.d.Kerkhof
 
Opstelling:   Opstelling:
Scherpen
Klok
Veendorp
Bakker
Cavlan
Bannink (Bos/82)
Bijl
Ben Moussa
Chacon
Slagveer (Marinus/ 73)
Pedersen (Arias/77)
  Jurjus
Abena
S.Nieuwpoort
v.d.Pavert
Owusu
Olijve (Burgzorg/86)
Nijland (Thomassen/66)
Tutuarima
v.Mieghem
Serrarens
El Jebli (Hamdaoui/77)

AC Milan in extremis langs AS Roma, Karsdorp na 10 maanden terug

In de Serie A heeft AC Milan thuis tegen AS Roma een 2-1 overwinning geboekt, maar makkelijk was het geenszins: pas diep in blessuretijd konden de drie punten dan toch bijgeschreven worden.

Bij AS Roma begon rechtsback Rick Karsdorp in de basis, zijn rentree na tien maanden blessureleed: bij zijn competitiedebuut in oktober vorig jaar scheurde hij in zijn linkerknie de kruisband af. Justin Kluivert hield de bank de hele wedstrijd warm.

Kort voor rust kwam de thuisploeg op voorsprong dankzij Franck Kessié, maar na een uur tekende Federico Fabio voor de gelijkmaker. Van beide teams werd door de VAR een goal afgekeurd en lang bleef het bij 1-1, tot Patrick Cutrone in de 95e minuut alsnog de 2-1 maakte.

Schippers weer kansloos, Barega loopt historische tijd op 5000 meter

Tijdens de Diamond League-finale in Brussel heeft de 5000 meter bij de mannen voor een bijzonder resultaat gezorgd. Dat de winst naar een Ethiopiër ging was niet zo verrassend, dat Selemon Barega de betreffende Ethiopiër was valt wat verrassing betreft ook wel mee.

De tijd van de 18-jarige Barega, dát is wel bijzonder. Het tempo lag lange tijd behoorlijk hoog, maar hij gooider er nog eens een verschroeiende slotronde uit en liet alles en iedereen kansloos. Barega snelde naar de winst in een ongekende tijd van 12:43,02 minuten.

Het was pas de eerste keer sinds 2012 dat iemand onder de 12:50 minuten dook, maar nog indrukwekkender: sinds Kenenisa Bekele in 2005 naar 12:40,18 liep was niemand sneller dan de tijd die Barega vrijdag in Brussel liet noteren. 

De tijd van Barega is de zesde tijd ooit gelopen en ligt nog geen zes seconden achter het wereldrecord van Bekele. Naast de recordhouder (twee keer) waren alleen de Keniaan Daniel Komen (in 1997) en de Ethiopische legende Haile Gebrselassie (twee keer) ooit sneller dan Barega op vrijdag.

Overigens werd Barega eerder dit jaar vierde op het WK onder 20, om maar even te onderstrepen wat een bizar talent er op die afstand loopt.

Update 22.00 uur
Op de 200 meter presteerde Dafne Schippers weer eens niet zo best. De diva eindigde met 22,53 seconden als tweede, bijna een seconde boven haar persoonlijk record - hoewel dat niet gezegd mag worden van de Nederlandse, want dat is 'negatieve shit' van 'toetsenbordhelden'. Topfavoriete Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama's won overtuigend in 22,12. Met 22,64 was er een prima derde plek voor Jamile Samuel.

Brandon Starc won het hoogspringen na een wat tegenvallende finale, hoewel dat wegens de afwezigheid van de geblesseerde Mutaz Essa Barshim niet zo gek was. De Australiër won met 2,33 meter en won op basis van het aantal fouten van de Duitser Mateusz Przybylko.

Met een prima 5,93 meter werd het polsstokhoogspringen gewonnen door de Rus Timur Morgunov, voor de Amerikaan Sam Kendricks (5,88m). Pedro Pablo Pichardo boekte in het hinkstapspringen weer eens een zege. De van Cuba overgekomen Portugees sprong naar een wat tegenvallende 17,49 meter en won voor zijn eeuwige concurrent Christian Taylor (17,31m).

Glurende toerist moet doneren bij bezoek Amsterdamse Wallen

"Come for the weed, stay for the hookers", zoals de onofficiële slogan van Amsterdam luidt, heeft op toeristen een grotere aantrekkingskracht dan ooit. Het aantal buitenlandse bezoekers in de stad blijft groeien en de Wallen trekken inmiddels zo"n 2,5 miljoen bezoekers per jaar. Anders dan de massa's toeristen in de Red Light District doen vermoeden, loopt de klandizie voor sekswerkers ernstig terug en kampen zij met flinke schulden.

Online cityguide ThingstodoinAmsterdam.com doet daarom een oproep: laat toeristen die de Wallen via een tour bezoeken een bedrag afdragen dat ten goede komt aan de financiële situatie van prostituees in de rosse buurt.

Groeiende behoefte aan diensten sekswerkers onder toeristen
De berichtgeving in Trouw rondom de toenemende leegstand van ramen was voor website ThingstodoinAmsterdam.com reden het online zoekgedrag van toeristen te analyseren. "Uit het aantal zoekopdrachten gerelateerd aan het Red Light District blijkt een stijgende behoefte te bestaan aan de diensten die worden aangeboden door sekswerkers op de Wallen."

De online marketeers hebben in hun onderzoek rekening gehouden met de achterliggende intentie van de zoekopdracht. Zo zouden zoektermen met "price" duiden op een andere behoefte dan het simpelweg bekijken van deze toeristische attractie. "Meer dan 12.000 zoekopdrachten per maand wijzen op de directe wens van toeristen om gebruik te willen maken van sekswerkers in de Red Light District."

Kijken-kijken-niet-kopen
Ondanks de toename in het online zoekvolume naar de kosten voor een prostituee onder toeristen, loopt de daadwerkelijke klandizie op de Wallen juist terug. Er is een tendens zichtbaar waarbij de online vraag naar tours in verhouding sterker toeneemt dan zoektermen die duiden op de behoefte aan een sekswerker.

Grote groepen glurende toeristen, vaak gewapend met camera's op hun smartphone, zorgen ervoor dat de ramen langs de grachten niet langer geliefd zijn onder de prostituees, meldt PROUD, de belangenvereniging van sekswerkers. PROUD ondersteunt de dames op de Wallen, geeft ze (financieel) advies en komt op voor de belangen van sekswerkers. "Anoniem een dame bezoeken zit er niet meer in met de grote hoeveelheid nieuwsgierige toeristen en dat is mogelijk een obstakel voor welwillende klanten", aldus PROUD.

Verplichte bijdrage voor toeristen die tour boeken
De stijging in interesse voor georganiseerde tours in het gebied, draagt bij aan de financiële druk onder de dames van lichte zeden. Sinds begin dit jaar is het online zoekgedrag naar tours meer dan verdrievoudigd.

ThingstodoinAmsterdam stelt dat de Gemeente Amsterdam er goed aan zou doen paal en perk te stellen aan het aantal tours dat dagelijks georganiseerd wordt. "De gemeente heeft zich tot nog toe beperkt tot het verplicht stellen van een vergunning voor gidsen die tours begeleiden. Alleen dit jaar al zijn er maar liefst 1.500 vergunningen afgegeven."

Naast een beperking van de hoeveelheid georganiseerde tours, pleit de website er voor per deelnemer een verplichte bijdrage in te voeren om de sekswerkers te compenseren. Deze bijdrage moet worden gestort in een fonds die de financiële druk op sekswerkers verlicht en zou gebruikt kunnen worden om de hoge raamhuur te kunnen bekostigen.


Glurende toerist moet doneren bij bezoek Amsterdamse Wallen (Foto: Stockfoto PXhere)
Glurende toerist moet doneren bij bezoek Amsterdamse Wallen (Foto: Stockfoto PXhere)

Mourinho weer op dreef: "Ik ben één van de grootste managers ter wereld"

José Mourinho zorgde ook vrijdag weer voor een spraakmakende persconferentie bij Manchester United, in de aanloop naar het duel tegen Burnley.

De Portugese manager kon het niet laten om maar weer eens oude koeien uit de sloot te halen. "Ik ben manager van één van de grootste clubs ter wereld, maar ik ben zelf ook één van de grootste managers ter wereld", sprak Mourinho volgens de BBC. "Ik had vorig seizoen veel succes, maar dat willen jullie misschien niet toegeven."

Manchester United werd vorig seizoen tweede in de Premier League en het haalde de finale van de FA Cup, waarin Chelsea te sterk was. "Jullie doen wat jullie willen en ik doe wat ik wil. Ik analyseer mijn prestaties en mijzelf en voor mij is mijn eigen mening belangrijker dan die van jullie."

"Twee jaar geleden hadden we een fantastisch seizoen toen we de Europa League wonnen. We zijn de laatste Engelse ploeg die een Europese competitie heeft gewonnen", ging Mourinho verder. "En ik herhaal: ik heb acht titels gewonnen. Acht titels. Ik ben de enige manager ter wereld die in Italië, Spanje én Engeland kampioen is geworden. En mijn tweede plek van vorig seizoen is één van de grootste prestaties uit mijn carrière."

Mourinho kreeg tot slot van een journalist de vraag of hij nog steeds een grote manager is als hij met Manchester United geen titel weet te veroveren. "Zou je dat ook vragen aan de manager die vorig jaar derde werd in de Premier League? Of de nummer vier of vijf?" antwoordde de United-coach.

Coleman haalt verschroeiend uit op 100 meter en volgt Bolt en Gatlin op

Sprinter Christian Coleman heeft tijdens de Diamond League-finale in Brussel verschroeiend hard uitgehaald op de 100 meter. De pas 22-jarige Amerikaan, een startkanon van jewelste, vloog weer eens uit de startblokken en snelde - zelfs met lichte tegenwind - naar 9,79 seconden.

Coleman is met zijn wereldtijd de eerste sinds Justin Gatlin (9,74) en Usain Bolt (9,79), beiden in 2015, die onder de 9,80 seconden duikt. Ook is hij pas de achtste atleet ooit die de barrière weet te breken, hij staat nu op gelijke hoogte met landgenoot Maurice Greene.

Achter Coleman ging de tweede plek naar landgenoot Ronnie Baker in 9,93, vlak voor de Jamaicaan Yohan Blake (9,94). De Brit Reece Prescod kende weer eens een - relatief - ontzettend trage start, maar met zijn geweldige slotstuk sprintte hij toch naar 9,99 en plek vier.

Op de 800 meter bij de mannen was de winst voor Emmanuel Korir. De Keniaan opende in de slotfase de aanval en snelde naar 1:44,72 minuten, waarmee hij zijn oersterke seizoen op passende wijze bekroonde. De Pool Marcin Lewandowski eindigde op een halve seconde als tweede door de Keniaan Ferguson Rotich te kloppen.

Brianna McNeal won een fraaie race op de 100 meter horden. Met 12,61 was de Amerikaanse net te snel voor haar landgenote Kendra Harrison (12,63), de Jamaicaanse Danielle Williams (12,64) en de Nigeriaanse Tobi Amusan (12,69). Nadine Visser liep met 12,81 een keurige tijd en werd zesde.

Caterine Ibarguen, olympisch kampioene in het hinkstapspringen, waarop ze donderdag in Zürich al de eindzege pakte, won dit keer het verspringen. De Colombiaanse vloog naar 6,80 meter, tien centimeter verder dan de Britse Shara Proctor. 

Discuswerper Fedrick Dacres pakte met een stevige uithaal van 68,67 meter de eindwinst in de Diamond League, een dikke meter voor wereld- en Europees kampioen Andrius Gudzius uit Litouwen.

Geldboete voor bedreigen Sinterklaas

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag een werkstraf van 120 uur geëist tegen een 37-jarige man uit Utrecht die eind vorig jaar via Facebook opriep tot gewelddadigheden tegen Sinterklaas. Daarbij werd de nationale intocht als mogelijk moment genoemd om Sinterklaas te doden. De Utrechter heeft niet aangegeven zelf geweld te willen gebruiken, maar moedigde anderen daar met zijn berichten wel toe aan. Hem is dan ook opruiing verweten.

De politierechter heeft direct uitspraak gedaan en veroordeelde de Utrechter tot een geldboete van 300 euro. Volgens de politierechter lag het voor de hand dat de tekst die de verdachte in een Facebookgroep heeft gepubliceerd verder verspreid zou worden. De tekst is opruiend en verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een strafbaar feit.

De advocaat van de verdachte had gevraagd om het openbaar ministerie niet-ontvankelijk te verklaren vanwege meerdere vormfouten. De politierechter is van mening dat er vormfouten zijn gemaakt. Dit leidt niet tot niet-ontvankelijkheid, maar tot strafvermindering.

De online berichten die de man plaatste, zorgden voor veel onrust en verontwaardiging. Het Openbaar Ministerie neemt het de veroordeelde man zeer kwalijk dat hij heeft opgeroepen tot geweld en vindt dat hij daarmee een grens heeft overschreden. Ongenoegen over het Sinterklaasfeest kan en mag op verschillende manieren geuit worden, maar het oproepen tot geweld valt absoluut buiten de vrijheid van meningsuiting.

KNVB gaat weer experimenteren met nieuwe spelregels

Tijdstraffen, vrije trappen op jezelf en inschieten in plaats van ingooien komt weer een stap dichterbij nu de KNVB een grootschalige proef start.

De Future Rules Football League wordt opgezet als een innovatieve competitie om nieuwe spelregels uit te proberen, aldus de KNVB. De 'proeftuin' borduurt voort op de eerder gespeelde wedstrijd om de Avant Garde Cup tussen FC Lisse en Quick Boys (november 2017) en de Wedstrijd van de Toekomst tussen de Suriprofs en het toen net gepromoveerde Fortuna Sittard (mei 2018).

Het doel van de innovatieve competitie is onderzoeken wat de toegevoegde waarde is van spelregelwijzigingen, meldt de voetbalbond op vrijdag in een statement. “De nu op stapel staande competitie dient als proeftuin voor de toekomst van ons voetbal”, verduidelijkt de KNVB. De competitie wordt gespeeld door tien topamateurclubs uit het westen van het land, waarbij ARC uit Alphen aan den Rijn van oudsher de aanjager is. De initiatiefnemers van Avant Garde Football hebben zich sterk gemaakt voor dit grootschalige experiment.

“De participerende clubs zijn enthousiast om aan deze 'officieuze' competitie deel te nemen. Gezien de positieve resultaten van de eerste twee wedstrijden omarmt de KNVB dit toekomstgerichte experiment graag, omdat alleen door een grootschaligere test het daadwerkelijke effect van deze spelregelwijzigingen gemeten kan worden”, zo valt te lezen.

“De nieuwe regels zijn ontwikkeld om de wedstrijden attractiever te maken, zowel voor spelers als kijkers. Ook moeten de nieuwe regels het spel eerlijker maken en de arbitrage ondersteunen. Concreet gaat het om veranderingen als de self-pass (de mogelijkheid om een vrije trap 'op jezelf' te nemen), de intrap of indribbel in plaats van de ingooi en de invoering van tijdstraffen. Geel betekent vijf minuten eruit, rood betekent vijf minuten straf en een verplichte wissel van de 'zondaar'.”

“We vinden het prachtig om op deze manier verder te gaan”, vertelt Gijs de Jong, secretaris generaal van de KNVB. Hij heeft innovatie en spelregelvernieuwing in zijn portefeuille in zijn internationale werk voor de KNVB. "We faciliteren dit grote experiment op het gebied van spelregelvernieuwing met een aantal mensen van de KNVB. Daarbij leunen we erg op de betrokken personen van Avant Garde Football en de clubs. Het is hun initiatief en een gezamenlijk project."

De KNVB is bereid om te helpen met het aanstellen van scheidsrechters en de financiering van het filmen en analyseren van de wedstrijden. "Vanuit de lopende programma’s die de bond heeft om plezier op de velden te verhogen is dat eigenlijk heel logisch”, zegt Sjors Brouwer, verantwoordelijk voor Sportiviteit en Respect bij de bond. "Het aanpassen van spelregels kan een enorm positief effect hebben op het gedrag van spelers. Dit wordt steeds breder herkend en erkend. Het heeft zelfs een plek gekregen in het onlangs door de minister van Sport gesloten Sportakkoord (de gezamenlijke inspanningen van de sportsector om de sportparticipatie in Nederland te vergroten, red.)."

Er wordt in Future Rules Football League gespeeld in zeven speelrondes (eens per maand). Per speelronde worden er vijf wedstrijden afgewerkt. Iedere speelronde wordt er één wedstrijd op de KNVB Campus in Zeist gespeeld. De deelnemende elftallen zijn de reserveteams (onder 23) van de topamateurclubs ARC, FC Lisse, Westlandia, Katwijk, Quick Boys, VVSB, Rijnsburgse Boys, Alphense Boys, AFC en de Koninklijke HFC. Er is geen promotie of degradatie aan de competitie verbonden. Het betreft een competitie die extra gespeeld wordt.

"Alle wedstrijden worden vastgelegd en gecodeerd, op die manier verzamelen we veel objectieve data. Bovendien worden alle betrokkenen geïnterviewd in focusgroepen. Ook hun bevindingen worden vastgelegd", aldus De Jong. In een later stadium is het de bedoeling om alle bevindingen, meningen en data aan de IFAB en FIFA over te dragen. Bij een positieve uitkomst heeft de KNVB de ambitie om deze regels in officiële wedstrijden te testen.

Hassan derde in Diamond League-finale 1500 meter, Shubenkov imponeert

Atlete Sifan Hassan heeft de Diamond League op de 1500 meter afgesloten als derde. De Nederlandse liep donderdag in Zürich al de vijf kilometer en dat leek nog flink in de benen te zitten. Het gat naar de Ethiopische Gudaf Tsegay kon ze nog dichtlopen, maar Laura Muir en de Amerikaanse Shelby Houlihan gingen te hard. Houlihan kon haar kenmerkende eindschot net niet goed genoeg inzetten en moest de winst aan de Schotse laten: 3:59,49.

Sergey Shubenkov heeft de eindwinst gepakt op de 110 meter horden. De Rus kende een wat matige start, maar herstelde zich ijzersterk en raffelde de race in 12,97 seconden af. Met 13,10 seconden eindigde de Spanjaard Orlando Ortega als tweede, Europees kampioen Pascal Martinot-Lagarde werd met 13,36 vierde.

De 3000 meter steeplechase bij de vrouwen werd gedomineerd door Beatrice Chepkoech. De Keniaanse, vorige maand in Monaco goed voor een dik wereldrecord, snelde in 8:55,10 naar de winst en de derde tijd ooit, 4,5 tellen voor landgenote Norah Jeruto.

Favoriete Salwa Eid Naser was met overmacht de beste op de 400 meter. De jonge Bahreinse snelde naar wederom een nieuw Aziatische record: de vicewereldkampioene won in 49,33 seconden, ruim voor de 50,51 van de Amerikaanse Phyllis Francis, waarmee ze haar dominante seizoen fraai bekroonde.

Discuswerpster Sandra Perkovic werd zowaar verslagen, uitgerekend in de finale waar de prijzen verdeeld worden. Met 64,31 meter werd de Kroatische zelfs pas derde, de winst was met 65,00m voor de Cubaanse Yaime Perez, voor de 64,65m van de Braziliaanse Andressa de Morais.

Het kogelstoten bij de vrouwen werd donderdagavond al gewonnen door Gong Lijao uit China, die met haar 19,83m de Amerikaanse Raven Saunders (19,64m) aftroefde. Melissa Boekelman eindigde met 17,90m als zevende.

Titelverdedigers Rojer/Tecau vroegtijdig onderuit op US Open

Tennissers Jean-Julien Rojer en Horia Tecau zijn op de US Open al in de tweede ronde van het mannendubbelspel uitgeschakeld. Het Nederlands/Roemeense duo verdedigde in New York de titel, zonder succes dus.

De Moldaviër Radu Albot en de Tunesiër Malek Jaziri waren de opponenten van de nummers zes van de plaatsingslijst, die nog prima begonnen. In de tiebreak in set twee benutten ze een matchpoint op 8-7 niet, waarna Albot en Jaziri de set pakten en in set drie oppermachtig waren: 6-3, 6-7 (8), 2-6.

Sevilla nieuwe werkgever voor Promes

Sevilla heeft zich vrijdag versterkt met Quincy Promes. De 26-jarige aanvaller komt over van Spartak Moskou, dat twintig miljoen euro zou ontvangen.

De 26-jarige aanvaller had nog een contract tot de zomer van 2021 bij Spartak Moskou, de club waarvoor hij sinds de zomer van 2014 speelde nadat hij voor 11,5 miljoen euro de overstap had gemaakt van FC Twente naar Rusland.

De 28-voudig international zag donderdagavond vanaf de tribune Sevilla al met 3-0 winnen van Sigma Olomouc in de vierde voorronde van de Europa League. Promes onderging vrijdag een medisch keuring en vervolgens zette hij zijn handtekening onder een vijfjarig contract.

Promes kwam in vier jaar tijd tot 135 wedstrijden voor Spartak Moskou en was daarin 66 keer trefzeker en gaf 34 assists. Hij werd in 2017 kampioen van Rusland en veroverde de Super Cup. De vleugelaanvaller werd tot tweemaal toe uitgeroepen tot Speler van het Jaar.

Leider separatisten Oost-Oekraïne gedood door aanslag

Aleksandr Zachartsjenko, de leider van de separisten in Oost-Oekraïne is door een aanslag om het leven gekomen. Hij werd gedood door een explosie in een horecagelegenheid in Donetsk volgens lokale media. De speratisten, die door Rusland gesteund worden, hebben zijn dood inmiddels bevestigd volgens lokale media. 

Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken is er 'alle reden om te geloven dat de regering van Oekraïne achter de moord op de rebellenleider zit.". Bij de aanslag zouden nog drie anderen gewond zijn geraakt. Onder hen zou ook de minister van Financiën, Alander Timofejev, zijn. 

Loting Europa League: Dost tegen Arsenal, Strootman terug naar Rome

In Monaco is vrijdag geloot voor de groepsfase van de Europa League. Bas Dost gaat met Sporting Clube de Portugal tegen Arsenal spelen.

De Portugezen en de Engelsen zijn ingedeeld in groep E met Qarabag (Azerbeidzjan) en het onbekende Vorskla Poltava uit Oekraïne. Kevin Strootman neemt het met Olympique Marseille op tegen Lazio, de grote rivaal van zijn oude club AS Roma. De andere twee opponenten zijn Eintracht Frankfurt en Apollon Limassol.

Phillip Cocu, die een lastige start kent bij Fenerbahçe, komt met zijn team tegenover Anderlecht, Dinamo Zagreb en Spartak Trnava te staan. Voor het Belgische Standard Luik, dat in de voorrondes van de Champions League sneuvelde tegen Ajax, kwam onder meer het sterke Sevilla uit de kokers tevoorschijn. BATE Borisov, de tegenstander van PSV in de play-offs van de Champions League, ontmoet onder meer Chelsea.

De eerste poulewedstrijden van de Europa League worden gespeeld op donderdag 20 september. Net als bij de Champions League zijn de duels verdeeld over twee aanvangstijdstippen, namelijk 18:55 uur en 21:00 uur.

PSV versterkt zich op slotdag met linksback Behich

PSV meldt vrijdagmiddag dat Aziz Behich een contract voor vier seizoenen heeft gekregen. Volgens het Eindhovens Dagblad is met de komst van de linksback een transfersom van 1,7 miljoen euro gemoeid.

Behich wordt back-up voor Angeliño, aangezien coach Mark van Bommel verder alleen de 19-jarige Steven Theunissen voor de linksbackpositie heeft.

Behich heeft 26 interlands voor Australië gespeeld en hij beschikt ook over een Turks paspoort. Sinds januari 2013 speelde hij voor Bursaspor en daarvoor stond hij bij Melbourne Heart onder contract. Behich maakte deel uit van de Australische WK-selectie en hij kwam in Rusland in iedere wedstrijd van The Socceroos negentig minuten in actie.

Zodoende kende de nieuweling Van Bommel, die deze zomer assistent van bondscoach Bert van Marwijk was. PSV, dat met negen punten uit drie duels koploper van de Eredivisie, speelt zaterdag een thuiswedstrijd tegen Willem II. Na de interlandperiode volgt een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag.

Slachtoffers Amsterdam CS zwaargewond

De politie heeft even na 12.00 uur schoten gelost bij een steekincident op het Centraal Station. Verschillende hulpdiensten zijn massaal uitgerukt om hulp te verlenen. Er zijn drie gewonden, waaronder de verdachte. Dat meldt AT5 op haar website. 

Het incident vond plaats in de westtunnel van het station. Getuigen spreken van een uit de hand gelopen ruzie, die vervolgens uitliep op een steekpartij. De politie heeft vervolgens geschoten om de verdachte te stoppen. Volgens de politie zijn twee gewonden overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte is aangehouden en ook overgebracht naar het ziekenhuis, aldus de politie.

Een woordvoerder van de politie kan nog niet vertellen wat het motief van de verdachte is. Het station zit deels op slot. Spoor 4 en 5 is afgesloten en het gehele tramverkeer op het Stationplein ligt stil. Het treinverkeer komt langzaam weer op gang.

Update 18:05 uur
De twee slachtoffers die vanmiddag werden neergestoken op Centraal Station zijn daarbij zwaargewond geraakt. Zij liggen in het ziekenhuis. Dat meldt AT5. 

Een rugtas die de verdachte bij zich had is door een specialist van de Explosieven Veiligheid onderzocht. Daaruit bleek dat er geen gevaarlijke spullen in de tas zaten.

Chaos
Het Centraal Station werd na het incident voor een groot deel op slot gezet. Inmiddels is het station weer open. Desondanks roept de Nederlandse Spoorwegen (NS) reizigers op om het station te mijden, omdat er bij de afhandeling van het steekincident chaos is ontstaan.

Gestolen fietsen zoeken eigenaar

Een fietsendief keek donderdagmiddag raar op toen niet de koper van een gestolen fiets, maar agenten voor zijn deur stonden. Die hielden de 47-jarige Rotterdammer aan en herenigden de dure fiets met de eigenaar. In een huis aan de Van Malsenstraat vonden agenten nog meer gestolen fietsen waarvan de eigenaar wordt gezocht.

Omschrijving
De eigenaar herkende zijn gestolen fiets op Markplaats. Hij deed aangifte van diefstal en maakte een afspraak voor de ‘koop’. Niet hij, maar de politie stond vervolgens aan de deur van de verdachte. Toen deze de gestolen fiets liet zien, werd hij aangehouden op verdenking van heling. En daar bleef het niet bij. Verder onderzoek leidde naar een huis aan de Van Malsenstraat, waar nog eens acht dure rijwielen stonden.

Vragen
Van drie van de negen aangetroffen fietsen is de eigenaar achterhaald. Van zes nog niet. Een woordvoerder van de politie zegt: "Het zijn fietsen die door hun opvallende uiterlijk makkelijk herkenbaar zijn. Herkent u uw eigendom of weet u van wie één van de getoonde fietsen is? Bel dan 0900-8844 en vraag naar Team ‘Veel Voorkomende Criminaliteit’ van basisteam-centrum of maak gebruik van het tipformulier."

Gestolen fiets 1 (Foto: Politie.nl)
Gestolen fiets 1 (Foto: Politie.nl)Gestolen fiets 2 (Foto: politie.nl)
Gestolen fiets 2 (Foto: politie.nl)

Gestolen fiets 3 (Foto: Politie.nl)
Gestolen fiets 3 (Foto: Politie.nl)Gestolen fiets 4 (Foto: Politie.nl)
Gestolen fiets 4 (Foto: Politie.nl)Gestolen fiets 5 (Foto: Politie.nl)
Gestolen fiets 5 (Foto: Politie.nl)Gestolen fiets 6 (Foto: Politie.nl)
Gestolen fiets 6 (Foto: Politie.nl)

Bewijs jezelf tijdens GameForce

Hét esport-toernooi van de Benelux is GameForce Masters in Mechelen, België. Dit is ook één van de weinige plekken waar je cash-prijzen kunt verdienen. Meedoen staat open voor iedereen, dus ook amateurs. Morgen beginnen de eerste kwalificaties en je kan je hiervoor nog steeds opgeven.

GameForce

Als je aardig kunt meekomen in League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive (CSGO), Hearthstone of Rocket League, dan kun je met deze link je vrienden en jezelf inschrijven. De laatste ronde kwalificaties is op 20 september. Daarna beginnen de play offs. De uiteindelijke finales zijn tijdens het tweedaagse GameForce Masters-evenement op 13 en 14 oktober. Hieronder is een impressie van vorig jaar. De fans herkennen meteen de beste esporters, casters en streamers van de Benelux.

GameForce is de grootste gamebeurs van België, waar je kunt genieten van AAA-, indie-, retro- en virtual reality- games, maar ook van cosplay , hardware en nog veel meer. Er is erg veel te beleven in de Nekkerhal in Mechelen, zoals je ook in onderstaand filmpje kunt zien. Kaartjes kun je hier kopen.

GameForce

Dideriksen wint opnieuw in Boels Ladies Tour, Van Vleuten blijft leidster

Amalie Dideriksen heeft na de derde ook de vierde etappe in de Boels Ladies Tour gewonnen. De Deense die uitkomt voor Boels-Dolmans was in de sprint te snel voor de Nederlandse dames Lucinda Brand en Lorena Wiebes.

Omer Shapira ging er in de rit over 124,3 kilometer van Stramproy naar Weert snel vandoor. De Israëlische had een maximale voorsprong van bijna vier minuten, maar op zestien kilometer van de streep werd ze bijgehaald door Amy Pieters en Lisa Brennauer, die even daarvoor ontsnapt waren uit het peloton.

Ook Pieters en Brennauer kon het jagende peloton niet voor blijven, waarna Pieters nog een poging deed, maar ook deze aanval slaagde niet. In de sprint maakte Dideriksen het af voor Boels-Dolmans. In het algemeen klassement blijft Annemiek van Vleuten aan de leiding, met nog twee etappes te gaan.

Verdachten mislukte liquidatie blijven vastzitten

Drie verdachten die op woensdag 29 augustus zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een poging liquidatie op de Moezelhavenweg in het Westelijk Havengebied in Amsterdam de dag ervoor, blijven langer vast zitten. Ze zijn vanmiddag door de rechter-commissaris voor een periode van veertien dagen in bewaring gesteld.

De verdachten zijn een 53-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, een 18-jarige vrouw uit Amsterdam en een 17-jarige man uit Amsterdam. Aanvankelijk had de politie – zoals woensdag gemeld – drie mannen aangehouden. Een van hen is woensdagavond heengezonden en diezelfde avond is de 18-jarige vrouw aangehouden. De drie verdachten zitten in volledige beperkingen wat inhoudt dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Na een Burgernetmelding werd de gebruikte vluchtauto aangetroffen. Nader onderzoek bracht het rechercheteam bij een woning in Amsterdam Slotermeer. Een arrestatieteam kon vervolgens in de directe omgeving en in de tuin van de woning drie verdachten aanhouden.

Bij de doorzoeking van de woning werd onder meer een geweer met bloedsporen aangetroffen. Of dit wapen daadwerkelijk is gebruikt bij de poging liquidatie wordt nog onderzocht.

Het onderzoeksteam gaat er vanuit dat het de bedoeling was om het slachtoffer neer te schieten. Kennelijk weigerde het geweer, waarna het slachtoffer werd geslagen en meerdere keren werd bewerkt - voornamelijk op het hoofd - met de loop van een geweer. Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis maar verkeert buiten levensgevaar.

Zware crash Ericsson op Monza

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Italië is opgeschrikt door een zware crash van Marcus Ericsson. De Zweed klapte bij het aanremmen voor de eerste bocht in de muur en ging vervolgens nog enkele malen over de kop. In de sessie zette hij daarom geen tijd neer. Max Verstappen reed naar de vijfde plek toe.

Ericsson was net aan zijn eerste vliegende ronde begonnen toen de Sauber bij het aanremmen voor de eerste chicane haaks linksaf de muur in ging. Mogelijk bleef de achtervleugel bij het remmen open staan, waardoor de Zweed crashte. Na het raken van de muur begon de Sauber eerst rond te tollen en ging later nog over de kop. Ericsson kon ongedeerd uitstappen, ondanks dat zijn bolide zwaar beschadigd raakte. De sessie werd stilgelegd om reparaties aan de vangrail uit te kunnen voeren.

In het vervolg van de training zette Ferrari de toon waarbij Sebastian Vettel in een tijd van 1.21,105 de snelste bleek voor teamgenoot Kimi Räikkönen. Daarachter volgden de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, voor de Red Bulls van Verstappen en Daniel Ricciardo. De rij werd gesloten door de McLarens en Ericsson die door zijn crash geen tijd neer kon zetten.

Op de grid zal Daniel Ricciardo door zijn motorwissel zondag van de laatste startrij vertrekken. De Australiër krijgt gezelschap van de Renault van Nico Hülkenberg. De Duitser kreeg na zijn startcrash in Spa een gridstraf van tien plekken opgelegd, waarna Renault besloot om gelijk ook maar de motor van zijn bolide te vervangen om straffen later in het jaar te ontlopen.

Uitslag

# Coureur Team Tijd Band Ronden
1 S. Vettel Ferrari 1:21.105 Supersoft 27
2 K. Räikkönen Ferrari 1:21.375 Supersoft 31
3 L. Hamilton Mercedes 1:21.392 Supersoft 31
4 V. Bottas Mercedes 1:21.803 Supersoft 35
5 M. Verstappen Red Bull 1:22.154 Supersoft 28
6 D. Ricciardo Red Bull 1:22.296 Supersoft 28
7 E. Ocon Force India 1:22.930 Supersoft 30
8 S. Pérez Force India 1:22.942 Supersoft 32
9 C. Leclerc Sauber 1:22.965 Supersoft 20
10 N. Hulkenberg Renault 1:23.063 Supersoft 30
11 R. Grosjean Haas 1:23.077 Soft 31
12 C. Sainz Jr. Renault 1:23.193 Supersoft 32
13 K. Magnussen Haas 1:23.233 Supersoft 28
14 P. Gasly Toro Rosso 1:23.402 Supersoft 34
15 S. Sirotkin Williams 1:23.514 Supersoft 28
16 B. Hartley Toro Rosso 1:23.531 Supersoft 16
17 L. Stroll Williams 1:23.566 Supersoft 29
18 F. Alonso McLaren 1:23.741 Supersoft 23
19 S. Vandoorne McLaren 1:24.084 Supersoft 30
20 M. Ericsson Sauber geen tijd   2

'Wegwezen apen!' levert voorwaardelijke celstraf op

Het was niet bepaald het warme welkom waarop je hoopt als je naar een nieuw huis gaat kijken. De buurman was niet blij met wie het huis naast hem kwamen bezichtigen en liet dat luidkeels merken. 'Ik wil geen buitenlanders! Wegwezen, apen!' Vrijdag stond de 63-jarige man voor de politierechter wegens discriminatie.

Op vrijdag 23 mei was er een bezichtiging van een leegstaand huis in Den Haag. Tussen de mensen die langs kwamen waren ook mensen van Antilliaanse en Marokkaanse afkomst. De buurman zat daar duidelijk niet op te wachten. Op straat en vanuit de deuropening riep hij naar de vrouw van de woningbouw, die de bezichtiging begeleidde, en naar de potentiële buren zelf.

'Ik wil geen buitenlanders! Wegwezen, apen!' klonk het. 'Kanker aap, als je hier komt wonen dan is je huis niet veilig. Ik gooi je ruiten in!' Bij de politie bekent de man later dat hij dergelijke dingen heeft geroepen. Waarom? 'Ik moet die zooi niet naast me. Mijn straat zat vol met die allochtonen. Ik heb gewoon antipathie tegen die lui. Negerinnen, hoofddoeken. Ik was kwaad.'

De officier van justitie had vrijdag geen goed woord over voor de uitspraken van verdachte. 'Het gaat om zeer ernstige, walgelijke en kwetsende uitlatingen alleen omdat zij een afkomst hadden die verdachte niet bevalt,' aldus de officier van justitie. 'En alleen maar omdat ze een woning kwamen bezichtigen.'

De slachtoffers voelden zich zeer beledigd, vernederd en bedreigd. Ze hadden op dat moment ook nog eens hun kinderen bij zich. 'Verdachte heeft recht op zijn eigen denkbeelden,' zei de officier van justitie, 'maar door dit soort teksten over de openbare weg te schreeuwen is hij een grens over gegaan. Zo draagt hij bij aan discriminatie en verdeeldheid.'

Het Openbaar Ministerie eiste op zitting 40 uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken. De politierechter besloot enkel een (hogere) gevangenisstraf op te leggen van een maand voorwaardelijk, omdat verdachte is afgekeurd.

Gallopin wint zevende etappe Vuelta voor Sagan en Valverde, Molard blijft leider

Tony Gallopin heeft de zevende rit in de Ronde van Spanje gewonnen. De Fransman van AG2R La Mondiale reed in de laatste twee kilometer weg uit een klein peloton en hield aan de finish een voorsprong van vijf seconden over. Peter Sagan won de sprint voor de tweede plaats, voor Alejandro Valverde. In het algemeen klassement blijft Rudy Molard aan de leiding.

Zeven renners kozen vroeg in de etappe voor de aanval: Alexis Gougeard (AF2R La Mondiale), Michael Woods (EF Education First-Drapac), Floris De Tier (LottoNL-Jumbo), Nicola Conci (Trek-Segafredo), Edward Ravasi (UAE Emirates), Alex Aranburu (Caja Rural-Seguros RGA) en Oscar Rodriguez (Euskadi-Murias). De kopgroep had al snel een voorsprong van ruim drie minuten te pakken op het peloton.

De koplopers reden ruim honderd kilometer aan kop, maar op het laatste klimmetje van de dag was het over voor de koplopers, waar Woods het langst volhield. Vlak voordat het peloton de aansluiting had gemaakt met de koplopers was er nog een valpartij in het peloton, maar daar waren geen belangrijke renners voor het algemeen klassement bij betrokken.

Alle renners konden hun weg snel weer verderzetten. De val zorgde wel voor verbrokkeling in het peloton. Jesus Herrada waagde zijn kans in het slot van de etappe. De voormalig Spaans kampioen van Cofidis reed weg uit het peloton en had een mooie voorsprong te pakken. Toch kwam het uitgedunde peloton weer dichter, waarna Gallopin zijn kans zag.

De sterke Fransman wist zijn voorsprong vast te houden en pakte zodoende zijn eerste overwinning in de Ronde van Spanje. Sagan won op vijf seconden de sprint voor de tweede plaats, voor Valverde. Kelderman, die donderdag een kleine twee minuten, werd negende in de etappe en was daarmee de beste Nederlander in het dagklassement.

In het algemeen klassement blijft Molard aan de leiding staan. Steven Kruijswijk is daarin de beste Nederlander op een negende plaats met een achterstand van 1.18 op de Fransman.

Celstraf na weigeren Facebook-wachtwoord te geven

Een 24-jarige Brit moet 14 maanden de gevangenis in nadat hij weigerde zijn Facebook-wachtwoord aan rechercheurs te geven. De man wordt verdacht van de moord op een 13-jarig meisje, een zaak die nog loopt.

Lucy McHugh werd vorige maand doodgestoken gevonden. Dezelfde maand werd Stephen-Alan Nicholson aangehouden. Hij werd aangeklaagd wegens moord en seksuele omgang met een minderjarige. De politie wilde zijn wachtwoord hebben om privéberichten in te zien die hij met McHugh zou hebben gehad.

Omdat Nicholson dit weigerde, werd hij tevens aangeklaagd onder de zogeheten Regulation of Investigatory Powers-wetgeving. Daarmee kunnen verdachten worden verplicht om wachtwoorden te openbaren, niet alleen van een dienst als Facebook maar bijvoorbeeld ook van versleutelde apparaten.

Nicholson weigerde naar eigen zeggen omdat er dan berichten over cannabis naar boven zouden komen, maar de rechtbank accepteerde die uitleg niet.

"U heeft het onderzoek belemmerd, en het gaat om een uiterst serieus onderzoek. Dat heeft een aanmerkelijke vertraging veroorzaakt", aldus de rechter. "Dat betekent dat het onderzoek naar de moord op Lucy McHugh veel ingewikkelder is geworden."

Volgens de officier van justitie is de politie bezig met een "langdurig traject" om de informatie van Facebook zelf te krijgen.

Frenkie de Jong opgenomen in definitieve selectie Oranje

Frenkie de Jong is door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in definitieve selectie van het Nederlands elftal. Op 6 september kan hij debuteren.

Op 6 september speelt het Nederlands elftal een oefeninterland tegen Peru en in die wedstrijd neemt Wesley Sneijder afscheid. De recordinternationale speelt zijn 134ste en laatste wedstrijd in Oranje. De Jong kan zijn debuut maken in het duel met Zuid-Amerikanen. 

Drie dagen later staat de eerste wedstrijd in de UEFA Nations League op het programma. Wereldkampioen Frankrijk is in het Stade de France de tegenstander, in een groep waar ook Duitsland in zit. 

Definitieve selectie Oranje:

Doelmannen: Jasper Cillessen (Barcelona), Sergio Padt (FC Groningen), Jeroen Zoet (PSV)

Verdedigers: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (AFC Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Daryl Janmaat (Watford), Matthijs de Ligt (Ajax), Kenny Tete (Olympique Lyon), Stefan de Vrij (Internazionale)

Middenvelders: Donny van de Beek, Frenkie de Jong (beiden Ajax), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Wesley Sneijder (Al-Gharafa), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Tonny Vilhena (Feyenoord), Ruud Vormer (Club Brugge), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanvallers: Ryan Babel (Besiktas), Memphis Depay (Olympique Lyonnais), Luuk de Jong (PSV), Justin Kluivert (AS Roma), Quincy Promes (Spartak Moskou).

Weekend!!! Lekker dansen met Theresa May

Het is bijna weekend, dus tijd voor een dansje. Vandaag dansen we gezellig samen met de Britse premier Theresa May. Ze is op staatsbezoek in Kenia en daar laat ze even zien dat ze beschikt over uitstekende dance moves.

The Messenger launchtrailer toont ninjas aan het werk

The Messenger is een retro metroidvania game die ook veel doet denken aan Ninja Gaiden. Je speelt als een koerier die een hele belangrijke brief moet bezorgen, het lot van jouw ninja clan hangt er van af. De game is sinds gisteren uit voor Nintendo Switch en pc.

The Messenger bevat een unieke gimmick. Het begint als een lineaire 8-bit actie game, maar later in het spel kun je naar de toekomst reizen. Het spel transformeert dan in een 16-bit metroidvania-game. De soundtrack en de graphics worden daarmee ook anders.

La-Mulana 2 komt naar consoles

La-Mulana 2 komt begin volgend jaar uit voor PS4, Xbox One en pc. Dat hebben uitgever Playism en ontwikkelaar Nigoro vandaag aangekondigd op de PAX West gamesconventie. De kickstarter-game is al een maandje verkrijgbaar op pc.

La-Mulana 2 is een hardcore metroidvania-game waarin je als archeoloog ruïnes moet onderzoeken. De serie staat bekend om haar extreem esoterische puzzels. Spelers zijn bijna vereist om een notitieblok naast de game te hebben om alles bij te houden. In deze games gaat niets vanzelf. Uiteraard heeft het daarom ook veel fans gekregen.

Groot deel leerlingen VMBO Maastricht geslaagd

Een groot deel van de examenleerlingen van VMBO Maastricht is geslaagd. Voor een deel van de leerlingen ligt later dit jaar nog een herkansing in het verschiet. Dat schrijft minister Slob (Onderwijs) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Vandaag kregen 243 leerlingen bericht van de school dat ze hun diploma kunnen komen ophalen. Vorige week maakten 250 leerlingen hersteltoetsen. In totaal zijn van 353 eindexamenleerlingen van VMBO Maastricht nu 285 leerlingen geslaagd.

20 leerlingen waren eerder gezakt vanwege hun cijfers voor het centraal examen. De school gaat de komende dagen in gesprek met de 50 leerlingen die nog niet zijn geslaagd over het vervolg, zodat ook zij de komende maanden hun diploma kunnen halen. In oktober is er een volgende herkansingsmogelijkheid.

"Voor veel leerlingen en ouders komt er een eind aan een zomer vol onzekerheden. Ik hoop dat zij nu alsnog met trots naar hun behaalde resultaten kunnen kijken en met plezier verder kunnen met hun vervolgopleiding", aldus minister Slob.

Volgens de minister is alles in het werk gesteld om te zorgen dat de leerlingen alsnog hun diploma konden halen, nadat ze gedupeerd waren geraakt door het handelen van de school. "Het papiertje dat deze leerlingen nu hebben bemachtigd is en blijft waardevol", aldus Slob. "Leerlingen kunnen daar ondanks alles heel trots op zijn."

Slob wenst de leerlingen die hun diploma nog niet op zak hebben de komende periode veel succes bij het studeren. "Ik hoop dat we uiteindelijk kunnen zeggen dat iedereen op een goede vervolgplek terecht is gekomen", zegt Slob.

In de Kamerbrief stelt de minister verder dat het belangrijk is om van de situatie bij VMBO Maastricht te leren.

Groot deel examenleerlingen VMBO Maastricht geslaagd  (Foto: Stockfoto PXhere)
Groot deel examenleerlingen VMBO Maastricht geslaagd (Foto: Stockfoto PXhere), aldus de minister. Hij kijkt daarom uit naar de uitkomsten van de ingestelde onderzoeken. Die worden in de loop van het najaar verwacht.

Lekker drummen met Taiko no Tatsujin

Taiko no Tatsujin, een game die erg populair is in Japanse arcadehallen, komt voor het eerst naar Europa. Je kunt helaas niet op echte drum slaan, maar in plaats daarvan kun je de Switch joycons als drumsticks gebruiken om los te gaat op de muziek. Als je geen fan bent van motion controls kun je natuurlijk ook gewoon de knoppen gebruiken.

In de onderstaande trailer kun je zien hoe de game precies speelt. Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! moet op 2 november uitkomen voor de Nintendo Switch. Er komt op dezelfde dag ook andere versie van Taiko no Tatsujin naar de PS4.

Owlboy-ontwikkelaar maakt trailer voor neppe Chrono Trigger-sequel

Chrono Beak zou ooit de derde game in the Chrono-serie worden. Het project is tot spijt van van vele fans nooit doorgegaan en leeft tegenwoordig alleen voort als fantasie. Owlboy-ontwikkelaar Simon Stafsnes Andersen heeft van die fantasie werk gemaakt en heeft een trailer voor de game ontwikkeld. Let wel: hij is niet echt de game aan het maken en de game bestaat niet in speelbare vorm. De trailer is enkel voor de leuk gemaakt.

Zoals je in de onderstaande beelden kunt zien is Andersen een meester in het maken van pixelkunst.

Dragon Ball FighterZ laat broer van Frieza meevechten

Dragon Ball FighterZ gaat 'Cooler' toevoegen als DLC-personage. De oudere broer van Frieza was de slechterik in een van de vele Dragon Ball Z-films. Desondanks heeft hij net als Broly veel fans in de Dragon Ball-community. Wanneer Cooler wordt uitgebracht is niet bekend, maar in de onderstaande gameplaybeelden kun je alvast uitgebreid bekijken hoe hij precies speelt.

Dragon Ball FighterZ is al beschikbaar voor PlayStation 4, Xbox One en pc en komt naar Switch op 28 september.

Zes voertuigen betrokken bij ongeluk Swifterbant

Op de A6 richting Emmeloord is een groot ongeluk gebeurd ten hoogte van Swifterbant. De linker rijstrook is dicht, meldt Rijkswaterstaat  

Bij het ongeluk zijn minimaal zes voertuigen betrokken. Hulpdiensten zijn onderweg naar de plaats van het ongeval. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en of er gewonden zijn.

Update 14:15 uur:
Het blijkt te gaan om een kop-staart-botsing waarbij geen gewonden gevallen zijn.   

Perez snelste in natte training op Monza

Sergio Perez heeft verrassend de eerste vrije training voor de Grand Prix van Italië als snelste afgesloten. De Mexicaan was met een tijd van 1.34,000 de snelste op een nat Monza. Max Verstappen klokte de zevende tijd.

Het had voorafgaand aan de training flink geregend, waardoor een training van de GP3 al letterlijk in het water was gevallen. De Formule 1-bolides mochten wel het Italiaanse asfalt op en onder hen was Daniel Ricciardo die reed met de nieuwe C-specmotor van Renault. Achterin de Red Bull bleek deze de eerste ronde geen succes, want door een probleem met de software reed de Australiër langzaam over de baan. Pas richting het eind van de sessie kon hij zijn rondes maken. Later vandaag wordt besloten of ook Verstappen een nieuwe krachtbron gemonteerd krijgt. Renault en McLaren laten de motor vooralsnog links liggen omdat deze mogelijk minder betrouwbaar is.

Verstappen kende in de Parabolica een behoorlijk moment toen hij er bijna zijwaarts doorheen ging en het slechts een drift noemde. Ook andere coureurs gingen even van de baan. Later in de sessie werd de baan langzaam maar zeker droger, waardoor er meer gereden werd en de tijden sneller werden. Bij het hangen van de vlag noteerde Perez uiteindelijk de snelste tijd.

Uitslag

# Coureur Team Tijd Band Ronden
1 S. Pérez Force India 1:34.000 Intermediates 18
2 K. Räikkönen Ferrari 1:34.550 Intermediates 28
3 E. Ocon Force India 1:34.593 Intermediates 17
4 B. Hartley Toro Rosso 1:35.024 Intermediates 17
5 D. Ricciardo Red Bull 1:35.207 Intermediates 13
6 P. Gasly Toro Rosso 1:35.438 Intermediates 19
7 M. Verstappen Red Bull 1:35.665 Intermediates 10
8 C. Sainz Jr. Renault 1:35.995 Intermediates 15
9 N. Hulkenberg Renault 1:36.107 Intermediates 15
10 V. Bottas Mercedes 1:36.238 Intermediates 8
11 L. Hamilton Mercedes 1:36.546 Intermediates 6
12 C. Leclerc Sauber 1:36.648 Intermediates 10
13 K. Magnussen Haas 1:37.066 Intermediates 13
14 F. Alonso McLaren 1:37.426 Intermediates 14
15 R. Grosjean Haas 1:37.683 Intermediates 13
16 M. Ericsson Sauber 1:37.790 Intermediates 11
17 S. Vettel Ferrari 1:37.867 Wets 4
18 S. Sirotkin Williams 1:37.929 Intermediates 10
19 L. Stroll Williams 1:38.253 Intermediates 8
20 L. Norris McLaren 1:38.282 Intermediates 9

Rusland stopt met Amerikaanse astronauten vervoeren naar ISS

Rusland gaat stoppen met het vervoeren van Amerikaanse astronauten naar het International Space Station (ISS). Dat heeft de Russische vicepremier Yury Borisov vrijdag laten weten. Het contract tussen NASA en de Russen loopt dan af, en verlenging lijkt niet waarschijnlijk.

Borisov is in het Russische kabinet verantwoordelijk voor militaire zaken en ruimtevaart. Die positie nam hij in mei over van Dmitry Rogozin, die werd aangesteld als hoofd van de Russische tegenhanger van NASA, Roscosmos.

Vanaf april volgend jaar zal Rusland geen Amerikanen meer vervoeren, zo zegt Borisov. Dat gebeurt sinds het afscheid van de Space Shuttle in 2011 tegenwoordig met Soyuz-ruimtevoertuigen van de Russen, maar dat houdt volgend jaar dus op, als men voet bij stuk houdt.

Via de bemande SpaceX Dragon-capsule zou de VS als het goed is relatief snel zelf in staat moeten zijn om haar astronauten naar het ISS te sturen. Dat zou flink wat kosten besparen: de Russen kregen dit jaar 81 miljoen dollar betaald per naar het ISS vervoerde Amerikaan.

Worstellegende breekt wereldrecord ballonnen kapotzitten

Saori Yoshida is een absolute legende in het worstelen, maar de 35-jarige Japanse heeft nu ook een heus wereldrecord in handen: tijdens een Japanse spelshow, altijd leuk, verbrak ze het record wat betreft het kapot maken van ballonnen door erop te zitten.

Yoshida was bijna anderhalf decennium onverslaanbaar. Van 2002 tot en met 2015 won ze alles wat er te winnen viel in haar gewichtsklasse: drie keer op rij olympisch goud, vier keer op rij Asian Games-goud en dertien opeenvolgende wereldtitels. Tot Rio 2016, toen was de Amerikaanse Helen Maroulis in de finale ineens te sterk, haar derde nederlaag in achttien jaar topworstelen.

In Japan is Yoshida een van de absolute sterren op sportgebied en die doen natuurlijk mee aan dergelijke shows. Het officiële Guinness-wereldrecord voor het kapotzitten van zoveel mogelijk ballonnen in één minuut stond op 95 stuks, Yoshida verpletterde de ballonnen én het record: 123 bleken het er uiteindelijk te zijn.

Yoshida breekt het wereldrecord (Bron: YouTube)

'Topverspringer Lawson betrapt op doping'

Verspringer Jarrion Lawson is voorlopig geschorst. Volgens de Athletics Integrity Unit, de antidopingwaakhond in de atletiekwereld, heeft de Amerikaan een positief plasje ingeleverd. De 24-jarige Lawson is betrapt op het gebruik van epitrenbolon, een anabole steroïde.

Lawson zorgde in 2016 voor een historische prestatie. Op de Amerikaanse collegekampioenschappen pakte hij de titel op de 100 meter, 200 meter en het verspringen, een triple die eerder alleen door de legendarische Jesse Owens gepakt werd.

Op de Spelen in Rio kwam Lawson enkele centimeters tekort voor het brons, vorig jaar pakte hij zilver op het WK, allemaal op het verspringen. Op de 100 meter snelde hij vorig jaar al eens naar een rappe 10,03 seconden.

Bitcoins geruild voor nepgeld

Het leek een bitcoinbezitter een goede deal, 26 bitcoins ruilen voor 180.000 euro. Hij kwam online in contact met iemand die hem dat voorstel deed.

Na het eerste contact werd er een afspraak gemaakt in een hotel om de deal rond te maken. De koper liet daar 180.000 euro zien en alle documenten werden doorgenomen. Hierna maakte de man zijn 26 bitcoins over naar de koper, waarna hij de tas met het geld kreeg. Alles verliep soepel en de aangever en koper namen afscheid van elkaar.

Na de transactie besloot de man het geld nog eens te bekijken. Direct bleek dat de koper een listige truc had gebruikt, het geld was hartstikke nep.

De recherche gaat onderzoek doen naar dit voorval.

Bitcoins geruild voor nepgeld (Foto: Politie Amsterdam Centrum-Burgwallen)
Bitcoins geruild voor nepgeld (Foto: Politie Amsterdam Centrum-Burgwallen)

'Elektrisch karten mogelijk op Olympische Spelen'

Als het aan Felipe Massa ligt kunnen we tijdens de Olympische Spelen van 2024 gaan kijken naar de strijd om olympische medailles in het karten. Het elektrisch karten dan, welteverstaan. Dat zegt de voormalig F1-coureur, tegenwoordig president van de kartcommissie bij autosportbond FIA, tegenover AS.

"De elektrische karts zijn nog nieuw en er is nog veel te verbeteren, maar ons doel is om in Parijs in 2024 een olympische discipline te zijn", aldus Massa, die volgend seizoen in de Formule E zal rijden. Het elektrisch karten wordt in oktober overigens al gedemonstreerd tijdens de Jeugd Olympische Spelen in Buenos Aires, waar het dus een niet-officiële sport is.

Auto- en motorsport op de Spelen
Slechts één keer eerder werden gemotoriseerde sporten gehouden op de Olympische Spelen. In 1900 waren de Spelen in Parijs een aanhangsel van de Wereldtentoonstelling, waarbij de meeste deelnemers niet eens wisten dat ze überhaupt aan de Spelen mee hadden gedaan, iets waar ze soms pas decennia later achter zijn gekomen.

Doordat het niet al te strak werd gereguleerd stonden er ook vele 'andere' sporten op het programma, zoals auto- en motorsporten. Denk daarbij aan races met auto's voor twee of vier personen, maar ook met taxi's en bestelbusjes, zowel op benzine als elektrisch. Ook met brandweerwagens werd geracet - of in elk geval met één, want er is alleen een winnaar van goud bekend. Ook onder meer kanonschieten en brand bestrijden stonden op het programma, maar dat verder geheel terzijde.

Geschrapte regels
In het Olympisch Handvest stond decennialang een regel waardoor sporten die voor een groot deel van mechanische voortstuwing afhankelijk zijn niet op de Spelen welkom zijn. Die regel werd in 2007 echter geschrapt en vijf jaar later werd de FIA, na het accepteren van antidopingregels, onderdeel van de door het Internationaal Olympisch Comité geaccepteerde sportbonden.

"De elektrische kart bewijst dat de wereld aan het veranderen is en wij willen die verandering leiden", aldus FIA-president Jean Todt onlangs. Het accepteren van (elektrisch) racen lijkt geen onrealistische stap voor de Spelen, met het oog op duurzaamheid en dergelijken. Van 6 tot 18 oktober worden de Jeugd Olympische Spelen gehouden, waar het karten dus haar 'olympisch' debuut zal maken.

Halsema sluit spyshop na mislukte liquidatie

Spy City, een spyshop in Westpoort in Amsterdam, is op last van burgemeester Halsema per direct en voor onbepaalde tijd gesloten. Bij de winkel aan de Moezelhavenweg vond afgelopen dinsdag een liquidatiepoging plaats. Dat meldt AT5 op haar website..

Het beoogde doelwit was een medewerker van de spyshop. Aanvankelijk wilden de liquidatieplegers hem neerschieten, maar het wapen weigerde. Hierna is de man in elkaar geslagen en zwaargewond achtergelaten.

"Door het geweldsincident is het woon- en leefklimaat ernstig aangetast en de openbare orde ernstig verstoord", zo valt te lezen in de verklaring van de gemeente.

De dader ging er daaarna vandoor in een grijze Audi Q5. Die vluchtauto is inmiddels gevonden en door de politie in beslag genomen. De politie kwam de Audi op het spoor met behulp van een Burgernetmelding. De wagen wordt onderzocht, er zijn drie personen aangehouden.

Het 31-jarige slachtoffer uit Alkmaar ligt nog steeds in het ziekenhuis en is herstellende van zijn zware verwondingen.

Flinke aardbeving in Griekenland

Griekenland is vrijdagochtend opgeschrikt door een aardbeving met vermoedelijk een kracht van 5.1 op de Schaal van Richter. De beving gebeurde kort na tien uur 's ochtends lokale tijd, met het epicentrum op zo'n 25 kilometer van de centraal-Griekse stad Karditsa.

Volgens seismoloog Emmanuel Scordilis van de Universiteit van Thessaloniki zijn er in dit specifieke gebied in de recente geschiedenis geen aardbevingen geweest met een vergelijkbare kracht. Mensen in de omgeving hebben het over een korte, maar vrij krachtige beving.

Ook in diverse andere steden, zoals het 300 kilometer verderop gelegen Macedonische Skopje, werd de aardbeving gevoeld. Volgens de politie zijn er nog geen meldingen binnengekomen van serieuze schade of verwondingen.

Een uurtje na de oorspronkelijke beving volgde nog een beving met een kracht van 4,1.

NFL: Preseason afgesloten, rookie Mayfield maakt indruk en moet afwachten

In de VS is het preseason in de NFL afgesloten, waardoor het american football-seizoen over een week dan echt van start kan gaan. Alle 32 teams kwamen in de vierde en laatste week van de voorbereidingswedstrijden in actie.

Vooral spelers die de uiteindelijke NFL-teams vermoedelijk niet zullen halen kwamen in actie, om zo misschien nog één kans te krijgen zich wél in het team te spelen. Eén uitzondering was Baker Mayfield: de quarterback werd deze zomer tijdens de Draft als eerste gekozen en wel door de Cleveland Browns.

Mayfield maakte een prima voorseizoen mee en ook tegen de Detroit Lions deed hij het donderdagavond weer uitstekend. Hij speelde de eerste helft en gooide daarin een paar uitermate fraaie passes, waarmee hij de Browns zowaar naar een 17-35 zege hielp. Wanneer hij weer zal spelen is onzeker: het heeft er alle schijn van dat de Browns, ondanks de indruk die Mayfield gemaakt heeft, met quarterback Tyrod Taylor aan het seizoen zullen beginnen.

Uitslagen NFL preseason week 4
Atlanta Falcons - Miami Dolphins 7-34
Cincinnati Bengals - Indianapolis Colts 26-27
Detroit Lions - Cleveland Browns 17-35
New York Giants - New England Patriots 12-17
Philadelphia Eagles - New York Jets 10-9
Baltimore Ravens - Washington Redskins 30-20
Pittsburgh Steelers - Carolina Panthers 39-24
Tampa Bay Buccaneers - Jacksonville Jaguars 10-25
Chicago Bears - Buffalo Bills 27-28
Houston Texans - Dallas Cowboys 14-6
New Orleans Saints - Los Angeles Rams 28-0
Tennessee Titans - Minnesota Vikings 3-13
Kansas City Chiefs - Green Bay Packers 33-21
Arizona Cardinals - Denver Broncos 10-21
San Francisco 49ers - Los Angeles Chargers 21-23
Seattle Seahawks - Oakland Raiders 19-30

Lions - Browns (Bron: YouTube)

Auto te water, bestuurder overleden

Donderdag is een 78-jarige man uit de gemeente Epe overleden nadat hij met zijn auto te water raakte in Wapenveld.

Omstreeks 16:50 uur kwam de melding binnen van een voertuig dat te water was geraakt. De bestuurder van het voertuig raakte door onbekende redenen ter hoogte van de kruising met de Ossenkampweg en de Kanaaldijk te water.

Hulpdiensten en omstanders gingen te water om de bestuurder uit de auto te halen waarna het slachtoffer op de kant werd gereanimeerd. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij overleed.

Het Verkeers Ongevallen Analyse team van de politie heeft sporenonderzoek gedaan en de auto is geborgen.

Politie neemt 19 kg drugs en 12.000 joints in beslag

Bij het team Jan Hendrikstraat in Den Haag kwam in augustus een Meld Misdaad Anoniem melding binnen. Hierna bezochten agenten donderdag 30 augustus omstreeks 9:45 uur een woning aan de Trompstraat en namen zij hennep en joints in beslag. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt de vondst.

Een anonieme melder nam contact op met de politie over een mogelijke opslagplaats van verdovende middelen in een woning boven een coffeeshop. Er zou daar een grote hoeveelheid softdrugs liggen en de coffeeshop zou via deze woning bevoorraad worden. Hierop stelde de politie een onderzoek in.

Tijdens het onderzoek troffen agenten in een hermetisch afgesloten ruimte negentien kilo wiet en hasj en 12.000 joints aan. De drugs zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Rechercheurs doen onderzoek naar de verdachten.

Politie neemt 19 kg drugs en 12.000 joints in beslag (Foto: politie.nl)
Politie neemt 19 kg drugs en 12.000 joints in beslag (Foto: politie.nl)

Ambulancepersoneel gewond bij aanrijding

Op de kruising van de De Boelelaan en de Buitenveldertselaan in Amsterdam zijn vanochtend rond 4.30 uur een jeep en een ambulance op elkaar geknald. Dat meldt AT5 op haar website. 

Hoe het ongeluk naast het VUmc heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Aan de schade is wel te zien dat de twee auto's hard op elkaar zijn gebotst. De ambulance had geen patiënt aan boord en reed niet met spoed. 

Drie gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het zijn de bestuurder van de jeep, de bestuurder van de ambulance en een verpleger.

Ontdek je plekje in NBA 2K19

2K Games heeft een trailer voor NBA 2K19 uitgebracht. Ontdek nieuwe spots, overdag en ’s nachts. Check het Jordan Rec Center of keer terug naar je oude crew voor een potje 3 x 3 streetbal in jouw 'neighbourhood'.

De Standard Edition zal vanaf 11 september 2018 te koop zijn voor Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch en Windows pc voor €69,99. De NBA 2K19 20th Anniversary Edition met Lebron James op de cover zal vanaf 7 september 2018 te koop zijn voor €99,99.

Wil je al eerder aan de slag met de MyCareer van NBA 2K19, dan is NBA 2K19: The Prelude vanaf vandaag gratis te downloaden voor Xbox One en PlayStation 4.

Martina en Schippers in Europees team Continental Cup

De Europese atletiekfederatie heeft het team bekendgemaakt dat Europa gaat vertegenwoordigen op de Continental Cup in het Tsjechische Ostrava. Daar strijden op 8 en 9 september vier continentale teams tegen elkaar: Europa, Afrika, de Amerika's en Asia-Pacific.

Churandy Martina is de enige Nederlandse man in het team. De immer sympathieke sprinter zal samen met de Jamaicaanse Turk Jak Ali Harvey in actie komen op de 100 meter. Dafne Schippers loopt twee onderdelen: de 100 meter, samen met de Europese sprintkoningin Dina Asher-Smith, en de 200 meter met de Bulgaarse veterane Ivet Lalova-Collio.

Samen met de Poolse Justyna Swiety-Ersetic loopt Lisanne de Witte de 400 meter, terwijl het duo ook is geselecteerd voor de gemengde 4x400 meter, met ook de Belg Kevin Borlée en de Brit Matthew Hudson-Smith. Sifan Hassan loopt de 3000 meter met de Duitse Konstanze Klosterhalfen. 

De teams voor de Continental Cup
Europa
Afrika
Amerika
Asia-Pacific

Schuurs wint en verliest op US Open, Koolhof door

Tennisster Demi Schuurs heeft een dag met winst en verlies achter de rug op de US Open. In het vrouwendubbelspel was er winst voor de Nederlandse, in het gemengd dubbel sneuvelde ze in de eerste ronde.

Schuurs begon de dag samen met de Belgische Elise Mertens, haar vaste dubbelpartner. Het duo is als zevende geplaatst, maar had het bij vlagen wel lastig met Daria Gavrilova (AUS) en Petra Martic (CRO). Na een verloren tweede set gaven Schuurs en Mertens nog eens gas en dat leverde de winst op: 6-3, 7-5, 6-2.

Niet veel later betrad Schuurs de baan weer, dit keer met haar landgenoot Matwé Middelkoop. Samen waren ze als zesde geplaatst, maar de Chinese Zhang Shuai en vooral de Australische dubbelspecialist John Peers bleken te sterk. In de supertiebreak ging het lang gelijk op, maar bij 6-7 sloegen Zhang en Peers toe: 6-4, 3-6 [8-10].

Wesley Koolhof staat wel in de tweede ronde van het gemengd dubbelspel. Samen met de Oekraïnse Nadiya Kichenok was de Nederlander in de eerste set veel te sterk voor het Amerikaanse duo Taylor Townsend/Donald Young, waarna ze in het tweede bedrijf het eerste matchpoint gelijk benutten: 6-1, 7-5.

MLB: Red Sox verslaan White Sox na prima comeback

De honkballers van de Boston Red Sox hebben met flink wat moeite een overwinning bij kunnen schrijven, de 93e van het jaar. Op bezoek bij de Chicago White Sox kwam de ploeg van Xander Bogaerts op een 4-0 achterstand na twee innings, maar de Red Sox kwamen terug.

Het duurde wel even alvorens de bezoekers op gang kwamen, maar in de zevende inning was het raak. Blake Swihart opende de score en onder meer een homerun van Mookie Betts bracht ze op gelijke hoogte. In de negende inning walsten de Red Sox over de White Sox heen met nog eens vijf runs: 4-9.

Uitslagen MLB donderdag
Cincinnati Reds - Milwaukee Brewers 1-2
Cleveland Indians - Minnesota Twins 5-3
New York Yankees - Detroit Tigers 7-8
St.Louis Cardinals - Pittsburgh Pirates 5-0
Atlanta Braves - Chicago Cubs 4-5
Chicago White Sox - Boston Red Sox 4-9
Houston Astros - Los Angeles Angels 2-5
Oakland Athletics - Seattle Mariners 1-7
Los Angeles Dodgers - Arizona Diamondbacks 1-3
San Diego Padres - Colorado Rockies 3-2

White Sox - Red Sox (Bron: YouTube)

Wozniacki sneuvelt op US Open

Tennisster Caroline Wozniacki is op de US Open al in de tweede ronde uitgeschakeld. De Deense nummer twee van de wereld ging onderuit tegen de Oekraïnse Lesia Tsurenko, de mondiale nummer 36, die in set twee vanaf 2-2 de genadeklap uitdeelde met twee breaks: 6-4, 6-2.

"Zij speelde veel slimmer dan ik deed", aldus Wozniacki na afloop. "Ze speelde precies het spel dat ik had moeten spelen. Ik probeerde agressief te spelen als ik een opening zag. De baan is wat langzamer en ik had me beter aan moeten passen, dat heb ik niet gedaan en dat deed zij wel."

Maria Sharapova (22) is wel weer een ronde verder. De Russin speelde nogal beroerd tegen Sorana Cirstea, maar de Roemeense nummer 51 van de wereld kon niet profiteren van Sharapova's fouten en verloor in een kleine twee uur: 6-2, 7-5.

Carla Suarez Navarro, als dertigste geplaatst, had het na een sterke start even lastig met Kristina Mladenovic, maar ze kon de Française alsnog binnen twee uur terug naar huis sturen: 6-1, 4-6, 6-4.

Vuelta: Etappe 7 - Koersen door de heuvels

Nacer Bouhanni won gisteren zowaar de massasprint, Thibaut Pinot en Wilco Kelderman verloren door botte pech bijna twee minuten en zijn in één klap zo goed als kansloos voor het eindpodium van de Vuelta a España. 

Vandaag wacht de heren een rit van dik 185 kilometer, waarin het constant op en neer gaat. Nooit een echt grote klim of afdaling, maar écht vlak is het geen meter, zo tussen de zeshonderd en twaalfhonderd meter boven zeeniveau. In de uitgebreide voorbeschouwing op het FOK!forum zien we weer wat kasteeltjes, waaronder in de startplaats - dat is jammer, want daar zijn ze al lang weg als de uitzending begint.

Zelfs in de laatste kilometer gaat het zowel op als neer, met in de laatste 150 meter nog een stevig stijgingspercentage van zo'n zeven procent. Om 12.25 uur worden de renners op gang geschoten, Sporza is er wederom om 15.00 uur bij, maar Eurosport misschien een half uur eerder. Grofweg tussen vijf en half zes kunnen we naar de finish kijken.

De route van vandaag (Bron: La Vuelta)
De route van vandaag (Bron: La Vuelta)

Het profiel van vandaag (Bron: La Vuelta)
Het profiel van vandaag (Bron: La Vuelta)

De slotkilometers van vandaag (Bron: La Vuelta)
De slotkilometers van vandaag (Bron: La Vuelta)

Cilic haalt ongenadig uit op US Open, Djokovic met meer moeite door

Tennisser Marin Cilic heeft zich op uitermate overtuigende wijze geplaatst voor de derde ronde van de US Open. De als zevende geplaatste Kroaat had geen enkel greintje genade met de Pool Hubert Hurkacz (ATP-109), die vanaf 4-2 in de eerste set veertien games op rij verloor: 6-2, 6-0, 6-0.

Novak Djokovic (6) had iets meer moeite met de Amerikaan Tennys Sandgren. Aanvankelijk was de Serviër duidelijk de betere, maar Sandgren kwam beter in zijn spel, werkte in set drie een matchpoint weg en sleepte er een tiebreak uit, die hij won. Djokovic herstelde zich en won alsnog met 6-1, 6-3, 6-7 (2), 6-2.

Kei Nishikori (21) staat in de volgende ronde nadat Gaël Monfils al vroeg op moest geven. De Japanner had set één ruim gewonnen en stond in set twee met 5-4 voor toen zijn Franse opponent de handdoek in de ring gooide: 6-2, 5-4. Richard Gasquet (26) klopte de Serviër Laslo Djere met 6-3, 7-6 (5), 6-3, terwijl de 19-jarige Australiër Alex de Minaur zijn Amerikaanse generatiegenoot Frances Tiafoe met 6-4, 6-0, 5-7, 6-2 het nakijken gaf.

Meer campinggasten in eerste halfjaar 2018

Nederlandse kampeerterreinen ontvingen in het eerste halfjaar van 2018 bijna 1,6 miljoen gasten, 7,5 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal buitenlandse gasten liet in die periode de grootste groei zien. Dit meldt het CBS.

De groei van het aantal campinggasten in de eerste helft van 2018 staat haaks op de ontwikkeling in de voorgaande jaren, toen vooral sprake was van een daling. Vorig jaar was het aantal gasten nog 3,5 procent lager dan in 2016. Vooral de provincie Groningen liet in de eerste helft van 2018 een groei van het aantal campinggasten zien (13.000, +48,1 procent). Het aantal gasten in Groningen was daarmee echter nog altijd vele malen kleiner dan in Gelderland, de provincie waar het meest gekampeerd werd. Daar verbleven het eerste halfjaar 256.000 gasten, 31.000 meer dan in de zelfde periode een jaar eerder.

Vooral Duitsers en Belgen op Nederlandse campings
Het aantal buitenlandse gasten op de Nederlandse kampeerterreinen steeg het afgelopen halfjaar vergeleken met een jaar eerder harder (9,1 procent) dan het aantal Nederlandse gasten (6,9 procent). Het merendeel van de buitenlandse campinggasten kwam uit Duitsland (77 procent) en België (12 procent). Het aantal Duitse gasten nam in de eerste helft van dit jaar met 9 procent toe, het aantal Belgen met 14 procent.

Ook meer gasten in hotels en groepsaccommodaties
Ook andere vormen van logiesaccommodaties<toelichting> zagen hun aantallen gasten stijgen. Het aantal gasten dat sliep in een groepsaccommodatie was het eerste halfjaar 779.000, 9,1 procent meer dan een jaar eerder. Hotels kregen 14,5 miljoen gasten, een stijging van 6,1 procent. Het aantal overnachtingen door zakenreizigers liet met een stijging van 8,3 procent een nog grotere groei zien.

Nauwelijks toename gasten huisjesparken
Vergeleken met een jaar eerder groeide het aantal gasten op huisjesterreinen in de eerste helft van 2018 nauwelijks (1,2 procent). Bij de Nederlandse gasten was er zelfs een lichte daling te zien (0,3 procent). Meer buitenlandse gasten in Nederlandse logiesaccommodaties In totaal ontvingen Nederlandse logiesaccommodaties in de eerste helft van dit jaar 21,0 miljoen gasten, een stijging van 5,3 procent ten opzichte van de eerste helft van 2017. De groei van het aantal buitenlandse gasten was daarbij hoger (6,3 procent) dan die van het aantal Nederlanders (4,6 procent).


Meer campinggasten in eerste halfjaar 2018
Meer campinggasten in eerste halfjaar 2018

Luxemburgers Dudelange schrijven Europese voetbalgeschiedenis

De voetballers van F91 Dudelange hebben een fraai stukje geschiedenis geschreven. De Luxemburgers rekenden in de laatste kwalificatieronde voor de Europa League af met het Roemeense CFR Cluj en plaatsten zich als eerste Luxemburgse club ooit voor een Europese groepsfase.

Thuis won Dudelange een week geleden al met 2-0, in Roemenië namen ze dankzij twee goals van Danel Sinani kort na rust brutaal een 0-2 voorsprong. Dat werd zelfs nog 0-3 dankzij David Turpel, waarna Cluj in de slotfase nog wat probeerde. Het was echter niet genoeg, want het bleef met 2-3 en dus staat Dudelange in de groepsfase.

Flink wat Nederlanders kwamen in actie in de laatste kwalificatieronde, maar echt lekker ging dat niet. APOEL Nicosia won thuis met 1-0 van FC Astana, dat in Kazachstan dankzij een vroege penalty zelf met 1-0 won. Er moesten dus strafschoppen genomen worden en dat verliep voor de ploeg van keeper Boy Waterman ronduit dramatisch. De eerste voor APOEL ging raak, de overige vier werden allemaal gemist en dus ligt APOEL eruit.

Met Joey Sleegers en Desley Ubbink in de basis ging AS Trencin op Cyprus met 3-0 onderuit tegen AEK Larnaca. Philippe van Arnhem bleef op de bank, coach Ricardo Moniz zag dat de nederlaag na de 1-1 in Slowakije niet genoeg was. Met Marten de Roon in de basis en Hans Hateboer de hele wedstrijd op de bank werd Atalanta uitgeschakeld door FC Kopenhagen. Na twee keer 0-0 boden penalties uitkomst, waarbij De Roon wel raakte, maar dat bleek onvoldoende.

Ricky van Wolfswinkel en FC Basel kunnen zich richten op de Zwitserse competitie. Onder meer door twee goals van de Nederlander won Basel thuis met 3-2 van Apollon Limassol, maar de Cyprioten wonnen in eigen huis met 1-0 en zijn dus door. Celtic won thuis met 3-0 van het Litouwse Suduva Marijampole, waar Rigino Cicilia het hele duel speelde, wat na de 1-1 in Litouwen voldoende was.

Jeremy de Nooijer zag vanaf de bank hoe zijn Moldavische Sheriff Tiraspol in Azerbeidzjan met 3-0 verloor van FK Qarabag, wat de 1-0 thuiswinst in Tiraspol ongedaan maakte. Ludogorets Razgrad won thuis in Bulgarije met 4-0 van Torpedo Kutaisi, wat in Georgië al met 0-1 geklopt werd. Virgil Misidjan opende de score al na zes minuten, Judy Lukoki verving hem een goed uur later.

Omzet horeca met 2,2% gestegen in tweede kwartaal

De omzet van de horeca steeg in het tweede kwartaal van 2018 met 2,2 procent ten opzichte van het vorige kwartaal, meldt het CBS. Het volume, het aantal consumpties en/of overnachtingen, steeg met 1,7 procent. De omzet van eet- en drinkgelegenheden nam met 2,3 procent toe, de omzet van logiesverstrekking steeg met 1,9 procent. Al ruim 5 jaar neemt de omzet van de horeca, bestaande uit logiesverstrekking en eet- en drinkgelegenheden, ieder kwartaal toe.

Fastfoodrestaurants
Eet- en drinkgelegenheden, waaronder restaurants, fastfoodrestaurants, kantines, catering en cafés, hebben in het tweede kwartaal 2,3 procent meer omgezet dan een kwartaal eerder. Het aantal verkochte consumpties steeg met 2 procent. Met 3,6 procent nam de omzet van fastfoodrestaurants het sterkst toe. Het is bovendien de grootste groei in anderhalf jaar. Ook cafés, restaurants, kantines en catering hebben meer omgezet dan een kwartaal eerder.

Logiesverstrekking
De omzet van logiesverstrekkers nam met 1,9 procent toe in het tweede kwartaal in vergelijking met een kwartaal eerder. Het volume steeg met 0,9 procent. De omzet van hotels steeg met 2,1 procent. Het volume steeg met 0,5 procent. Vorig kwartaal daalde het volume van hotels nog met 0,3 procent.

Ondernemersvertrouwen
Het ondernemersvertrouwen in de horeca is al 4,5 jaar op rij positief. Wel worden steeds meer bedrijven in de horeca gehinderd door personeelstekort. Aan het begin van het derde kwartaal gaf bijna 26 procent van de horecaondernemers aan belemmeringen te ervaren bij hun bedrijfsactiviteiten als gevolg van een tekort aan arbeidskrachten.

Dat het vinden van geschikt personeel lastig is, blijkt ook uit een recordaantal van bijna 23.000 openstaande vacatures in de horeca aan het eind van het tweede kwartaal.

Omzet horeca met 2,2% gestegen in tweede kwartaal (Foto ter illustratie ©pxhere.com)
Omzet horeca met 2,2% gestegen in tweede kwartaal (Foto ter illustratie ©pxhere.com)

FOK! Wat een weer: plaatselijk lichte buien

Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een lichte bui voorkomen, in de vroege ochtend nog vooral langs de kust en in het noorden, in de middag vooral landinwaarts. De middagtemperatuur komt uit rond 19°C. Er staat een overwegend zwakke, noordelijke wind.

In de nacht naar zaterdag is er weinig bewolking en aan het einde van de nacht kan er lokaal een mistbank voorkomen. Het wordt een frisse nacht met landinwaarts een minimumtemperatuur rond 6°C. Er staat nagenoeg geen wind.

Zaterdag overdag is er veel ruimte voor de zon. In het noordoosten zijn er meer stapelwolken en daar kan een enkele bui voorkomen. De maximumtemperatuur ligt rond 21°C. De wind is zwak tot matig en komt uit noordoost. (Bron: KNMI)

Zonkracht  

Nederland

Een gezellige straat in Bad Doberan (Duitsland) (Foto: bazbo)
Een gezellige straat in Bad Doberan (Duitsland) (Foto: bazbo)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar weer@fok.nl onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!

Opnieuw minder mensen met bijstandsuitkering

Eind juni 2018 waren er 449.000 bijstandsontvangers tot de AOW-leeftijd. Dit zijn er 19.000 minder dan een jaar eerder. De daling deed zich, net als vorige kwartalen, alleen voor bij bijstandsgerechtigden onder de 45 jaar. Zowel onder personen met een Nederlandse achtergrond, als die met een migratieachtergrond is de bijstandsafhankelijkheid verminderd. De instroom van Syriërs in de bijstand is relatief sterk gedaald. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Al anderhalf jaar daling onder 27 tot 45-jarigen
Voor het zesde kwartaal op rij zijn er in de leeftijdsgroep 27 tot 45 jaar minder bijstandsontvangers dan een jaar eerder. Het aantal jongeren onder de 27 jaar in de bijstand nam voor het derde kwartaal op rij af. Onder 45-plussers (tot aan de AOW-leeftijd) is nog een kleine stijging zichtbaar. Het groeitempo is wel sterk verminderd. Tussen juni 2017 en juni 2018 kwamen er 500 bijstandsontvangers bij.

In de twaalf maanden daarvoor (juni 2016 tot juni 2017), bedroeg de stijging onder de 45-plussers nog ruim 7.000. De jaarlijkse verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd is van invloed op de ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers in deze leeftijdsgroep. Door de leeftijdsverhoging moeten personen tegen de AOW-leeftijd langer wachten voordat zij de bijstand kunnen verlaten voor pensioen. In 2018 is de AOW-gerechtigde leeftijd met drie maanden verhoogd tot precies 66 jaar.

Opnieuw minder bijstandsontvangers met niet-westerse achtergrond
Voor het tweede kwartaal op rij zijn er minder bijstandsgerechtigden met een niet-westerse migratieachtergrond dan een jaar eerder. Onder de personen met een Nederlandse of westerse achtergrond is al langer een daling zichtbaar. De ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers met een niet-westerse achtergrond is de laatste jaren sterk bepaald door de instroom van asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Deze instroom is afgenomen. Zo is de instroom van personen die in Syrië zijn geboren meer dan gehalveerd. In het eerste kwartaal van 2018 zijn 2.000 Syriërs tot de AOW-leeftijd in de bijstand terechtgekomen, en hebben er 1.700 de bijstand verlaten. Ter vergelijking: in het eerste kwartaal van 2017 stroomden nog 4.500 Syriërs de bijstand in en 1.000 er uit.

Laagste bijstandsdichtheid in arbeidsmarktregio Gorinchem
Aan het eind van het eerste kwartaal 2018 telde Nederland 40 bijstandsontvangers per duizend inwoners tussen de 15 jaar en de AOW-leeftijd. Een jaar eerder was de bijstandsdichtheid nog 42. Arbeidsmarktregio Gorinchem kende eind maart 2018 de laagste dichtheid met 23 bijstandsontvangers per duizend inwoners.

Andere arbeidsmarktregio’s met relatief weinig bijstandsgerechtigden zijn onder meer Rivierenland, Achterhoek en Holland Rijnland. De arbeidsmarktregio’s met de hoogste bijstandsdichtheid zijn Rijnmond, Haaglanden en Groot Amsterdam. De dichtheid lag daar tussen de 53 en 61.

Opnieuw minder mensen met bijstandsuitkering (Foto: Centraal Bureau voor de Statistiek)
Opnieuw minder mensen met bijstandsuitkering (Foto: Centraal Bureau voor de Statistiek)

Kerber met moeite verder tegen dubbelpartner Bertens

Tennisster Angelique Kerber heeft met de nodige moeite de derde ronde bereikt op de US Open. De als vierde geplaatste Duitse Wimbledon-winnares van dit jaar rekende af met de Zweedse Johanna Larsson, maar de dubbelspelpartner van Kiki Bertens bood flink wat partij. In de derde set kon Kerber het op haar eerste matchpoint afmaken na bijna 2,5 uur, wellicht drie kwartier langer dan nodig was geweest: 6-2, 5-7, 6-4.

De nummer vijf van de plaatsingslijst, Petra Kvitova, had het wat minder lastig. De Tsjechische stuurde Wang Yafan met 7-5, 6-3 terug naar China. Caroline Garcia (6) sleepte een bij tijd en wijlen pittig duel met olympisch kampioene Monica Puig uit Puerto Rico uit het vuur. De Française won met 6-2, 1-6, 6-4.

Ook Jelena Ostapenko (10) had het niet makkelijk in het hete New York. De Letse begon stroef tegen thuisspeelster Taylor Townsend, maar was haar met 4-6, 6-3, 6-4 dan toch de baas. De verliezend finaliste van vorig jaar, Madison Keys (14), had niet veel meer dan een uur nodig om haar Amerikaanse landgenote Bernarda Pera met 6-4, 6-1 te kloppen.

Voor Daria Kasatkina (11) viel het doek wel. De Russin werd opzij geschoven door de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich: 6-2, 7-6 (3). Naomi Osaka (20) klopte de Israëlische Julia Glushko met 6-2, 6-0 in slechts 51 minuten, de jonge Wit-Russische Aryna Sabalenka (26) maakte een einde aan de droom van de Russische veterane Vera Zvonareva: 6-3, 7-6 (7).

De Slowaakse Dominika Cibulkova (29) speelde een voor vrouwenbegrippen ware monsterpartij tegen de Taiwanese Hsieh Su-wei. Set één duurde al bijna anderhalf uur en bij elkaar stonden de dames bijna 3,5 uur op de baan alvorens de Slowaakse dan eindelijk de winst pakte, uitgerekend met een lovegame: 7-6 (3), 4-6, 6-4.

Haase smasht matchpoint Goffin in het net op US Open

Tennisser Robin Haase heeft voor de 29e keer op rij de derde ronde van een Grand Slam-toernooi niet bereikt. Die prestatie behaalde de Hagenaar (ATP-49) donderdag door in de tweede ronde te sneuvelen tegen David Goffin, de Belgische nummer tien van de wereld.

Haase was aanvankelijk kansloos tegen de Belg, maar in de tweede set herstelde hij zich knap en was hij in de tiebreak zelfs oppermachtig. In set drie leek de Nederlander zich bij een glijpartij te blesseren, maar dat bleek mee te vallen. Wel kon hij Goffin niet meer serieus partij bieden, waardoor de Belg met 2-6, 7-6 (1), 3-6, 2-6 won, nadat Haase het matchpoint van Goffin volle bak in het net smashte.

Roger Federer en Alexander Zverev, de nummers twee en vier van de plaatsingslijst, stonden geen set af in de tweede ronde. Federer tikte de Fransman Benoit Paire met 7-5, 6-4, 6-4 in twee uur naar huis, Zverev was Paire's landgenoot Nicolas Mahut met 6-4, 6-4, 6-2 ook binnen twee uur de baas.

Pablo Carreño Busta (12) sneuvelde op zure wijze. De Spanjaard speelde tegen de Portugees João Sousa, maar moest na dik drie uur opgeven in de vijfde set, waarin Sousa een kleine voorsprong had: 4-6, 6-3, 5-7, 6-2, 2-0.

Met Jaume Munar ging ook een andere Spanjaard eraan. De jongeling was niet opgewassen tegen Diego Schwartzman (13), hoewel de Argentijn het één set flink lastig had met Munar: 6-2, 6-0, 5-7, 6-2.

De Australiër John Millman zorgde voor een verrassing. Hij mepte de als veertiende geplaatste Italiaan Fabio Fognini uit het toernooi: 6-1, 4-6, 6-4, 6-1. Lucas Pouille (17) rekende ondertussen na een stroeve start af met de Cypriotische veteraan Marcos Baghdatis: 6-7 (4), 6-4, 6-4, 6-3.

Nick Kyrgios (30) deed weer even van zich spreken in zijn duel met Pierre-Hugues Herbert. "Maak het af, wij willen Genie!", riep een toeschouwer, doelend op de volgende partij, met daarin Eugenie Bouchard (even googelen). "Die zul jij nooit krijgen!", antwoordde Kyrgios, doe met 4-6, 7-6 (6), 6-3, 6-0 won.

Voor Chung Hyeon viel het doek al in de tweede ronde. Mikhail Kukushkin uit Kazachstan had het met enige regelmaat lastig tegen de nummer 23 van de plaatsingslijst, maar won telkens de belangrijkste punten en maakte het op zijn derde matchpoint af: 7-6 (5), 6-2, 6-3.

Dubbel succes Bertens op US Open

Tennisster Kiki Bertens heeft op de US Open een uitstekend dagje achter de rug. Zowel in het enkel- als in het dubbelspel kon de Nederlandse een zege bijschrijven.

In het enkelspel schopte Bertens het voor het eerst tot de derde ronde in New York. De als dertiende geplaatste Nederlandse nam het op tegen thuisspeelster Francesca Di Lorenzo, die enthousiast begon, maar uiteindelijk toch gewoon kansloos was: 6-2, 6-1.

In het dubbelspel is Bertens samen met de Zweedse Johanna Larsson als negende geplaatst en ook dat levered in de eerste ronde weinig grote problemen op. Kaia Kanepi uit Estland en de Duitse Andrea Petkovic werden met 6-2, 6-4 geklopt.

Bertens staat in de derde ronde van het enkelspel tegenover de pas 19-jarige Tsjechische Marketa Vondrousova, 103e op de wereldranglijst, die gevallen wereldtopper Eugenie Bouchard met 6-4, 6-3 het nakijken gaf.

Laatste reviews en specials
review
Bad Boys For Life
review
Star Trek: Picard
special
'Bad Boys For Life is een hommage aan de jaren 90'
special
Hearthstone gaat door met prima periode
review
Blu-ray: Good Boys
review
The Expanse seizoen 4
©FOK.nl e.a.